Noodnummers

Snelle interventies

Medische spoeddienst & brandweer, dringende gevallen

100

Rijkswacht en politie, dringende gevallen

101

Rode kruis -Vlaanderen

105

Tele-Onthaal

106

Internationaal noodoproep via GSM

112

Child focus

110

Rijkswacht en politiepermanentie Oud-Heverlee

016 40 12 13

Medische hulpverlening

U.Z. Leuven

Algemeen nummer, alle ziekenhuizen

016 33 22 11

Spoedgevallendienst Gasthuisberg

016 34 39 00
H. Hart Naamsestraat 3000 Leuven

Algemeen nummer

016 20 92 11

Spoedgevallendienst

016 20 92 80
Het Vlaamse Kruis 016 23 24 12
Wachtdienst huisartsen
             Dit nummer mag gebruikt worden van vrijdagavond
             20:00  uur  tot maandagmorgen 08:00 uur, en op
             feestdagen van   20:00 uur daags voordien tot 08:00 uur
             's anderendaags.
             Het is niet bruikbaar op normale weekdagen
             en -nachten.
070 25 70 25
Wachtdienst tandartsen 
         op zondagen & wettelijke feestdagen
         tussen 10 en 12 uur en tussen 12 en 14 uur
070 25 40 40
Wachtdienst apothekers 0900 10 5 00
         na 22u politie Leuven 016 22 97 95

Allerlei

De Vlaamse hulpdienst 02 242 14 05
Antigifcentrum 070 245 245
Brandwondencentrum 016 34 87 50
Tele-onthaal 106
Zelfmoordpreventie 02  649 95 55
Aids telefoon Vlaanderen 078 15 15 15
De druglijn 078 15 10 20
Kanker info 0800 158 00
Vlaamse Liga tegen kanker, kankertelefoon 078 150 151
Vlaamse Liga tegen kanker, regio Leuven  016 23 00 91
Geweld op vrouwen en kinderen 03  233 54 35
Kankerfoon 0800-15800
Kinder-en jongerentelefoon 078 15 14 13
Slachtofferhulp Vlaanderen 03  366 15 40
Veeweyde Brabant 02  527 10 50
Civiele bescherming 053  66 67 95
Gerechtelijke politie 070 23 33 38
Munitiedepot Meerdaal 016 39 54 46
Meldpunt milieu en gezondheid 078 15 55 70
Vluchthuis (Vrouwen tegen Mishandeling) 016  20 12 73