spacer.gif (820 bytes)

G R S


Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

                  van Oud-Heverlee

18/3/2010: Afgekeurd door Vlaams-Brabant
Meer info

spacer.gif (820 bytes)Wie in ons gemeentebestuur ligt wakker van de toekomst van Oud-Heverlee,
heeft daar een visie over,
communiceert daar helder over en gaat het gesprek aan met de bevolking?

Het werk aan het GRS is reeds in 2000 gestart, heeft u iets gemerkt?

Een wegwijzer met heel wat  detailinformatie,
veel meer dan op de website van de gemeente,
waar tot op 29/12/09 enkel een verouderde versie van het GRS te vinden is (als je goed zoekt)

Reageer op de ADO Blog

spacer.gif (820 bytes)
Nieuw ontwerp GRS
na advies Gecoro

Is dit een grap?
Of om te huilen?

Het is in ieder geval
door de meerderheid goedgekeurd
op 15 december 2009
 • Het aangepast en definitief structuurplan (GRS) werd op de gemeenteraad van 15 december door de meerderheid goedgekeurd.
  Met de adviesen van de Gecoro werd maar mondjesmaat rekening gehouden, zeker in het bindend gedeelte. Het bleef bij vage beloftes. Alles staat dus nog te gebeuren. De gemeente kan, zoals gewoonlijk, nog alle kanten uit.
  De oppositie beloofde op provinciaal niveau weerwerk te bieden.
  Bekijk een foto-impressie van de gemeenteraad van 15 december 2009,
  of de filmbeelden:
 • De beslissing over de november versie van het GRS werd op de gemeenteraad van 24 november 2009 uitgesteld.
  Bekijk het fragment uit de gemeenteraad en probeer maar eens te begrijpen wat onze burgervader naast de microfoon mummelt. Gelukkig werden de cruciale woorden wel duidelijk en verstaanbaar in de microfoon uitgesproken.
  Er is ook een fotoalbum met een paar sfeerbeelden.

 • Het nieuw ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
  na de adviezen van het Gecoro is niet beschikbaar op de website van de gemeente,
  maar wel hier, op de ADO website: (AANDACHT: somige files zijn meerdere Megabytes groot)

  Of alles in één keer (24 MBytes) via deze link.

  • Deel 1: aanpak van het structuurplanningsproces
  • Deel 2: structuurplanning als methodiek
  • Deel 3: planningscontext
  • Deel 4: ruimtelijke structuur van de regio en de gemeente,
   deelruimten, prognoses en behoeften
  • Deel 5: richtingevend gedeelte -
   Globale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Oud-Hverlee
  • Deel 6: richtingevend gedeelte -
   Neerslag van de globale visie voor de deelstructuren
  • Deel 7: richtingevend gedeelte -
   Gevarieerd Oud-Heverlee: ontwikkelingsperspectieven voor de deelsruimten,
   Afwegingskader voor de zonevreemde infrastructuur,
   Strategische projecten
  • Deel 8: richtingevend gedeelte -
   Synthesebeeld: gewenste ruimtelijke structuur van Oud-Heverlee,
   Overleg en onderhandelingen,
   Het bindend gedeelte van een 10-tal pagina's.

 • Als u het ons vraagt: het resultaat is zeer bedroevend.
  Een eerste reactie

 • Wil u meer weten. Hier krijgt u van ons een volledige analyse.
 • De reactie van SP.a
 • De reactie van BOS
 • De reactie van Groen!

Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)
Wat is het GRS
Meer detail info


Terug naar boven

Bezwaren en opmerkingen dienen vanaf 5 maart 2009 en ten laatste op 2 juni 2009 toegezonden te worden aan de GEmeentelijk COmmissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, p.a. dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeentestraat 2 te 3054 Vaalbeek.

spacer.gif (820 bytes)
Officiële hoorzittingen
tijdens het Openbaar Onderzoek
van 1 december 2008
tot en met
28 februari 2009
Hoorzittingen GRS, woensdag 4 februari
Zaal Roosenberg
Twee maal: om 14:30u en om 19:30u

Hoorzittingen GRS, donderdag 12 februari
Zaal Roosenberg
Twee maal: om 14:30u en om 19:30u

Hoorzitting GRS, dinsdag 5 mei
Zaal Roosenberg, Maurits Noëstraat 15, 3050 Oud-Heverlee
Om 20:00u


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)
De verkozen des volks
geven
Info en Info avonden

Fusiebelangen: geen info over het GRS op de website

CDenV : geen info beschikbaar, website onvindbaar via Google

Sp.a : geen info over het GRS op de website

Groen!
 • Info avond Groen!, woensdag 28 januari
  de Sortie, Oud-Heverlee om 20:00u
 • Info avond Groen!, donderdag 29 januari
  OC Blanden, om 20:00u
 • Website Groen! over het GRS


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)
Gecoro -
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
 • De webstek van de Gecoro op de gemeentelijke website

 • Het uitgebreide document met de vele bezwaren tegen het GRS
  en de uitgebreide adviezen van de Gecoro vindt u hier.
  Pas echter op. Dit is een verouderde versie van augustus 2009.
  Er is een recentere versie maar tot op heden is die niet gepubliceerd.
  De meest volledige info is te vinden op de webstek van Groen!

 • Intussen is de meest recente versie van het volledige Gecoro document over het GRS  beschikbaar op de gemeentlijke website.
  Wil u liever een verteerbaar document lees dan hier de adviezen van het Gecoro (zonder alle individuele bezwaarschriften).

Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)
Nieuws Gemeenteraardszitting Woensdag 20 oktober 2010.
       Herwerkt (?) GRS terug op de aganda.

Gemeenteraadszitting Dinsdag 14 september 2010
       Bespreking en goedkeuring herwerkt GRS uitgesteld.

Provincie Vlaams-Brabant keurt op 18 maart 2010 het GRS van Oud-Heverlee af
       De tekst van de deputatie van Vlaams Brabant vindt u hier
       Meer info

Gemeenteraadszitting Dinsdag 15 december 2009
       
Bespreking en goedkeuring (?) definitief GRS

Gemeenteraadszitting Dinsdag 24 november 2009:
       Bespreking en goedkeuring (?) definitief GRS
       
Nee, de bespreking werd verdaagd naar 15 december, wegens procedurefout.
       Bekijk het fragment uit de gemeenteraad

Gemeenteraadszitting Dinsdag 27 oktober 2009 om 19:30u :
       eerste lezing van de bezwaren en het advies van de Gecoro.

Er werden uiteindelijk in totaal 1565 bezwaarschriften ingediend.

Het actiecomité  “Een B.O.S. voor Oud-Heverlee” verzamelde 1167 identieke bezwaarschriften en daarnaast nog eens 293  voorgedrukte bezwaarschriften die door de inwoners aangevuld werden met persoonlijke bezwaren. Daar bovenop kwamen er nog 105 brieven met bezwaren binnen.

Er is een Aktiecomité geboren : zie persbericht
Geachte leden van de pers,

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek naar het structuurplan Oud-Heverlee is er een actiecomité opgericht. Dit actiecomité wil een BOS voor Oud-heverlee, een Beter Ontwerp van Structuurplan. Wij menen dat de zogezegde visie ("een landelijke en groene woongemeente, waar de kwaliteit van het wonen voorop staat") van de gemeente weinig geloofwaardig is in het licht van de beslissingen die er in dat structuurplan (niet) genomen worden. Zo hebben we bijvoorbeeld sterke bedenkingen bij het geplande bedrijventerrein, en het zo snel mogelijk dichtbouwen van de gemeente.

U vindt onze argumenten meer in detail op de website van het actiecomité (http://www.eenBOSvoorOudHeverlee.be).

Alvast bedankt voor de aandacht dit u hieraan wil besteden. Uiteraard zijn wij altijd bereid om verdere toelichting te geven.

Hoogachtend,

Rupert Mergan
Woordvoerder actiecomité "Een BOS voor Oud-Heverlee"

Rupert@eenBOSvoorOudHeverlee.be
http://www.eenBOSvoorOudHeverlee.be

Openbaar onderzoek moet heropgestart worden!
Op één van de hoorzittingen moest Adri Daniëls, Schepen van Ruimtelijke Ordening, toegeven dat het Openbaar Onderzoek over het GRS moet heropgestart worden.
Het bestuur was vergeten het Onderzoek aan te kondigen in het Staatsblad.
Wettelijk gezien moeten de infovergaderingen tijdens de periode van Openbaar Onderzoek vallen. Ook die zullen dus moeten herdaan worden.

Heel wat mensen hadden al een bezwaarschrift ingediend. Zij zullen een brief krijgen om hun bezwaren opnieuw op te sturen.
De bezwaarschriften moeten immers tijdens het geldige Openbaar Onderzoek toekomen.

Openbaar onderzoek: nieuwe data bekendgemaakt : 5 maart tot 2 juni 2009

Het is formeel, het nieuw openbaar onderzoek loopt van 5 maart tot 2 juni.
Zo staat het nu ook officieel op de wenbsite van de gemeente.
Het vorige Openbaar onderzoek liep van 1 december 2008 tot 28 februari 2009, maar was ongeldig wegens niet formeel aangekondigd in het Staatsblad.
Oeps, vergeten, rode wangen bij de schepen.

Bezwaren en opmerkingen dienen vanaf 5 maart 2009 en ten laatste op 2 juni 2009 toegezonden te worden aan de GEmeentelijk COmmissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, p.a. dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeentestraat 2 te 3054 Vaalbeek.Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)
Contact
De ADO redactie: redactie@achterdoechelen.be
De gemeente : ruimtelijke.ordening@oud-heverlee.be
Het aktiecomité eenBOSvoorOudHeverlee :  Rupert@eenBOSvoorOudHeverlee.be


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)