Wat kan je zoal in Achter d'Oechelen vinden?

In de loop der jaren verschenen verslagen van honderden gemeenteraden, zochten en vonden we meer dan eens gesjoemel, lieten we bekende en onbekende Oud-Heverleeërs aan het woord en hielden meer dan één oog op de verloedering van ons milieu. We hielden enquêtes, grasduinden in de geschiedenis van ons dorp en maakten vergelijkingen met naburige dorpen....Vele mensen hoorden de eerste keer in Achter d’oechelen over wat tot een belangrijk thema zou uitgroeien: al of niet een TGV door het dorp...komt er een ambachtelijke zone.....Wat is men van plan met het Zoet Water, met het munitiedepot, de Bremberg, de Kouter....

Hoe lang zullen we het nog volhouden? Komt er geen sleet op? Radio en televisie zijn nu ook lokaal aanwezig. Ze werken sneller en beelden spreken zoveel meer aan dan kranten. Alleen, ADO kan je natuurlijk ook nog binnen 10 jaar lezen. En er is nog een groter probleem: radio en TV kosten véél meer, dus moet er gezocht worden naar geldschieters. ROB bv. wordt door het gemeentebestuur gespijsd en mee bestuurd.

Dat houdt alleszins een gevaar in voor de onafhankelijk van de berichtgeving.

Wij daarentegen overleven onder het motto ‘arm maar proper’. Niks, geen subsidie. En natuurlijk proberen we zo objectief mogelijk het reilen en zeilen van onze gemeente weer te geven. Tot spijt van wie het benijdt: we blijven politiek onafhankelijk.


de redactie op een zondagochtend druk bezig bij het plooien van een nummer.

nummer100!5.JPG (50266 bytes)