HOGERE BESTUREN,

PROVINCIE...

PROVINCIE

   Provinciebestuur Vlaams-Brabant
Provincieplein 1, 3010 Leuven

e-mail: info@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be

infodienst 
  tel  016 26 70 00
  fax 016 26 71 68

JUSTITIE

   Gerechtshof Leuven  
F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven

Hoofdingang : Smoldersplein 5 3000 Leuven Zij-ingang : Vaartstraat 3 3000 Leuven Centraal telefoonnummer : 016/21.14.11

Burgerlijke GriffieTel : 016/21.40.65
Correctionele Griffie: 016/21.40.30
Griffie Arbeidsrechtbank: 016/21.46.70
Griffe rechtbank van Koophandel: 016/21.46.42
Handelsregister: 016/21.46.34
Jeugdrechtbank: 016/21.40.96
Griffie Politierechtbank Burgerlijke Zaken: 016/21.47.05 
Griffie Politierechtbank Strafzaken: 016/21.46.96

Parketten
Parket van de Procureur des Konings: 016/21.42.56
Website van Parket Leuven
Arbeidsauditoraat
Burgerlijke Zaken Tel : 016/21.46.06 
Strafzaken Tel : 016/21.46.09 
Politieparket 
Ongevallen tel : 016/27.22.60 fax : 016/27.25.08 
Boetes 

DE VREDEGERECHTEN

Vredegerecht Eerste Kanton
Vaartstraat 24 3000 Leuven Tel : 016/21.48.26 Fax : 016/21.48.45

Vredegerecht Tweede Kanton
Vaartstraat 24 3000 Leuven Tel : 016/21.48.52 Fax : 016/21.48.66

Vredegerecht Derde Kanton
Vaartstraat 24 3000 Leuven Tel : 016/21.48.01 Fax : 016/21.48.18

MINISTERIES


Belastingen

B.T.W. Registratie en domeinen