Er komt dan toch schot in een overdracht van een gedeelte van het militair domein. De voorbereidende werken zijn gestart.

 100tunnel.gif (162781 bytes)

De bossen

van Oud-heverlee:

rust in stilte?

 

 

 

De 2 delen van het militaire domein worden verbonden door een tunnel

   De Prosperdreef, die parallel lopend met de Naamsesteenweg het Meerdaalbos doorkruist, is onlangs drastisch van uitzicht veranderd: vlak aan het militair domein werden 35 stoere beuken gekapt De werken kaderen in de plannen om een tunnel voor wandelaars, fietsers en ruiters aan te leggen en dit ter hoogte van de twee wachtposten. Op die manier wil men de twee delen van het militair domein die thans door de Prosperdreef gescheiden worden, samenvoegen en bespaart het leger meteen twee extra wachtposten. Wat de bomen betreft, die zullen mettertijd vervangen worden.

De recreant zal dus even ondergronds moeten gaan wil hij zijn weg langs de Prosperdreef verder zetten, maar daar tegenover staat dat nij niet langer zal gehinderd worden door gemotoriseerd vervoer, want na de werken zullen er geen wagens meer toegelaten worden. En er valt nog meer goed nieuws te verwachten: op termijn zal een aanzienlijk deel van het 170 ha tellende domein overgedragen worden aan Bos en Groen, wat ontegensprekelijk een ecologische verrijking betekent.

Een bescheiden, maar lovenswaardige stap in de richting van een herstel van de oorspronkelijke functie van een bosgebied: rust en stilte bieden aan mens en dier. Maar er kan ongetwijfeld nog meer gedaan worden om die kostbare stiltegebieden in ere te houden. Het steeds toenemend verkeer op de Weertse dreef heeft reeds heel wat kwaad bloed gezet bij menige argeloze wandelaar. Bovendien worden de snelheidsbeperkingen weinig of niet gerespecteerd, wat het wandelen of fietsen ronduit gevaarlijk maakt.

Toch zijn er goede alternatieven: Sint-Joris-Weert is voor wie van Blanden of Haasrode komt, perfect bereikbaar via de Maurits NoŽstraat. Natuurlijk betekent dit dat het verkeer langs het Zoet Water enigszins zal toenemen, maar is het behoud van kostbare stiltegebieden waar mens en dier rustig kunnen genieten van de pracht die de natuur ons te bieden heeft, niet het overwegen waard?