Uit ADO nr. 85

  De herinrichting van de O.-L.-V..straat, de Bierbeekstraat en de Haasroodsestraat is nu al enkele maanden voltooid. Deze Blandense en Vaalbeekse straten moesten toch opgebroken worden voor het aanleggen van een gescheiden afvoer van regenwater en huishoudelijk afvalwater. Als het waterzuiveringsstation immers alle regenwater te verwerken zou krijgen dan kan het vervuilde water na een fikse regenbui nooit lang genoeg in de tanks blijven. De gemeente besloot van de gelegenheid gebruik te maken om de straat dan maar grondig te renoveren.

ARCH85.jpg (11398 bytes)een enquête:

tevreden

over

de nieuwe straat?

 

Haasroodsestraat

bewoners spreken zich uit

  Nu een jaar en 180 miljoen verder waren we toch eens benieuwd wat de bewoners van hun gloednieuwe straat dachten. Daarom zonden wij alle 130 bewoners langs het vernieuwde traject een enquêteformulier, met zo neutraal mogelijk gestelde vragen. Daarop konden ze zich via een puntensysteem uitspreken.

Helaas kwam maar één op zeven formulieren terug (toch meer dan normaal bij enquêtes, lieten we ons wijsmaken....) Bovendien was de kwaliteit van de antwoorden hoog, praktisch iedereen had suggesties en opmerkingen bijgevoegd.

Hier de 10 vragen en de gemiddelde score.

VRAAG

MOGELIJK ANTWOORD

GEMIDDELDE

GEM 80%

Over de herinrichting van de straat ben ik ……

1=helemaal niet tevreden 10= helemaal tevreden

6

5,8

De snelheid van het verkeer is …..afgenomen

1=helemaal niet voldoende 10= voldoende

3,2

2,8

Er zijn plateaus aangebracht. Naar mijn mening…..

1=te weinig 5=goed 10=te veel

3,8

3,5

De plateaus zijn ……..

1=te laag 5=goed 10=te hoog

2,7

2,4

Bijkomende vertragende maatregelen vind ik…..

1=helemaal niet noodzakelijk 10= noodzakelijk

7,2

7,2

De combinatie fietspad-voetpad is……

1=te smal 5=goed 10=te breed

2,4

2,1

De rijweg is………

1=te smal 5=goed 10=te breed

5,5

5

Over de aansluiting van mijn riolering en oprit ben ik ……….

1=helemaal niet tevreden 10= helemaal tevreden

7,7

7,6

 gem 80% geeft het gemiddelde als men de extreme antwoorden (laagste 10% en hoogste 10% weglaat

 

conclusies

  De conclusie is dus duidelijk. De snelheid van het verkeer blijft veel te hoog, de plateaus zijn veel te laag, en de combinatie fietspad/rijweg scoort het slechts van al. Bijkomende maatregelen vindt bijna iedereen erg noodzakelijk. Hopelijk houdt de gemeente rekening met deze uitslag, en even hopelijk kolt er informatie én inspraak voor de start van de vierde fase van de werken.

Over deze vierde fase is trouwens nog maar bitter weinig informatie beschikbaar. Er is enkel een principebeslissing genomen om wegdek en riolering te vernieuwen tot aan de Kerkstraat in Haasrode. Het kerkhof aan de kerk van Blanden verdwijnt. Om plaats te maken voor een dorpsplein klinkt het veelbelovend.

vrijwel iedereen had opmerkingen...

  Tot slot nog een greep uit de opmerkingen. Sommige opmerkingen, vooral de klachten over een te smal voetpad, komen meerdere keren voor.
 • Vooral het plateau kruispunt Bierbeekstraat en Kouterstraat is te laag.
 • Begin en einde van een plateau moet een tweetal centimeter boven het asfalt uitsteken.
 • De snelheid is niet afgenomen, er wordt nog 70 km/uur gereden.
 • De plateaus zijn weinig functioneel, verhogen de lawaaioverlast en geven problemen voor de bussen. Slecht voor de levensduur van de schokdempers.
 • Het resultaat is esthetisch.
 • Liever een repressieve aanpak van snelrijders, drempels en dergelijke viseren iedereen.
 • Onveilig fietspad-voetpad. Met een kind aan de hand hindert men al de fietsers en vice versa.
 • Alleen de auto komt er goed uit: nu een vrije baan zonder fietsers.
 • Fietsers blijven vaak op de rijweg rijden.
 • Fietspaden aan kruisingen van de straten zijn zeer onpraktisch en fietsonvriendelijk aangelegd. Heeft men hierover advies gevraagd aan deskundigen ?
 • Het blijft zeer ongezellig om wonen, veel te veel en te zwaar verkeer, veel lawaai.
 • Werfleiding en personeel meestal onhebbelijk en onbeleefd tegen de straatbewoners.
 • Groen ontbreek.
 • Ten minste twee drempels moesten bijkomen tussen de Brainestraat en de Naamsesteenweg. Nu "vliegen" auto’s en camions erdoor.
 • Het (voorlopig)plateau aan de kerk van Blanden is qua hoogte de enige die goed te noemen is.
 • Drempel aan de kerk van Blanden is veel te hoog.
 • Waarom niet aan de ene zijde fietspad en aan de andere zijde voetpad ?
 • Er is vooral een mentaliteitsverandering nodig. Volwassenen moeten er bij hun gedrag in het verkeer aan denken dat zij een voorbeeldfunctie hebben t. o. v. de jeugd.
 • Voetpad en fietspad zijn véél te smal. Vooral aan zaal "De Linde".
 • Het was een goede werkploeg, die alle moeite deed om zo weinig mogelijk hinder te bezorgen.
 • O.L.V. straat heeft nog altijd het uitzicht van een doorgangsweg, terwijl het in de eerste plaats een woonstraat is.
 • Snelheid van de werken was positief.
 • Niemand hield zich aan de wegomleggingen, wat heel wat stof en lawaai veroorzaakte.
 • Om degelijke fietspaden te realiseren zou men veeleer de vele voetwegen in de gemeente ruimen en verharden...
 • Schade aan pompinstallatie, door het wegzuigen van het water tijdens de werken, krijgen we niet vergoed.