spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Oud-Heverlee telde volgens de atlas der buurtwegen vroeger liefst 85 km “sentiers”. Helaas, bijna al deze voetwegjes zijn verdwenen. 

spacer.gif (820 bytes)De buurtwegen in onze gemeente

spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)

In de linkerkolom  vindt u een link naar elke deelgemeente. Zo krijg je per deelgemeente telkens een overzicht, maar ook een lijst met alle buurtwegen uit de atlas. In de kolom "statuut" van die lijsten kan u gemakkelijk zien welke paden en wegen zijn afgeschaft of gedeeltelijk afgeschaft. Soms staat aangegeven in welke staat ze zich bevinden, want alhoewel niet afgeschaft, bestaan sommige alleen nog in theorie, en zijn andre zo goed als onbruikbaar. 

We doen een beroep op u, lezers, om ons te rapporteren over de toestand van onze buurtwegen.. We zoeken ook getuigenissen van mensen die deze voetwegen vroeger gebruikten. We willen u ook aanmoedigen om andere nuttige buurtwegen te tracéren. Kortom, laat van u horen! 

Wie regelmatig Achter d’oechelen leest, weet wel dat we in het verleden al talloze malen hamerden op het non-beleid van onze gemeente in verband met deze buurtwegen. 

Het gemeentelijke mobiliteitsplan, dat nu zijn voltooiing nadert, wil meer “zwakke weggebruikers” en minder auto’s op de weg. Om dat doel te bereiken zijn buurtwegen een ideaal middel, maar toch werden ze in eerste instantie in het plan totaal over het hoofd gezien. Nadien werd dit wel enigszins goed­gemaakt. Maar verder dan een kaartje en de wollige zin “voetpaden kunnen opnieuw opengesteld worden indien gepast binnen het gewenste voetgangersnetwerk tussen de verschillende bestemmingen,” is het niet gekomen.

Toch ook een goed punt. Ter gelegen­heid van Open Monumentendag werd een wandeling tussen Het Zoet Water en de Borre in Bierbeek ingehuldigd. Die wandeling maakt gebruikt van enkele steeds opengebleven “trage wegen”. Ze werden voor die gelegen­heid zelfs bewegwijzerd. Mooi, en het bewijst dat het voetpadennetwerk recreatief zinvol is. 
Maar daarnaast zijn er heel wat andere voetwegjes, die nu volkomen illegaal door “aangelanden” werden ingepalmd. Andere zijn er nog wel, maar zijn totaal verwaarloosd, of moedwillig zo goed als onbruikbaar gemaakt. Maar het resultaat is telkens hetzelfde, ze worden minder en minder gebruikt en sterven een stille dood. Deze voet­wegjes weer openmaken zou op zijn minst even zinvol zijn, want die zijn dik­wijls ideaal voor woon-werkverkeer of als veilige fietsverbinding naar school. 

Maar daar wil de gemeente blijkbaar geen actief beleid in voeren. 
Het initiatief dient echter niet noodza­kelijk van de gemeente of van één of andere commissie te komen. Wanneer iemand aan de gemeente meldt dat hij gebruik wil maken van een buurtweg, maar dit niet kan omwille van bijvoor­beeld een versperring, is de gemeente in principe verplicht dit te onderzoeken en in de meeste gevallen het gebruik van de buurtweg weer mogelijk te maken. Tien jaar geleden schreven we al over bepaalde voetwegjes, die een ideale verbindingsweg zouden kunnen vormen. Maar we constateerden tot nog toe maar bar weinig resultaat. 

We werden daarbij aangespoord door de bemoedigende reacties van een aantal lezers op eerdere artikels, en door een aantal succesvolle acties in buurt­gemeenten. In sommige gemeenten volstond druk van een inwoner om belangrijke voetwegen weer open te krijgen (Essen, Steenokkerzeel, St.-Lambrechts-Woluwe ). En in Holsbeek verplichtte de rechter ten lange leste het gemeentebestuur om op straffe van dwangsommen gevolg te geven aan vragen van buurtwoners om oude voetwegen te herstellen. 
Wat in Holsbeek, Steenokkerzeel en elders kan, moet hier ook kunnen.

spacer.gif (820 bytes)