uit ADO nr. 83

   September, de "terug-naar-school-maand". Voor leerlingen, die van de veilige dorpsschool overstappen naar het secundair onderwijs een heel avontuur.

ARCH83-2.jpg (12773 bytes)Terug naar school,

maar welke school?

 

gespannen afwachten.

   Ook de ouders, die er meestal al een hele zoektocht naar de meest geschikte school hebben opzitten, wachten gespannen af. Zal de school de verwachtingen inlossen?? Zal zoon- of dochterlief er zich thuisvoelen??

Een school zoeken is een hele opgave. Is er voldoende aanbod aan studierichtingen, kan mijn kind veilig met de fiets naar school, is er gemengd onderwijs? Is het pedagogisch en opvoedend project van de school de moeite waard?

Is alles uiteindelijk wel overwogen en de moeilijke keuze gemaakt, dan kan je op een goeie dag naar de school om fier te melden dat je hen uw kind wil toevertrouwen. Helaas, dit scenario kan wel eens lelijk tegenvallen. Een botte weigering zal je wel niet te horen krijgen, maar de kans is groot dat je op een wachtlijst terechtkomt.

Koos je voor een school in het stadscentrum dan is er meestal geen probleem. Sommige scholen stellen zichzelf via reclame, opendeurdagen en direct-mailings in het zonnetje, en je kan er zonder problemen het einde van het schooljaar afwachten om in te schrijven.

Stad of stadsrand

   De scholen aan de stadsrand daarentegen moeten door een overmaat aan succes een inschrijvingsstop doorvoeren. Tot de laatste categorie van successcholen behoren de twee secundaire scholen die voor onze kinderen het best bereikbaar zijn, het Heilig-Hart instituut in Heverlee en het Sint- Albertus college in Haasrode.

Het grootst is de toevloed in het Heilig-Hart instituut, waar begin februari al 564 aanvragen voor inschrijving binnen waren, ruim 130 meer dan de school wou aannemen.

De selectieprocedure

   Bij deze school worden verschillende categorieën kinderen bij voorrang ingeschreven. Kinderen van het personeel, kinderen die al een broertje of een zusje hebben in de school, en leerlingen van de vrije meisjesschool van Oud-Heverlee zijn verzekerd van een plaatsje. (Het gerucht dat de vrije school van Sint-Joris-Weert ook een dergelijke afspraak heeft voor volgend schooljaar wordt door de directeur van het Heilig-Hart tegengesproken.)

De andere aanvragen werden genoteerd. Zij dienden het inschrijvingsformulier af te wachten en "per kerende post" terug te sturen. De volgorde van aankomst van die brief was immers bepalend voor de volgorde van inschrijving. Snel wezen was dus de boodschap, en heel wat ouders gingen dan ook persoonlijk de brief op het secretariaat afgeven. Was je toevallig niet thuis, om de brief uit de handen van de postbode te gritsen, dan kon je het wel vergeten: wachtlijst!

Schooltoerisme

   Of er dan niet beter met een objectieve maatstaf kon geselecteerd worden, BV de afstand tot de schoolpoort, wilden we weten. Volgens directeur Lerouge wérd er ook rekening gehouden met de woonplaats. Wie ver weg woonde (van de externe leerlingen) kreeg de raad een andere school te zoeken. Maar feit blijft, heel wat leerlingen van onze gemeente zullen tegen hun zin jarenlang de school van hun keuze moeten voorbijrijden. Nodeloos autoverkeer of busvervoer dus. De hele situatie zorgt trouwens voor nog andere randfenomen. Zo worden, uit voorzorg, kinderen in verschillende scholen ingeschreven, waar ze op verschillende wachtlijsten verzeilen, zodat de onzekerheid lang kan duren. Bovendien komt er van in de lagere school al een zeker onderwijstoerisme op gang, zodat men in de laatste jaren basisonderwijs "goed zit" voor een plaatsje in de secundaire school.

de toestand nu

   Nog volgens directeur Carlos Lerouge, kan de toestand pas verbeteren als elke school in Leuven echt volledig gemengd onderwijs aanbiedt, zodat er na de lagere school minder van school gewisseld wordt. In het Heilig-Hart instituut zijn dit eerste gemengde schooljaar in het secundair onderwijs 147 jongens ingeschreven, dat is juist één derde van het totale aantal leerlingen.

Ook in Sint-Albertus heeft men dit schooljaar met wachtlijsten gewerkt. Maar directeur Jos Vanachter verwacht voor volgend jaar geen problemen meer. In die school begonnen dit jaar 84 leerlingen, waarvan 10 meisjes, die wel allemaal in dezelfde klas zitten.

Niet elke school ziet er na dit overgangsjaar al even gemengd uit. Enkele zijn zelfs ronduit in hun opzet mislukt. Het Paridaensinstituut telt slechts een viertal jongens, terwijl het Heilig-Drievuldigheidscollege het met slechts twee meisjes moet stellen. Het Sint-Pietserscollege haalt toch nog 15 meisjes op 145 nieuwe leerlingen.

Het laat zich dan ook aanzien dat het opslorpend effect van het H. Hart nog wel een tijdje kan aanslepen. De basisscholen in onze gemeente die hierdoor leerlingen beginnen te verliezen, bezinnen zich alvast op mogelijke tegenmaatregelen.