4blauw.gif (837 bytes) Nieuws over Oud-Heverlee
      
...dat soms geen plaatsje vond in ADO
       

Nieuwe belasting voor rioleringen
Vanaf 1 januari 2006 gaat Riobra, het nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverband voor de aanleg en het onderhoud van de rioleringen, officieel van start. Er komt wel een gemeentelijke saneringsbijdrage bij van 0,66 euro per kubieke meter om rioleringen aan te leggen en te onderhouden (>>Het Laatste Nieuws 31/12/2005)

Praline met Chardonnay Meerdael 
Bakker Benny Swinnen uit Hoegaarden heeft een nieuw streekproduct, de truffel Chardonnay: een truffel met mousserende Chardonnay Meerdael van wijnbouwer Paul Vleminckx uit Vaalbeek . (>>Het Volk 15/12/200)

"Voorlopig" geen crossterrein in Vlaams-Brabant
Er komt  geen permanent motorcrossterrein in Vlaams-Brabant, toch niet op de voorgestelde locaties in Haasrode, Egenhoven of Halle. Dat heeft de ministerraad gisteren beslist. 
De Vlaamse regering wilde in elke Vlaamse provincie dergelijk terrein inrichten. Ze deed een beroep op het provinciebestuur dat op zoek ging naar de drie meest geschikte locaties. Het was aan minister Bert Anciaux (Spirit) om de knoop door te hakken.
Er rees echter fel protest. De gemeentebesturen stemden moties, de bewoners verzamelden handtekeningen. Een delegatie uit Haasrode overhandigde vorige week nog 2.500 handtekeningen aan Anciaux. Het protest heeft effect gehad. De ministerraad besliste gisteren om de drie locaties af te voeren.
Er werd beslist om zeven terreinen in Antwerpen en Limburg verder te onderzoeken. In de drie overige provincies zijn alle voorgestelde terreinen afgevoerd. Er blijkt geen maatschappelijk draagvlak voor te zijn.  "We kunnen geen terrein inrichten als het lokale bestuur daar niet mee akkoord is." werd gezegd.
Er zal nog wel gepoogd worden om op termijn een ander terrein te vinden.

Betoging tegen lawaaisportterrein Haasrode
Zo'n vijfhonderd mensen hebben gisteravond in Haasrode (Oud-Heverlee) deelgenomen aan een fakkeltocht tegen de mogelijke aanleg van een sportterrein voor lawaaisporten zoals motorcross langs de E40 en expressweg in Haasrode.
Het initiatief ging uit van een lokaal actiecomité dat eerder deze week al een petitie met zo'n 2.500 handtekeningen overhandigde op het kabinet van Vlaams minister Anciaux.
Volgens de betogers is het terrein in Haasrode totaal ongeschikt voor lawaaisporten omdat het diverse dorpen in de omgeving (Haasrode, Blanden, Oud-Heverlee, Vaalbeek, en Sint-Joris-Weert) permanent zou opzadelen met stof en lawaai.
Het terrein in Haasrode is één van de drie locaties die de provincie Vlaams-Brabant enkele maanden geleden aan Anciaux voorstelde. Van deze drie schoof de provincie de site in Egenhoven (Leuven) aan het klaverblad van de E40 en E314 als meest geschikt naar voor. 

2500 handtekeningen tegen crossterreinen
Het actiecomité tegen lawaaisporten in ons dorp  heeft woensdagmorgen een petitie met 2500 handtekeningen tegen de mogelijke komst van een crossterrein bezorgd aan Vlaams minister van Sport Anciaux. Deelgemeente Haasrode werd door de provincie geselecteerd als één van de mogelijke locaties voor een permanent terrein voor motorsporten. Een andere mogelijke locatie, Egenhoven, bedreigt dan weer de rust in Oud-Heverlee.  Zaterdag 17 december is er in Haasrode een stille fakkeltocht tegen de mogelijke komst van de crossterreinen. Samenkomst aan de kerk van Haasrode om 17.30

,,Gepluimd zijn we al, op het slachten is het wachten.
'' Zo klonk de boodschap op de affiche van horecazakendie actie voor het terugbrengen behoud van het btw tarief naar 6 procent. Café Genenhoek, stamlokaal van voetbalclub OHL, is scharnier van de actie in Vlaams-Brabant. Vlaams parlementslid Jaak Gabriëls (VLD) koos ervoor om daar een politieke verklaring af te leggen. (>>Het Nieuwsblad 7/12/2005)

Senioren en veiligheid
De politiezone Dijleland heeft samen met de Seniorenraad Oud-Heverlee een brochure samengesteld met praktische veiligheidstips. Ondermeer het gebruik van bank- en betaalkaarten, GSM, beveiliging, sleutels en alarmsystemen wordt behandeld. De brochure wordt de komende weken verdeeld en is te bekomen bij de politie en in de gemeentehuizen. (>> Passe Partout 30 november

Geen baggerslibstort in Oud-Heverlee
Marianne Thyssen, eerste schepen in de gemeente Oud-Heverlee en europarlementslid, vernam  van het kabinet van Vlaams Minister van Openbare Werken, Kris Peeters, dat Oud-Heverlee met absolute zekerheid is afgevoerd van de lijst van mogelijke Vlaamse locaties voor het vestigen van een baggerslibstort.. Ook het dossier rond het permanente lawaaisportcircuit laat het Schepencollege niet rusten, aldus Thyssen. 
Klik hier voor de volledige persmededeling.

CD met jachthorenmuziek
De jachthoorngezellen van Meerdaalwoud hebben een CD "Jachthorenmuziek live in Meerdaelwoud" uitgegeven. Meer info: 016 48.88.81( >> Passe Partout  8 november)

Geen ophokplicht voor "wilde" vogels aan 't Zoet Water.
"Bos en Groen" besliste dat de watervogels aan de vijvers van het Zoet Water als waterwild worden beschouwd. Zij vallen dus buiten de ophokplicht.

"Foute keuze overheid"
In Haasrode heeft het actiecomité tegen lawaaisportterreinen in de parkstraat aan de brug van de E40 een eerste van een reeks protestborden geplaatst. "We zijn niet tegen die sporten, wel tegen de keuze van de overheid waar die terreinen dan zouden moeten komen." luidt het. 
( (>>de Zondag 13 november, zie ook zie ADO 134 )

Ophokplicht
In en klein gedeelte van Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert geldt vanaf 1 november de ophokplicht. Dat betekent dat vogels en pluimvee vanaf dan in een afgesloten hok moeten blijven, zodat er geen contact mogelijk is met wilde vogels. Met deze maatregel hoopt men een uitbraak van het vogelgriepvirus tevoorkomen

.

Regen eind juni en juli erkend als ramp
De hevige regenval van 29 juni en 3-4 juli is erkend als ramp, die in aanmerking komt voor een vergoeding door het rampenfonds. De federale ministerraad heeft daarover een Koninklijk Besluit goedgekeurd. Het besluit somt de gemeenten op waar de ramp wordt erkend. In de provincie Vlaams-Brabant zijn dat ondermeer Huldenberg, Leuven en Oud-Heverlee. (>>Het Volk 22/10/2005)

499 luchtballonnen 
Oud Heverlee heeft er sinds zondagmorgen 23 oktober een attractie bij. De vijver van het Zoete Water werd in de nacht van zaterdag op zondag 23 oktober bedekt met 499 ballonnen in 8 verschillende kleuren. Aan alle deuren van de huizen in Oud Heverlee werd een wit lintje gehangen. Het resultaat aan de vijver langsheen de Maurits Noëstraat blijft de hele week te bezichtigen. Met deze acties wil jeugdhuis JOOW uit Oud Heverlee samen met Chiro Oud Heverlee de aandacht vestigen op de inspanningen die België mee moet leveren om de Milleniumdoelstellingen te halen. 
Die Milleniumdoelstellingen werden door België en 191 landen van de UNO onderschreven.
Die 8 doelstellingen zijn: 
1. Het uitbannen van armoede en honger 
2. Het bereiken van een universele basiseducatie 
3. Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen 
4. Kindersterfte tegengaan
5. Het tegengaan van moedersterfte
6. Het uitbannen van HIV/AIDS, malaria, en andere ziektes
7. Het verzekeren van een duurzame omgeving 
8. Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling
Meer info over deze actie: Marijke De Meulenaer, voorzitster Jeugdhuis JOOW: 0494 645 776

OCMW werft aan
Het OCMW van Oud-Heverlee heeft tien extra personeelsleden aangeworven om aan de stijgende vraag voor huishoudelijke hulp te voldoen. Sinds begin september kunnen alle gezinnen via de dienstencheques hun schoonmaak laten doen.
Met de dienstencheques kan je jouw huis laten schoonmaken maar ook laten wassen en strijken of laten koken. Sinds september doen 56 gezinnen beroep op de dienst. (Het Nieuwsblad12-10-2005)

Dichter bij de bib 
'Dichter bij de Bib', de werkgroep Kunsten van de gemeente Oud-Heverlee lanceert een wadstrijd. Schrijf dan een spannend verhaal in een genre naar keuze. Het verhaal moet zich afspelen in Oud-Heverlee en mag ongeveer duizend woorden lang zijn. Bedenk al maar een toffe schuilnaam… Meer info: hugo.delestinne@oud-heverlee.be. (>> Het Laatste Nieuws 5/10/2005)

Ecoduct geopend 
Vlaams Minister Kris Peeters (CD&V) opende zondagmorgen het ecoduct in het Meerdaalwoud. Daardoor rijden de auto's onder het bos door en kunnen de dieren ongestoord van de ene kant van het bos naar de andere. Zowel voor de dieren als voor de automobilisten wordt de drukke Naamsesteenweg (N25) veiliger en behoren aanrijdingen met reeën definitief tot het verleden.(>>alle kranten van 3oktober)

Tegen langere startbaan 
Zo'n 400 personen hebben zaterdagmorgen betoogd tegen de mogelijke verlenging van startbaan 25L van de luchthaven van Zaventem. Het initiatief had de steun van een tiental gemeentebesturen. Federaal mobiliteitsminister Renaat Landuyt bepleit die verlenging, die 135 miljoen zou kosten, om uit de impasse te geraken inzake de lawaaihinder rond de luchthaven. Dit kan enkel door deze baan met enkele honderden meter te verlengen en een nieuwe taxibaan aan te leggen. "Dan worden de dorpskernen van Erps-Kwerps en Hummelgem onleefbaar. Landuyt verklaart ons de oorlog", zo zegden de actievoerders. (>>alle kranten 3 oktober)

Renovatie bib en jeugdlokalen 
De gemeenteraad van Oud-Heverlee heeft het ontwerp voor de renovatiewerken van de jeugdlokalen en de bibliotheek van Sint-Joris-Weert goedgekeurd. Op het gelijkvloers is er de bibliotheek en één scoutslokaal. Op de verdieping komen drie lokalen voor de bibliotheek. Aan de linkerkant, twee scoutslokalen. Er is ook een dakterras met nooduitgang. Op de zolder komen er aan de linkerkant van het gebouw twee scoutslokalen. De rechterkant blijft behouden als zolderruimte. (>>Het Laatste Nieuws, 1/10/2005)

Fluisterasfalt 
Vlaams minister van Openbare Werken en Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) heeft werkzaamheden laten aanbesteden voor de aanleg van fluisterasfalt op de E40 tussen Bertem en Haasrode ter hoogte van Leuven en Oud-Heverlee. De werkzaamheden zullen nog voor de zomer van 2006 beginnen (>> De Standaard, 29/09/2005 )

Haasrode lawaaigebied?
De locatie aan de E40 in Haasrode die eerder al in aanmerking kwam voor een slibstort, behoort nu ook tot de drie laatste kandidaten om een permanent circuit voor lawaaierige sporten aan te leggen. De twee overige kandidaten voor Vlaams-Brabant zijn: Egenhoven en Halle 
(>> de Standaard 23 september)

Derde caravan op korte termijn uitgebrand
Op camping La Hetraie in Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee) is maandagavond rond 22 uur een caravan volledig uitgebrand. Ook vorige week zondag- en maandagavond ging telkens een caravan in de vlammen op. Het Leuvense parket onderzoekt de zaak, want er zijn vermoedens dat de branden aangestoken zijn. Op de camping verblijven heel wat bewoners permanent.

Ne grotere Deugniet
Op het marktplein van Haasrode is afgelopen weekend café Den Deugniet heropend. De voorbije twee maanden werd het café omgebouwd tot een zaak die nu bijna dubbel zo groot is dan vroeger. En toch liep het er vrijdag en zaterdag weer gemakkelijk vol. "Ik moest uitbreiden", zeggen Paul 'Toets' Thielemans en zijn vennoot Richard 'Bub' Dourée. "Den Deugniet was gewoon te klein geworden voor alle bezoekers. (>>Het Laatste Nieuws, 6/09/2005)

26 editie Zomerfeest Oud-Heverlee 
 Het zomerfeest van Oud-Heverlee was aan haar 26ste editie toe. Zaterdag kan je mee wandelen langs oude en nieuwe voetwegen van Oud-Heverlee. Er hadden ook twee wielerwedstrijden plaats. Jeugdhuis JooW was al aan de 7e editie van haar jaarlijkse koers toe. Nieuw dit jaar was de dorpelingenkoers, een circuit van 15 km voor de ludieke dorpsrijder. en de JooW-race over 45 km, Om 21 uur trad Cargo op, daarna werd er volop gedanst.
        Ook zondag was goed gevuld. Om 11.30 uur was er een aperitiefconcert in de Sint-Annakerk, gevolgd door barbecue. Je kon huizen en tuinen bezoeken, waar kunstenaars hun werken tentoonstelden. Daarnaast was er animatie op het plein: een ruilmarkt voor kinderen, een springkasteel en petanque.

Sterilisatie door dierenarts ?
De vraag van Blandens dierenarts An Havet om voor de sterilisatie van zwerfkatten samen te werken met plaatselijke veeartsen, lijkt door de gemeente Oud-Heverlee beantwoord te worden. Voor het vangen en steriliseren van katten had de gemeente een overeenkomst met dierenasiel SAVU uit Gooik lopen. Die overeenkomst is nu verbroken, om ook dierenartsen toe te laten hun prijzen aan de gemeente over te maken. (>>;, Het Laatste Nieuws, 3/09/2005)

De kleine gordel 
Ongeveer 4000 fietsers en wandelaars namen deel aan de 60 km lange fietstocht rond Leuven. Ook plaatselijke kleine rondes en wandelingen waren voorzien. Vertrokken werd er ondermeer in Blanden

Brandweer haalt paard uit Dijle
De Leuvense brandweer heeft gisterenochtend ter hoogte van de Dijlestraat in Sint-Joris-Weert een paard uit de Dijle gered. Het dier was samen met een ander paard losgebroken en werd rond 6.30 uur een eerste keer gesignaleerd in de Beekstraat. Korte tijd later sukkelde het paard in het water. De brandweer kon het dier - niet zonder de nodige moeite overigens - met een kraan opnieuw op het droge hijsen. (>>Het Laatste Nieuws, 17/08/2005) 

Don Bosco: één groot speelplein 
Met zo'n 250 kinderen en 40 monitoren is Speelplein Don Bosco in Oud-Heverlee één van de grootste speelpleinen van de regio. "In totaal zijn er 150 monitoren. Elke week zijn er 40 aanwezig. De kinderen komen grotendeels uit Groot-Leuven en worden 's morgens door 2 bussen opgehaald", zeggen begeleiders Sofie en Hannelore. "Elke dag organiseren we activiteiten voor kinderen vanaf 3 jaar. (>>Het Laatste Nieuws, 29/07/2005)

Zoet Water: slecht weer, minder bezoekers.
 "Gezien het weer mogen we niet klagen", zegt verantwoordelijke van het Zoetwaterpark Sonia Hens. We zijn een kleiner park, met enkele attracties en een speeltuin. Interessant voor de kleinere kinderen. Wij zijn geen Walibi, met vooral voor oudere kinderen spektakel. Daar kijk je niet op een spatje regen meer of minder. Bij ons kan één bui de hele dag verpesten. (>> Het Laatste Nieuws, 2/08/2005)

Don Bosco: dagelijks 250 kinderen 
Met zo'n 250 kinderen en 40 monitoren is Speelplein Don Bosco in Oud-Heverlee één van de grootste speelpleinen van de regio. "In totaal zijn er 150 monitoren. Elke week zijn er 40 aanwezig. De kinderen komen grotendeels uit Groot-Leuven en worden 's morgens door 2 bussen opgehaald., (>> Het Laatste Nieuws, 29/07/2005)

Openluchtmis brengt buren dichter bij elkaar 
Zondagochtend was er aan de Maria Magdalenakapel in Vaalbeek een openluchtmis. De mis werd opgeluisterd door de Harmonie van Blanden. De misgangers konden na de viering genieten van een hapje en een drankje. "Vroeger was hier Vaalbeek Kermis, met onder andere een molen. Dit is daar een overblijfsel van", zegt pastoor Guy Van Haver. "Het voornaamste is dat dit moment de families uit de buurt weer een beetje dichter bij elkaar brengt.. (>> Het Laatste Nieuws, 26/07/2005)

Inwoners wijk Pragen vieren feest 
Achtennegentig inwoners van de wijk Pragen op de grens van Oud-Heverlee en Vaalbeek vierden hun allereerste buurtfeest. De festiviteiten werden door een ploeg van enthousiaste mensen klaargestoomd. "In feite doet iedereen mee. (>> Het Laatste Nieuws, 20/07/2005)

Ecoduct zo goed als klaar 
Het ecoduct op de Naamsesteenweg tussen Blanden en Hamme-Mille is klaar voor auto's en fietsers maar nog niet voor de dieren. Die moeten nog wachten tot ook de afrastering is geplaatst voor ze via het ecoduct van de ene kant van Meerdaalwoud naar de andere kunnen. De auto's rijden nu al in de tunnel onder het bos door. (>> Het Nieuwsblad, 16/07/2005)

Provinciale subsidies voor fietspaden Blandenstraat 
De provincie geeft dertig procent subsidies of 31.100 euro aan de gemeente Oud-Heverlee voor de aanleg van verhoogde fietspaden in de Blandenstraat. De nieuwe fietspaden worden aangelegd in rode betonstraatstenen en zijn 1,54 meter breed. (>> Het Laatste Nieuws, 8/07/2005)

Adoptiedorp krijgt geld 
Het Roemeniëcomité van Oud-Heverlee is zopas teruggekeerd van een werkbezoek aan het adoptiedorp Grajduri. Vijftien jaar geleden ondernam het comité een eerste reis naar Grajdur. Met het geld zijn ondermeer in de vijf schooltjes in Grajduri frisse gezellige klasjes ingericht. (>> Het Laatste Nieuws, 7/07/2005)

25 jaar Wijnmakersgilde
De Wijnmakersgilde Meerdael uit Blanden bestaat 25 jaar. Het feestgebeuren duurt verscheidene dagen. Zo was er een ontvangst op het gemeentehuis (>> Het Laatste Nieuws 25-6-2005)

GOJO lokt 400 jongeren naar Zoet Water
 Zo'n 400 jongeren leven zich zaterdag uit op de vierde Gemeentelijke Ontmoetingsdag voor Jongeren van Oud-Heverlee (GOJO). Die vindt plaats in en rond het Zoetwaterpark. De jongeren kunnen kiezen uit aerobics, mountainbiken, skaten bij jeugdhuis JOOW, workshops djembé en olievatenpercussie, vissen met bamboestokken en vloten bouwen. Ook de milieuvrachtwagen van Ecowerf komt langs. De GOJO-pers neemt foto's en maakt een verslag. 's Avonds komt de harmonie van Blanden de dag ...(>> Het Laatste Nieuws, 24/06/2005)

Domein Meerdael plechtig geopend
De droom van wijnbouwers Paul en An Vleminckx-Lefever, is werkelijkheid geworden. Hun Domein Meerdael werd, in aanwezigheid van een 300-tal genodigden, plechtig ingehuldigd. Hoog boven het Borchtveld, aan de Monarkenweg, oogt het gebouw als een wijnkasteel over de vallei van de Vaalbeek. In 1998 brachten Paul en An Vleminckx-Lefever hun 'Chardonnay Meerdael', als eerste Belgische mousserende wijn op de markt. De eerste aanplanting van 21.000 wijnstokken werd uitgebreid tot 60.000. (>>Het Laatste Nieuws, 21/06/2005)

Expresweg krijgt twee rotondes 
Het Vlaams Gewest gaat twee rotondes aanleggen op de Meerdaalboslaan, beter bekend als de 'Expresweg'. De rotondes komen aan de op- en afrit van de autosnelweg E40. Het Vlaams Gewest wil zo de chaos en onveiligheid op die plek tegengaan. Verder is er ook sprake van een fietstunnel onder de Expresweg ter hoogte van de Bovenbos- en Duivenstraat.(>> Het Laatste Nieuws, 30/05/2005)

Paard bijt kind
Een 10-jarig kind uit Kortenaken is maandagnamiddag ernstig gewond geraakt toen het tijdens een paardenshow naast de Schaatsbaan in Haasrode (Leuven) door een paard in de borst werd gebeten. Het kind werd naar het UZ Gasthuisberg overgebracht maar verkeerde niet in levensgevaar. Ook een 36-jarige vrouw uit Gembloers werd door het paard gebeten. Zij bleef ongedeerd (>>De Morgen 18-5-2005)

Meer senioren in Oud-Heverlee
Met een toename van 2,2% senioren tegen 2010 behoort Oud-Heverlee tot de toptien van de gemeenten met een stijging van het aantal senioren.(>>De Standaard, 4/05/2005)

Slibstort niet in Haasrode?
Uit een parlementaire vraag en een nogal verwarrend antwoord zou men kunnen afleiden dat Haasrode niet meer geviseerd wordt om een slibstort aan te leggen. Een bericht uit Boer en tuinder vat de situatie samen: we hebben het bericht achteraan ons artikel over het slibstort opgenomen:  lees hier 

Bewegingsdag

Bewegen is gezond. En nog plezant ook, zeker op de bewegingsdag op 5 mei aan het Zoet Water van 10 tot 17 uur. Op het menu: verschillende wandelingen , zoals een Harry Potter wandeling, zoektocht, roeien, petanque, dans, fietstocht, animaties o.a. de Ketnetband , enz...(>>Passe Partout  30 april)

Schooltuintje opgeknapt
Het schooltuintje van de gemeentelijke basisschool in Haasrode heeft een opknapbeurt gekregen. De leerlingen en de directie waren zelf vragende partij voor de heraanleg ervan. In het kader van het project 'Milieuzorg Op School - Duurzame School' kon de gemeente Oud-Heverlee hen wat meer steun geven. Het werd een "kringlooptuintje. (>>Het Laatste Nieuws 22/4/2005)

Protest tegen spreidingsplan
"Enkele jaren geleden begon de miserie met een eerste spreidingsplan, en sinds drie maanden werd de overlast nog groter door de wijzigingen aan windwormen voor stijgende vliegtuigen. En sinds de recente herziening van het spreidingsplan is het helemaal niet meer te doen", zegt Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V), die zelf in Sint-Joris-Weert woont. "Steeds meer mensen uit de buurt spreken me aan. Bijna dagelijks worden wij met lawaaierige nachtvluchten geconfronteerd. (>>Het Laatste Nieuws 22/4/2005) Een persmededeling daarover van M. Thyssen en de burgemeester  vindt u bij de reacties op ons jongste artikel in nummer 131

OHL spelen mee in "De Kampioenen"
In één van de komende afleveringen van de Kampioenen speelt voetbalclub Oud-Heverlee-Leuven mee. De opnames gaan door op 6 maart. Alle jeugdspelers die vrij zijn gaan mee op verplaatsing naar Emblem.(>>Passe-partout 9maart) 

M.Noëstraat afgesloten
De plannen om de Maurits Noëstraat te Oud-Heverlee (van Grezstraat tot Harcourt) af te sluiten voor het verkeer om een aantal noodzakelijke openbare werken te kunnen uitvoeren worden uitgesteld. De reden hiervoor zijn de eerder uitzonderlijke weersomstandigheden van de afgelopen dagen. De straat zal afgesloten zijn van 14 maart tot en met 15 april.

Dolfijntje
In de Grezstraat in Vaalbeek werd zopas de eerste steen gelegd van het nieuw gemeentelijk kinderdagverblijf 't Dol-fijntje. De nieuwbouw moet de oude prefabgebouwen vervangen. De totale kostprijs van de bouwwerken wordt geraamd op 1,4 miljoen euro. Tijdens de bouwwerken is het gemeentelijke kinderdagverblijf tijdelijk ondergebracht in het nieuwe administratieve gebouw in de Gemeentestraat. Tegen 15 december 2005 moet het kinderdagverblijf klaar zijn. (>>Het Laatste Nieuws, 4/03/2005)

Bezwaren tegen Bremberg 
Het schepencollege van Oud-Heverlee heeft 111 bezwaarschriften (volgens andere bronnen 169) gekregen tegen de uitbreidingsplannen van het Bremberg-complex in Haasrode. Bovendien is er een petitie door 341 mensen ondertekend. De nieuwe eigenaar van het complex, de socialistische metaalvakbond CMB, wil van het huidige Bremberg-centrum een uitgebreid hotelcomplex maken met 76 kamers, zoals u in het laatste en voorlaatste ADO kon lezen

Wachten tot 2007 
,,Dit jaar staan er voor de E40 Brussel-Luik geen geluidwerende maatregelen op het programma,'' zegt Gorik De Koker van de Afdeling Wegen & Verkeer. De inwoners van Oud-Heverlee moeten nog wat geduld uitoefenen. ,,Vermoedelijk in 2007 krijgt het tracé tussen het verkeersplein in Bertem en het afrittencomplex in Haasrode een geluidwerende asfaltlaag.(>> Het Nieuwsblad, 12/02/2005)

M.Noëstraat afgesloten
De Maurits Noëstraat in Vaalbeek zal van 28 februari tot en met 31 maart vanaf de Grezstraat tot Harcourt in Vaalbeek volledig afgesloten worden voor het doorgaand verkeer. Na de aanleg van fietspaden worden nu ook het wegdek en de kruispunten vernieuwd. De woningen blijven bereikbaar maar het sluipverkeer zal de omleiding  via Heverlee moeten gebruiken.

CD&V tegen "renovatie" Bremberg
CD&V Oud-Heverlee verzet zich tegen de uitbreiding van de accommodatie op de Bremberg in Haasrode door de socialistische metaalvakbond CMB. Het gaat niet om renovatie, zegt CD&V, maar om een verdrievoudiging van het huidige centrum. CD&V vreest vooral de verkeersoverlast, en de aantasting van de "cultuur van stilte". Het Schepencollege zal de ingediende bezwaarschriften ernstig onderzoeken (>>Het Nieuwsblad 20/2/2005).(CD&V-direct)

 Protest tegen vliegtuiglawaai
Een afvaardiging van 6 gemeenten (Bertem, Herent, Huldenberg, Kortenberg, Oud-Heverlee en Tervuren) is ontvangen op het kabinet van federaal Minister van Mobiliteit Landuyt. Ze overhandigden een platformtekst  met enkele voorstellen tot beperking van de vliegtuiggeluidshinder waarvan de inwoners van genoemde gemeenten last hebben sinds het spreidingsplan dat in de lente van 2004 van kracht geworden is.
Marianne Thyssen bezorgde ons een perstekst en de 
gemeenschappelijke platformtekst.

Gemeentelijke geboorteboomactie
Alle kinderen van Oud-Heverlee die in 1998 geboren zijn, krijgen een boompje. Deze boompjes kunnen door de ouders en hun kind in de eigen tuin geplant worden. Voor de kinderen die niet over een tuin beschikken voorzag de gemeente een aantal esdoorns die gezamenlijk op zaterdag 29 januari om 12u00 werden geplant op een gemeentelijk terrein in de omgeving van de kleuterschool te Blanden.

Teller staat op 1800
Actievoerders hebben al meer dan 1.800 handtekeningen van omwonenden van de E40-autosnelweg tussen Bertem en Haasrode verzameld. De bewoners protesteren tegen de toenemende geluidsoverlast van de snelweg. Het lawaai, dat alsmaar erger wordt, wordt volgens hen veroorzaakt door het wegdek uit ruw beton en de verhoogde berm die het geluid sterk verspreid. De dienst Wegen en Werken van de Vlaamse overheid beloofde in 2005 een laag fluisterasfalt aan te brengen. (>> Het Laatste Nieuws, 26/01/2005)

Bremberg
Tot half februari loopt het openbaar onderzoek in verband met de inplanting van het nieuw Brembergcomplex. Het dossier kan u inkijken op de technische dienst op het gemeentehuis.

Bushalte verplaatst
Michiel Devroe uit Haasrode roept de inwoners op te protesteren tegen het voornemen van De Lijn om de bushalte in de Armand Verheydenstraat te schrappen. Michiel diende alvast klacht in bij De Lijn en informeerde zich bij het gemeentebestuur. "Maar zowel De Lijn als het gemeentebestuur sturen me van het kastje naar de muur", vertelt hij. "Maar voor oude en mindervalide mensen is zo'n halte dicht bij huis een must. Ik wil dat De Lijn een alternatief zoekt. (>>Het Laatste Nieuws, 19/01/2005)

Voetbal
De gemeente geeft een extra subsidie van 25.000 euro aan de fusieclub Oud-Heverlee-Leuven. Dit om de jeugdwerking van OHL die 50 jeugdtrainers in dienst heeft, te ondersteunen. 

Sport
Binnen de 5 jaar zou er een aan de terreinen van de Zwarte Duivels aan de Waversebaan een sporthall van de gemeente gebouwd worden. Vanaf dan zullen badmintonners, zaalvoetballers, basketters en pingpongers niet meer aangewezen zijn op de infrastructuur in de buurgemeenten.Schepen van sport Alexander Binon pakte met dit nieuws uit op de nieuwjaarsreceptie van de Sportraad.

Kunstprijs
Kinderen en jongeren tot en met 13 jaar kunnen ook dit jaar meedingen naar de gemeentelijke kunstprijs voor de jeugd. Elk jaar reikt de gemeente Oud-Heverlee de kunstprijs uit.  Themakeuze staat vrij, alle disciplines uit de beeldende kunst zijn mogelijk. De jury selecteert dertien winnaars uit de inzendingen. Ze beloont hen met een aankoopbon van 50 tot 150 euro. De deelnemende werken worden van 21 maart tot en met 24 juni in het gemeentehuis tentoongesteld. Je kan het volledige wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier aanvragen bij de cultuurdienst van de gemeente op 016-40.06.00 (>>Het Nieuwsblad 11 jan 2005)

Water Hertebron besmet
Het water van de Hertebron in de Kleinstraat in Oud-Heverlee is besmet met de ziekteverwekkende Coli-bacterie. Dat blijkt uit recente stalen. Tot nader bericht van de gemeente is dat water ondrinkbaar. De afdeling Bos en Groen volgt de situatie op de voet.