uit ADO 85

Een nieuw natuurreservaat:

De vijvers van Oud-Heverlee

 

Door de dienst "Natuur" van het Ministerie van de Vlaamse Regering werd onlangs een uniek stukje Oud-Heverlees grondgebied aangekocht. Het gaat om de twee grote vijvers, ingeprangd tussen de Dijle en de Hazefonteinstraat. Vroeger al had de gemeente de kans laten voorbijgaan om de vijvers aan te kopen, zodat ze uiteindelijk in privéhanden terecht kwamen.

Over het resultaat kan u lezen in ons artikel over bouwovertredingen in dit nummer. Voorlopig hebben de vijvers nu het statuut van staatsdomein, maar de procedure om er een echt staatsnatuurreservaat van te maken wordt spoedig opgestart. Op korte termein tracht men nog aangrenzende stukken bij aan te kopen om tot een koherent geheel te komen. De graslandvegetatie zal men door geregeld maaien trachten te herstellen. De populieren zullen geveld worden en vervangen worden door meer streekeigen aanplantingen. Door deze maatregelen zouden uiteindelijk zeldzame plantensoorten zoals orchideeën in dit bronnengebied weer kunnen terugkomen.

Sommige stukken zullen wel voor het publiek afgesloten worden, maar het wandelpad op de westelijke oever blijft alleszins behouden. Op langere termijn zal men het komgrondenpatroon herstellen. De erg steile oevers van de noordelijke vijver zullen aangeschuind worden, zodat oeverplanten en hun bewoners weer een kans krijgen. Al deze werken worden uitgevoerd door de eigen beheersploeg van de dienst "Natuur", in samenwerking met het "weerwerkproject IGO" van Interleuven.