spacer.gif (820 bytes)VERKIEZINGSDEBAT 22 SEPTEMBER 2006

1ste ronde : vragen vooraf,
              ieder evenveel tijd voor een antwoord

 

spacer.gif (820 bytes)

Wat werd er gerealiseerd en waar bent U trots op?

Fusiebelangen

FB had het vooral over de nieuwe gebouwen (scoutslokalen, OCMW, kinderdagverblijf, JOOW, politie…etc) en ook over de fietspaden die aangelegd werden en dat dat nog maar een begin is van een geplande as.

CD&V

CD&V plakte daar het feit aan dat er collegiaal beslist werd, kinderopvang uitgebreid werd, de geslaagde jongerendag, het masterplan voor seniorenbeleid, het feit dat we een fair trade gemeente geworden zijn en…dat bij aanleg van fietspaden ze gescheiden worden van het autorijgedeelte door groen (zonder !).

SP.a

Vanuit de SP.a viel te noteren dat die vele bouwwerken gewoon de uitvoering waren van projecten die al klaarlagen en dat het dank zij hen is dat het dossier van de Kouter terug op de rails kwam. SP.a klaagt ook over het feit dat er niets gerealiseerd is op vlak van sociale woningen, het containerpark, dat er vele subsidies te rapen zijn bij de hogere overheden maar de gemeente daar laks in is, dat de relocatie van JOOW/Stekelbees zonder inspraak van de oppositie en de betrokken jongeren  afgehandeld werd en …dat de fietspaden slechts op enkele gerichte plekken gerealiseerd werden, niet waar ze echt nodig zijn. gerealiseerd werden, niet waar ze echt nodig zijn.

Groen!

Groen! stelt dat het nog minimum 12 jaar zal duren eer we er staan qua fietspaden als ze aan deze snelheid aangepakt worden, om van de straten en pleinen nog te zwijgen. Ook dat bij die aanleg van nieuwe fietspaden eigenlijk de (gescheiden) riolering zou moeten aangepakt worden (Blanden), dat de scoutslokalen in Haasrode vele vele jaren te laat er kwamen, dat de gemeente wat betreft bejaardenwoningen eerst het contingent kwijtspeelde en dat de info naar de burger op dat vlak veel te wensen over liet.

spacer.gif (820 bytes)

Vallen de ouderen en de ‘minder rijken’ dan uit de boot in onze gemeente?

FusieBelangen

FB haalt aan dat er gronden klaarliggen in Weert, dat er op het winkelveld mits toelating 16 woningen kunnen komen, in Blanden 30 service-flats en in Haasrode dorp ook sociale woningen mogelijk zijn etc., in totaal 82…het kan dus

CD&V

CD&V vindt dat misschien niet veel gerealiseerd werd op dat vlak, maar stelt dat de behoefte hier kleiner is dan elders, dat we bovendien een kleine gemeente zijn met beperkte middelen en dat een en ander toch goed vooruit gaat.

spacer.gif (820 bytes)

Wat zou U anders gedaan hebben
(aan de oppositie)?

SP.a

SP.a herhaalt nog maar eens dat het Kouter-project door hen gered werd, dat sociale woningbouw voor hen een topprioriteit is/zal zijn en dat de coalitie weinig aandacht had voor natuur en milieu, dat SP.a dat beter zou doen.

 

Groen!

Groen! stelt dat de fatsoensnorm voor sociale woningbouw in Vlaams-Brabant 5% is, en dat wij zelfs niet aan 1% geraken. Ook voor hen is de Kouter zeer belangrijk, en het structuurplan moet absoluut goed gemaakt zijn en vlug af zijn, om een goede basis te hebben. De adviesraden moeten opgewaardeerd worden, want de geëngageerden haken af! De cultuurorganisatie in de gemeente moet volledig anders aangepakt worden (VKT, schepen , commissie…)

spacer.gif (820 bytes)

Moet er dus meer in mensen geïnvesteerd worden dan tot nog toe in stenen?

SP.a

SP.a stelt dat het de gemeente eigenlijk niets kost om meer sociale woningen te bouwen.

Groen!

Groen! vindt dat beiden samengaan en beter kunnen, maar dat daarvoor een goed reglement nodig is.

CD&V

CD&V vindt de ‘stenen’ slechts één aspect, waaraan verder moet gewerkt ( fietspaden, dorpskernen, Kouter…), maar ook de kinderopvang moet naar en in alle scholen uitgebreid worden . Er moet meer aandacht komen voor de genderproblematiek en de gemeente heeft deskundig(er) bestuur en personeel nodig (alles wordt ingewikkelder en technischer…en dat is geen kritiek op het huidige goedwerkend personeel)

spacer.gif (820 bytes)

6 jaar geleden stond een jeugdconsulent hoog op de agenda, evenals de voorrang voor een sociale gemeente (rusthuis, thuiszorg, dorpskernvernieuwing…). Daar lijkt weinig van in huis te zijn gekomen...

 

CD&V

CD&V legt de nadruk op het vele goede voorbereidende werk dat er geleverd is om een realistisch beleid te voeren, er zijn ook al uitgebreidere initiatieven voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. De jeugdconsulent zou aangeworven worden in samenwerking met met naburige gemeenten, maar die haakten af.  CD&V stelt dat de gemeente zich nu transparant opstelt en dat dit ook kwetsbaarheid met zich brengt.

Fusiebelangen

FB houdt het wat betreft de jeugdconsulent op het feit dat de spelregels veranderd zijn, dat een gemeente met meer dan 10.000 inwoners dat nu alleen moet doen. Als FB het vertrouwen krijgt vraagt de burgmeester afspraak binnen 2 jaar om de concrete plannen toe te lichten.

spacer.gif (820 bytes)

 

Wat zou de huidige oppositie anders doen?

 

 

SP.a

SP.a stelt dat de gemeente bekwame ambtenaren heeft en dat er teveel aan studiebureau’s wordt uitgegeven. En heb je speciaal personeel nodig om een belofte van 3 gratis vuilniszakken te realiseren? De 12 prioriteiten van de SP.a zullen het verschil maken, die kan je realiseren zonder ‘hoogaanstaande’ personen aan te werven…

Groen!

Groen! drukt erop dat er duurzaam en op lange termijn moet gewerkt worden, nu gebeurt een en ander nog te veel ‘à la tête du client’. De gemeente krijgt langs om aan trouwens meer bevoegdheden qua ruimtelijke ordening, dat kan ook gevaarlijk zijn, want zo kan open ruimte ook bouwgrond worden. De coalitie is ook niet duidelijk over de ambachtelijke zone, Groen! wel.

 

spacer.gif (820 bytes)

 

Het lijkt er op dat er niet al te veel transparantie in het beleid is?

 

 

 

CD&V

CD&V stelt dat de transparantie de laatste 6 jaar sterk is toegenomen en dat dat door de oppositie en onafhankelijken bevestigd wordt. Maar aan transparantie moet hard en permanent gewerkt worden. En wat betreft de deskundigheid van de ambtenaren: als er meer deskundigheid is moeten we minder beroep doen op studiebureau’s.

Fusiebelangen

FB stelt dat de transparantie sinds 30 jaar steeds is toegenomen o.a; door de informatica en dat FB zeer tevreden is over het personeel. Maar wat doe je als een stedenbouwkundig ambtenaar na twee jaar (met vorming en opleiding) vertrekt? Voorts gaat FB er prat op dat de gemeenteraden stipt beginnen en dat er zelfs de oppositie vindt dat er veel gerealiseerd wordt.

SP.a

SP.a vindt dat het mangelt aan transparantie. De aanpassingen aan de dorpskern in Haasorde gebeurden zonder overleg met oppositie, de verhuis van JOOW werd beslist zonder dat JOOW op de hoogte was (overleg gebeurde na de beslissing). Uiteindelijk kwam er wel een goede oplossing uit de bus. Ook over het jeugdbeleidsplan is er niet overlegd met de commissie jeugd. De commissie financiën vergadert maandelijks, de andere heel weinig….

CD&V

CD&V sust: er werd niet gevraagd of JOOW wilde verhuizen. Maar over waar naar verhuisd werd is met de jongeren overlegd en beslist, en zeker niet in het geheim. Dat soort van insinuaties is volledig incorrect. 

Groen!

Groen! komt terug op de gebrekkige werking van de adviesraden, 9 keer op 10 moet er alleen maar goedgekeurd worden. Je moet bovendien op de gemeenteraad erg vlug zijn, want voor je het weet wordt de bespreking van een punt al afgesloten door de burgemeester. Bovendien wordt de oppositie soms volledig gepasseerd, krijgt ze vooraf geen info. Zo wordt er plots over de parallelweg met de E40 gesproken en wist de oppositie van niets, ook over de ringweg..

spacer.gif (820 bytes)

 

Waarin maakt uw partij het verschil of zal ze het verschil maken?

 

 

 

 

 

SP.a

SP.a zegt alle lagen van de bevolking te vertegenwoordigen, tussen de mensen te staan en er naar te luisteren en uit te voeren wat ze vragen. Kijk maar naar onze lijst!

Groen!

Groen! stelt het verschil te (zullen) maken wat betreft duurzaamheid en beschikbaarheid van open ruimte, en dat een ánder beleid alleen met hen kan.

CD&V

CD&V vindt dat hun bestuursstijl anders is, en dat zij op inhoudelijk vlak verantwoordelijkheid vragen van de inwoners, het vrijwilligerswerk hoog in het vaandel dragen. Ook de opwaardering van de adviesraden is een sterk punt stellen ze, bv de seniorenraad. Samengevat: de sterkte van CD&V is het evenwicht tussen het sociale, het economische en duurzaamheid.

Fusiebelangen

FB sluit zich aan bij CD&V (hilariteit) en herhaalt het project van de Kouter (rusthuis, serviceflats, diensten), betaalbare koopwoningen, voetpaden…en verwijst naar de academie. Aangepord door de moderator om het verschil met CD&V aan te geven stelt FB dat zij een team zijn van mensen dat al 30 jaar de continuïteit verzorgt in de gemeente, met diverse coalities…

spacer.gif (820 bytes)