spacer.gif (820 bytes)

Verenigingen zoeken ...

spacer.gif (820 bytes)
AUXILIA LEUVEN
zoekt
enthousiaste lesgevers

Voor de meeste kinderen, jongeren en volwassenen

is het recht op onderwijs gegarandeerd.

Toch vallen veel mensen uit de boot.

Voor hen is AUXILIA, een vrijwilligersorganisatie die aangepast en vooral

individueel onderwijs aanbiedt, een laatste reddingsboei.

We zoeken …

…nieuwe vrijwilligers die bereid zijn om wekelijks minimum één uurtje les te geven. Een pedagogisch diploma of een praktijkervaring met het lesgeven is mooi meegenomen maar zeker en vast geen vereiste. Enthousiasme in het vrijwilligerswerk en geloof in de leerling zijn de voornaamste uitgangspunten.

Wat wordt er verwacht …
Meestal gaat het om leervragen zoals:
- lezen, schrijven, rekenen,
- talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans

- wetenschappelijke vakken
.

Bent u geïnteresseerd? Kent u eventuele kandidaten? Meer informatie?

www.auxilia-vlaanderen.be 
auxilialeuven@gmail.com 

Coördinatie Regio Leuven:
Hilda Deketelaere              016/ 48 80 80            hilda.deketelaere@telenet.be
Hubert Verbeke                  0478/65 25 29          hubertverbeke@gmail.com
Janine Van Espen             02/759 78 62             van.espen@skynet.be
Lydia Dewispelaere          016/40 19 68             lydiadewispelaere@gmail.com

spacer.gif (820 bytes)
Naar een Fair Trade gemeente ?

De gemeentelijke raad van ontwikkelingssamenwerking samen met  het gemeentebestuur wil streven en werken naar het behalen van het label van ' Fair Trade'  gemeente.

Dit label veronderstelt zes stappen. Iedereen uit de gemeente die zich solidair weet met het zuiden en gelooft in een rechtvaardiger loon voor de boer/in in het zuiden, wordt uitgenodigd op een samenwerking. Bedoeling is te zoeken naar concrete stimulansen om meer inwoners van de gemeente aan te zetten naar een bewust(er) koopgedrag van alledaagse (voedings) producten uit het zuiden.Tot nu toe ligt niets vast maar er zijn al wel een aantal ideeën gelanceerd op een vorige samenkomst van het GROS (Gemeentelijke Raad Ontwikkelings Samenwerking); toen kwam Lily Deforce getuigen hoe ze in Herent hierrond gewerkt hebben.

Op 22 januari was er een eerste startvergadering. Wie wil aansluiten bij deze werkgroep kan zich melden bij Lieven Dereymaeker  Oude Nethensebaan 33/7 te Sint Joris Weert.  Email: lievendereymaeker@hotmail.com .  De stand van zaken van deze werkgroep  zal telkens gecommuniceerd worden aan de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

Paginabegin

spacer.gif (820 bytes)

 Amfibie vrienden

Binnenkort komt de paddentrek weer op gang. En om te voorkomen dat die al snel worden plat gereden worden er vrijwilligers gezocht voor het overzetten van padden en andere amfibiëen.
Wie daarbij wil helpen op een bepaalde weekdag (bij voorkeur)  OF op welke data (voor de "losse" medewerkers) in de periode van 1/2 tot 15/4/2007 kan zich aanmelden bij frank.vandersteen@skynet.be
Het is immers van groot belang dat we een betrouwbare permanentie kunnen verzekeren.
PS. Resultaten overzetactie 2006 per gemeente bekijken ? ------>  http://www.hylawerkgroep.be/files/0137/paddenoverzet_2006_gemeente.pdf


Paginabegin

spacer.gif (820 bytes)