spacer.gif (820 bytes)4blauw.gif (837 bytes)Vanaf 1992: sporadisch aandacht voor voetvegen.

 

In ADO nummer 67 van 1992 vinden we voor het eerst de problematiek terug van voetweg 16, toendertijd nog niet afgesloten, maar door gebrek aan onderhoud niet meer gebruikt.

In ADO nr 93 van oktober 1997 namen we voor het eerst een foto van voetweg 36, pas afgesloten met een hekje door de eigenaar. Nu is het een muur van laurier.

4blauw.gif (837 bytes)Vanaf 1993: pogingen

 

De verkeerswerkgroep van de Basisschool Haasrode toonde zich bijzonder actief. In 2001 stapte ze nog met kersverse schepen Daniëls enkele afgesloten voetwegen af. Veel beloftes, maar het dossier werd al gauw verticaal geklasseerd.

spacer.gif (820 bytes)4blauw.gif (837 bytes)April 2003: start van het mobiliteitsplan

 

In de eerste stap naar een globaal gemeentelijk mobiliteitsplan was geen woord te vinden over buurtwegen.
Lees meer in ADO nummer 121

spacer.gif (820 bytes)4blauw.gif (837 bytes)April 2004: mobiliteitsplan aangepast

  Na herhaald aandringen van verschillende leden van de Begeidingscommissie kwam er toch enige aandacht voor buurtwegen in het mobiliteitsplan. Lees meer in ADO nummer 126

spacer.gif (820 bytes)4blauw.gif (837 bytes)Februari 2005 ADO besluit tot actie

  Belangrijke voetwegen in Haasrode geraken afgesloten. Het wordt ons duidelijk dat er dringend wat moet gebeuren. Aangespoord door acties in buurtgemeenten besluiten we om ook de koe bij de horens te vatten. Lees meer in ADO nummer 130

4blauw.gif (837 bytes)18 maart 2005: brief aan Schepencollege

  ADO vraagt formeel iets te doen aan enkele prioritair beschouwde buurtwegen in Haasrode en Blanden.
De brief kan u hier lezen

4blauw.gif (837 bytes)20 maart 2005: knelpuntenwandeling

  Een 60-tal wandelaars ontdekken met ons hoeveel knelpunten er op ons uitgestippeld traject van 6 km liggen. Het dossier werd overhandigd aan de "bevoegde schepen", die achteraf helemaal niet bevoegd leek te zijn, en het dossier ook niet doorgaf aan zijn collega. Lees meer in ADO nummer 131spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)4blauw.gif (837 bytes)24 april 2005: petitie op Weertse feesten

  Op de ADO stand op de Weertse feesten was er grote belangstelling en veel sympathie om de aangeklaagde Weertse toestanden aan te pakken. Op een mum van tijd prijkten een massa handtekeningen op onze petitie. Lees meer in  ADO  nummer 132

spacer.gif (820 bytes)4blauw.gif (837 bytes)9 mei 2005: brief aan Schepencollege

  ADO vraagt formeel iets te doen aan enkele prioritair beschouwde buurtwegen in Sint-Joris-Weert
De brief kan u hier lezenspacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)4blauw.gif (837 bytes)6 juni: antwoorden van het Schepencollege

  Het antwoord van het Schepencollege in verband met de buurtwegen Blanden-Haasrode kan u hier lezen.
Het antwoord van het Schepencollege in verband met de buurtwegen Sint-Joris-Weert kan u hier lezen.spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)4blauw.gif (837 bytes)15 juni: ontmoeting brengt verduidelijking

  Het antwoord in dat in de brieven geformuleerd was, leek ons voor veel interpretatie vatbaar. We hadden een lang gesprek over de concrete plannen van het gemeentebestuur in verband met de buurtwegen.
Het was wat ons betreft in elk geval zeer positief en van aard om heel wat twijfels weg te nemen bij de aanpak van de gemeente in dit dossier.
Het verslag van de gemaakte afspraken kan u hier lezen.
Deze afspraken zijn inmiddels schriftelijk bevestigd.

spacer.gif (820 bytes)4blauw.gif (837 bytes)29 juni: bezwaarschrift voetweg 14

Brief aan het college van Burgemeester en Schepenen naar aanleiding van het openbaar onderzoek naar de verlegging van voetweg 14 in Blanden.

Betreft: openbaar onderzoek gedeeltelijke verlegging van voetweg 14.

Van 16 tot 30 juni 2005 kon het dossier omtrent deze verlegging ingekeken worden. De bezwaren hierover konden echter slechts tot maart 2005 ingediend worden. Een duidelijke administratieve vergissing. Indien het openbaar onderzoek overgedaan moet worden, gelieve dan dit bezwaar als geldig te blijven beschouwen.

Voetweg 14 is wellicht de meest gebruikte voetweg van Blanden. Deze weg zou, mijns inziens, nog veel meer gebruikt worden indien de aansluiting met de Kartuizersstraat niet zo problematisch was. Het stijgingsperscentage van de laatste meters van de voetweg is enorm. Fietsers moeten halsbrekende toeren uithalen om daar, na ferm aanzetten, boven te geraken. Eénmaal op de Kartuizersstraat aanbeland, komt men dan nog in de goot terecht waarvan het asfalt centimeters verzakt is. Oudere mensen geraken zelfs met de fiets aan de hand dat bergje niet op. Dat kan de bedoeling niet zijn.

Net dat deel is onderwerp van de voorgestelde verlegging. Daarom stellen we voor de nieuwe aansluiting zo uit te voeren dat de voetweg voor iedereen bruikbaar wordt. Misschien houden we best rekening met het feit dat de Kouter zal gebruikt worden voor het inplanten van bejaardenwoningen en dat deze voetweg een favoriet ommetje zou kunnen vormen voor de latere bewoners. Aan de overzijde van de Kartuizersstraat zal voetweg 14 volgend jaar opnieuw opengesteld worden, wat het gebruik van dit stukje nog zal stimuleren.

Verder heb ik bedenkingen bij de administratieve aanpak.

De huidige voetweg 14 loopt van A naar G. Deze voetweg loopt volgens de atlas der buurtwegen van A naar C In de praktijk komt het er op neer dat het stukje EG verlegt wordt naar EF Toch wordt in het dossier voorgesteld het stuk BDEF aan te leggen, waarbij het stuk BD een nieuw aan te leggen doodlopend stuk voetweg zou worden. Zou het dan niet veel beter zijn het hele stuk AC te verleggen naar ADEF ?

We stellen dan ook voor het dossier zo op te stellen dat het tracé van de voetweg uiteindelijk zal overeenstemmen met de toestand in de praktijk.

We danken u bij voorbaat voor de aandacht dat u aan dit schrijven wil besteden en hopen op een gunstig gevolg.

4blauw.gif (837 bytes)rechtszaak rond voetweg 36 loopt

  in ADO nummer 133 gaven we een voorlopige stand van zaken rond voetweg 36