spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Zoals u kan zien op de bijgewerkte kaart uit de "atlas der buurtwegen" vormt de gele streep van links naar rechts een ideale verbinding tussen de kerk van Blanden (links) en de toekomstige scoutslokalen aan de Betstaart in Haasrode (rechts net buiten beeld). De gele markering duidt op een buurtweg. Rode kruisjes markeren de te verbeteren gedeelten. Rode stippen duiden een strook aan die momenteel geheel is verdwenen.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Brief aan het college van Burgemeester en Schepen
Van de gemeente Oud Heverlee, met de vraag deze buurtwegen te heropenen of te verbeteren

Geachte Heer Burgemeester,
Geachte Schepenen,

Graag willen we langs deze weg uw aandacht vragen voor enkele buurtwegen
in Blanden-Haasrode:

∑ de buurtwegen 104 en 78 zijn twee officiŽle buurtwegen die als dusdanig voorkomen op de officiŽle Atlas der Buurtwegen en gelukkig nooit zijn afgeschaft. Nochtans zijn sommige gedeelten door een gebrek aan onderhoud nog nauwelijks zichtbaar, en op een aantal punten nauwelijks toegankelijk.

∑ Even interessant zijn de buurtwegen 16 en 19. Reeds in 2001 vestigde de verkeerswerkgroep GBS Haasrode de aandacht van de gemeenteoverheid op de belemmeringen op deze officiŽle voetweg. Dit kreeg totnogtoe geen gunstig gevolg.

Het hoeft voor u en de bewoners weinig betoog dat het terug toegankelijk maken van deze voetwegen zeer nuttig zou zijn: de eerste twee zijn een ideale verbinding tussen Blanden en de toekomstige scoutslokalen in de Betsstraat in Haasrode. Ze vormen tevens een ideale en veilige fietsroute naar de gemeentelijke basisschool en de muziekacademie. De laatste twee verbinden Kartuizersstraat, Slagbaan en Bergenstraat door een landbouwgebied en houden de potentie in van een goede verbinding met de Keiberg.

We willen daarom met dit schrijven formeel aandringen dat de gemeentediensten de beide buurtwegen terug zouden toegankelijk maken. Zoals u bekend is dit overigens een verplichting voor de schepencolleges ingevolge artikel 12 van het provinciaal reglement der Wegen, bekrachtigd bij KB van 2 februari 1955.

We rekenen erop dat dit in onze gemeente in alle gemoedelijkheid snel met gezond verstand kan worden opgelost, zonder dat dit hoeft te leiden tot verdere publieke polemieken, of erger nog, tot nodeloze juridische geschillen zoals recent in andere gemeenten van ons arrondissement. Zouden we dus erop kunnen rekenen dat dit voor de zomervakantie kan gerealiseerd worden?

We danken u bij voorbaat voor de aandacht dat u aan dit schrijven wil besteden en hopen op een gunstig gevolg. We zouden u dank weten indien u ons ter gelegenertijd wil informeren over de initiatieven die terzake worden ondernomen.

Hoogachtend,
Pues Paul,
Blanden, 18 maart 2005

 
spacer.gif (820 bytes)