en wie betaalt dat allemaal?

   We hebben in de loop van die 20 jaar meer dan eens de bodem van de kas gezien, en ons soms bedenkelijk diep in de schulden gestoken. Nochtans doet de redactie er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Al het geld gaat op aan het drukken en verdelen.

Het vouwen -tot-een-boekje, schrijven, onderzoeken, telefoneren, fotograferen, lay-outen zijn de taken waar de redactieleden hun tijd en geld insteken.

Desalniettemin is de kostprijs per nummer bijna 750 Euro, voor de 4200 exemplaren die de Oud-Heverleeërs via de reclamebedeling in hun bus krijgen..

Al die tijd hebben we ons beholpen met de vrijwillige bijdragen van onze lezers. Opmerkelijk, want de mensen die ons steunen krijgen eigenlijk weinig méér dan diegene die niet steunen.

Een goede gelegenheid om die 300 gezinnen, die ons steunen of gesteund hebben in de loop van al deze jaren nogmaals te bedanken. Zonder hen was ADO al lang het lot van al die andere dorpskranten beschoren geweest!

Onze tweede bron van inkomsten, is de opbrengst van de pizza- en spaghetti-avond die we elk najaar organiseren.

Voor de uitbouw van deze site hebben we wel subsidie gekregen: een éénmalige bijdrage van 1250 Euro (toen 50.000 Frank) van de Koning Boudewijnstichting. ADO op internet brengen was één van de laureaten van de wedstrijd 'Steek meer dynamiet in uw vereniging'.

Steun is altijd welkom! ADO blijft enkel en slechts zolang bestaan als zijn lezers dat willen. Daarom geven we nog maar eens ons rekeningnummer:

001 - 1673405 - 37 van ADO, Beekstraat 41, 3051 St. - Joris - Weert

Wie stort krijgt ADO met de post toegestuurd
(voor maximum drie jaar)

 


U kan ons nog op een andere manier helpen. Misschien bent u wel geïnteresseerd om mee de handen uit de mouwen te steken en regelmatig of af-en -toe mee te werken? Niets is eenvoudiger : neem contact op en neem alvast een kijkje op deze pagina.