spacer.gif (820 bytes)Burgemeester en schepenen

... en hun mandaten

 

spacer.gif (820 bytes)

 


Volgens een recente wetgeving zijn alle politiekers verplicht om aangifte te doen van hun bestuursmandaten in privé-firma’s, in verenigingen en dergelijke meer.
Dat hele lijstje verscheen op vrijdag 11 augustus 2006 open en bloot in het Belgisch Staatsblad.
Op die manier wil de wetgever het gemakkelijker maken voor de burger om zijn politici te controleren: waar hebben die belangen, waar zijn ze betrokken.

We zetten voor u even op een rijtje wat er over onze lokale politici werd gepubliceerd. Voor de getrouwe ADO-lezer niet zoveel nieuws. Het zakelijk netwerk van onze burgemeester deden we in ADO nr  uit de doeken, en kan u daar nog nalezen. Dan weet u terug wat er achter al die firmanamen schuilt.Het staatsblad vervolledigt ons lijstje met die van de bezoldigde mandaten in intercommunales. En ook Frans Rentmeesters die eerder al in het staatsblad werd vermeld als enige politicus uit Oud Heverlee die zijn aangifte niet indiende, verschijnt nu wèl op de lijst. Frans maakte blijkbaar intussen zijn huiswerk.

Bron : alfabetische lijst uit het staatsblad van 11 augustus 2006 (pdf 5MB)

spacer.gif (820 bytes)


Vandezande Albert


Oud-Heverlee (Gemeente) Burgemeester - Bezoldigd
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CV Bestuurder - Bezoldigd
Inter-energa (ex-Pligas) Lid van het directiecomité - Bezoldigd
Inter-energa (ex-Pligas) Ondervoorzitter van de raad van Bestuur - Bezoldigd
Intergas Bestuurder - Bezoldigd
PBE Bestuurder - Bezoldigd
VLD Bestuurslid Niet - Bezoldigd
Nationale Confederatie Bouw Bestuurder - Niet bezoldigd
Achedly cva Zaakvoerder - Niet bezoldigd
ARA nv Bestuurder - Niet bezoldigd
CREADIV nv Bestuurder - Bezoldigd
Groep S -Sopa vzw Bestuurder - Bezoldigd
Matrabow nv Bestuurder - Bezoldigd
Publilum nv Bestuurder - Bezoldigd
Vandezande Bouwbedrijf nv Bestuurder - Bezoldigd
Publipart SA Bestuurder - Bezoldigd 11/10/2005 31/12/2005
AFM NV Bestuurder - Niet bezoldigd
Confederatie Bouw Leuven Bestuurder - Niet bezoldigd
Fusiebelangen Bestuurslid - Niet bezoldigd
 

spacer.gif (820 bytes)


Goedhuys Jan


Oud-Heverlee (Gemeente) OCMW-voorzitter - Bezoldigd
PWA Bestuurder - Niet bezoldigd 13/06/2005 31/12/2005
Jan Goedhuys bvba Zaakvoerder - Bezoldigd
Maxius bvba Zaakvoerder - Niet bezoldigd
Haasrode - Leuven - Volley vzw Voorzitter - Niet bezoldigd
 

spacer.gif (820 bytes)


Thyssen Marianne


Europees Parlement Parlementslid - Bezoldigd
Oud-Heverlee (Gemeente) Schepen - Bezoldigd
CEDER vzw Bestuurder - Niet bezoldigd
Europees Parlement Ondervoorzitter fractie - Niet bezoldigd
VZW UNITAS Bestuurder - Niet bezoldigd
VZW UNITAS (Arro. Leuven) Bestuurder - Niet bezoldigd
 

spacer.gif (820 bytes)


Daniëls Adrien


Oud-Heverlee (Gemeente) Schepen - Bezoldigd
Bewegingsverantwoordelijke - Bezoldigd
NV Demer en Dijle Bestuurder - Niet bezoldigd
 

spacer.gif (820 bytes)


Vanvlasselaer Ellen


Oud-Heverlee (Gemeente) Schepen - Bezoldigd
Fusiebelangen Bestuurder - Niet bezoldigd
 

spacer.gif (820 bytes)


Binon Alexander


Oud-Heverlee (Gemeente) Schepen - Bezoldigd
Intergas Bestuurder wnd - Bezoldigd
RIOBRA Bestuurder - Bezoldigd 25/11/2005 31/12/2005
Advocaat - Bezoldigd
 

spacer.gif (820 bytes)


Desmet Yvette


Oud-Heverlee (Gemeente) Gemeenteraadslid - Bezoldigd
Intergas Bestuurder - Bezoldigd
Ambtenaar - Bezoldigd
 

spacer.gif (820 bytes)


Feyfer René


Oud-Heverlee (Gemeente) Gemeenteraadslid - Bezoldigd
IGO Bestuurder - Bezoldigd
INTERLEUVEN Bestuurder - Bezoldigd
Huisvestingsmaatschappij Goede Haard (de) cv Bestuurder - Bezoldigd
Politiezone Dijleland Lid van de politieraad - Bezoldigd
PWA Oud-Heverlee VZW Bestuurder - Niet bezoldigd
 

spacer.gif (820 bytes)


Rentmeesters Frans


Oud-Heverlee (Gemeente) Gemeenteraadslid - Bezoldigd
VMW Lid van een regionaal comité - Bezoldigd
PBE Bestuurder - Bezoldigd
PBE Lid van een sectorcomité - Bezoldigd
ECOWERF Lid - Niet bezoldigd
 

spacer.gif (820 bytes)


Rom Marc


Oud-Heverlee (Gemeente) Schepen - Bezoldigd
ECOWERF Bestuurder - Bezoldigd
Hofheide Bestuurder - Bezoldigd 28/01/2005 31/12/2005
ACV Bestuurslid - Niet bezoldigd
CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurslid - Niet bezoldigd
 

spacer.gif (820 bytes)