uit ADO 95

Drinkwaterbekken schuift op

Eerder berichtten we in ADO over de plannen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) voor de inplanting van een waterbekken langsheen de Neerijsebaan in Sint- Joris- Weert.

De VMW wou toen een groot drinkwaterbekken van 44 hectare aanleggen links van de weg van Sint-Joris-Weert naar Neerijse, aan de overkant van de Dijle. Dat bekken zou gevoed worden met water uit de Laan, de IJse en de Nethen. Vandaar de naam Lijn-project: Laan, IJse en Nethen.

Die plannen botsten op een reeks milieubezwaren: de vallei van de Laan en de Nethen op het grondgebied van Huldenberg wordt algemeen als zeer waardevol natuurgebied beschouwd, en is ook erkend als vogelrichtlijngebied. De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud maakten ook bezwaar tegen deze inplanting.

De VMW heeft daarom nu zijn oog laten vallen op een andere vestigingsplaats voor dat drinkwaterbekken. Ze zoeken het nu links van de weg Neerijse-Leefdaal (de Langestraat), waar zich in een diepe vallei een zandgroeve bevindt. Daar, tussen de Langestraat en de Ganzemansstraat, zou een opslagplaats voor 2 miljoen kubieke meter drinkwater komen.

Het water van de Dijle en de Laan zou opgepompt worden vanuit de Geuzenhoek, het grensgebied tussen
Sint-Joris-Weert, Sint-Agatha- Rode en Neerijse, zowat de plaats waar aanvankelijk het drinkwaterbekken was gepland. Daar staat al langer een pompstation van de VMW.

Van daaruit zou 1 meter onder de grond een grote buis van 80 cm diameter vertrekken, langsheen de Appelfabriek van Sint-Joris-Weert richting Neerijse .

Al deze plannen zijn nodig omdat de capaciteit van de watermaatschappij in Vlaanderen moet stijgen om de vraag te kunnen volgen.

Dergelijke hoeveelheden zijn niet meer haalbaar met bijkomende grondwaterwinningen. Daarom wordt overgeschakeld op het benutten van het oppervlaktewater van de Dijle en de Laan. 10 % van de water-hoeveelheid uit beide rivieren zou opgepompt worden voor de nieuwe waterwinning.

Volgens de plannen van de VMW zou het nieuwe project tegen 2005 in werking moeten zijn.