spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)  

spacer.gif (820 bytes)De buurtwegen en de atlas der buurtwegen


De atlas is een verzameling gedetailleerde plannen van de  buurtwegen zoals ze in 1841 werden opgetekend.
De atlas der buurtwegen
De buurtwegen volgens de wet van 1841 zijn in principe opgenomen in de atlas der buurtwegen. Deze atlassen werden in de periode 1842-1845 gemeente per gemeente opgemaakt. Elke buurtweg krijgt in de atlas een nummer (eveneens per gemeente). Later wijzigingen aan buurtwegen (instelling van nieuwe wegen, afschaffingen, verplaatsingen) werden echter niet op de oorspronkelijke kaarten aangeduid, maar wel op aparte leggers of in aparte gemeenteraadsbesluiten. Daardoor geven de Atlassen der Buurtwegen niet altijd de actuele toestand van de buurtwegen weer. De kaartbladen zijn vaak ook in slechte staat en moeilijk leesbaar (vouwen, verbleekte inkt,...). Om een zicht te krijgen op alle ingeschreven buurtwegen in een gemeente moet men dus meestal een complex geheel van plannen en besluiten raadplegen.
spacer.gif (820 bytes)

De wijzigingen aan de plannen zijn zeer slecht gedocumenteerd. 
Aanleg, verlegging, afschaffing en verjaring van buurtwegen
De wet van 1841 voorziet in een procedure voor de aanleg van een nieuwe buurtweg, voor de verplaatsing van een bestaande buurtweg (bijvoorbeeld verplaatsing naar de rand van een perceel) en voor de afschaffing van een buurtweg. Deze procedure voorziet in een openbaar onderzoek, waarna de gemeente een voorstel van beslissing opmaakt. De Bestendige Deputatie neemt de uiteindelijke beslissing.
De wet van 1841 voorziet ook dat buurtwegen kunnen verjaren. Indien een buurtweg gedurende dertig jaar niet meer gebruikt en niet meer onderhouden wordt, kan hij door dertigjarige verjaring zijn statuut van buurtweg verliezen en eigendom worden van een aangelande. Het “niet-gebruik” moet volledig zijn: een toevallig of sporadisch gebruik is reeds voldoende om de verjaring te stuiten. Slechts bij volledig onbruik, gecombineerd met het inpalmen door een aangelande, kan de dertigjarige verjaring intreden. In dat geval spreekt met van “dertigjarig volledig onbruik”.
spacer.gif (820 bytes)

Dit pad is duidelijk geen 1,65 meter breed, zoals het eigenlijk zou moeten...
Onderhoud van de buurtwegen.
Het gemeentebestuur staat wettelijk in voor het toezicht op het behoud en voor het degelijk onderhoud van alle buurtwegen die tot het openbaar domein behoren. 
Het snoeien van overhangende bomen en dergelijke moet wel door de eigenaars gebeuren
spacer.gif (820 bytes)

Sommige voetpaden zijn nauwelijks te vinden, andere zijn goed bewegwijzerd
Signalisatie
De wet van 1841 voorziet geen officiële signalisatie of een officieel verkeersbord voor buurtwegen. Sommige gemeentebesturen maken zelf verkeersborden, bijvoorbeeld met het wapenschild van de gemeente, met het nummer van de buurtweg, met een historische naam of in de vorm van een straatnaambord. In het merendeel van de gemeenten zijn buurtwegen echter niet aangeduid met een verkeersbord.
Soms zijn buurt- of andere trage wegen ingeschakeld in een toeristische wandel- of fietsroute. In dat geval zijn de routes vaak aangeduid met een zeshoekig verkeersbord, conform de richtlijn van Toerisme Vlaanderen.
spacer.gif (820 bytes)