Blanden

De naam Blanden is waarschijnlijk afgeleid van bij-landen, nieuwe landbouwlanden gewonnen door her rooien van een gedeelte van het Kolenwoud, waarvan Heverleebos en Meerdaalbos nog de restanten zijn. De geschiedenis van Blanden is nauw verweven met de geschiedenis van Bierbeek. De heren van Bierbeek waren lange tijd eigenaar van het Hof van Blanden, (herdoopt tot Rooikapelhoeve). Later werd deze hoeve doorverkocht aan de abdij van Park. Nog later kwam Blanden dan terecht, net als de andere deelgemeenten van Oud-Heverlee, bij het Henegouwse geslacht van Croy . Door het huwelijk van Anna van Croy met Karel van Arenberg kwam Blanden, nog steeds als deel van Bierbeek, bij dit adellijke geslacht terecht. Het heeft tot 1803 geduurd voor Blanden een autonome parochie werd. Tot dan waren de Blandenaars verplicht langs modderige wegen naar Bierbeek te reizen voor de kerkelijke diensten.

De bouw van de kerk, tegen de grens met Haasrode aan, is trouwens verantwoordelijk voor de eigenaardige structuur van het dorp, zonder echt centrum. Men spreekt van Laag-Blanden, de oorspronkelijke kern van de bewoning langs de Bierbeekstraat en Hoog-Blanden, de nieuwere kern aan de kerk. Door de aantrekking van steeds nieuwe inwoners, en enkele nieuwe verkavelingen, slibt de open ruimte tussen de twee kernen langzaam maar zeker dicht. Door het heuvelend landschap heb je hier en daar toch nog een mooi uitzicht. De kerk en pastorie vormen een sober maar erg mooi geheel. Het dorpsgezicht is trouwens beschermd De kerk is in een laat-classicistische stijl gebouwd. Het veruit oudste gebouw, met een rijk verleden is ongetwijfeld het Hof van Blanden (Bierbeekstraat). Helaas is het gebouw bij een recente verbouwing een groot deel van zijn charme kwijtgeraakt. Vanaf de achterkant heeft men een mooi zicht op de voormalige kapel. Voor meer info verwijzen we naar de litteratuurlijst of naar ons wandelboek. De Naamsesteenweg, aangelegd in 1755, was al snel een voorname verkeersas. Daarvan getuigen de herbergen en afspanningen nog (o.a ChatÍau de Namur).

   blandenkerk.jpg (10811 bytes)