AD0 voert momenteel actie rond 
volgende specifieke voetwegen:






zie ook:
website johanna.be
website trage wegen