Dat het klooster van Vaalbeek overgenomen werd, daar hadden we enige geruchten over opgevangen. Was er een tweede Bremberg in de maak?

In zijn gezellig-rommelig kantoor vertelde pater Frans Van Camp, overste van de paters Minderbroeders er ons alles over.uit

ADO 75     Het klooster in Vaalbeek overgenomen?klooster_ vaalbeek.JPG (41782 bytes)

Reeds geruime tijd konden organisatoren van het klooster gebruik maken voor het inrichten van bezinningen, studiedagen en seminaries. De grootste klant was de Boerenbond, die een groot gedeelte van de infrastructuur permanent afhuurde. Toen daar, met het in gebruik nemen van het CERA complex langs de A2 in Leuven, een eind aan kwam, stond het klooster gedurende een gedeelte van het jaar leeg.

De vaste kosten om het immense gebouw te onderhouden zijn natuurlijk enorm. De dringende dakwerken , de geplande aansluiting op de riolering, aanpassingen aan de centrale verwarming en een lange lijst van andere werken, zorgen telkens voor een miljoenenfaktuur. Om het gebouw, ook in de toekomst, in een goede staat te houden, acht men het dan ook niet meer dan redelijk dat gebruikers van het gebouw een deel van die kosten zou dragen.

Om één en ander praktisch te organiseren werd besloten de uitbating van de infrastructuur voortaan in handen te geven van CAVED (Christelijke Academie voor Europese Dialoog). Die CAVED, waarvan het secretariaat in de abdij van Park huist, is eigenlijk een koepel van een viertal, sterk op Europa gerichte organisaties: The Bridge, Summercoarse, en het centrum voor Christelijke Huwelijksbeleving. Als jongste loot komt daar nu de VZW La Foresta bij, die het Vaalbeekse centrum zal beheren. Verantwoordelijke is José Engana.

Voor de Blandense verenigingen, die van gedeelten van het klooster regelmatig gebruik maken, verandert er wel iets: vroeger werd er hoogstens een symbolisch bedrag gevraagd, in de toekomst zal er een redelijke prijs gevraagd worden. Duur kan men het niet noemen verzekert ons pater-overste, met een volpension prijs van 850 frank zitten we nog aan de lage kant.

Er zijn een vijftal vaste personeelsleden in dienst en er is slaap- en eetgelegenheid voor meer dan 130 personen. Wat gebeurt er met de paters die nu in het klooster verblijven, wilden we nog weten. Zij verhuizen naar een deel van het gebouw. Op dit ogenblik zijn er nog een 16 paters en broeders in het klooster. Alhoewel de meesten bejaard zijn, zitten ze bepaald niet stil: Zo is er een pater nog ieder weekend actief in een parochie van Schaarbeek, een andere is professor in Nijmegen. Eén is verantwoordelijk voor de bejaarde priesters van Vlaams-Brabant en Mechelen. Dan hebben we nog de proost van de Boerenbond voor Brabant, de pastoor van de Albanese immigranten, een vicaris, de U.Z.aalmoezenier, en een godsdienstinspecteur.

Zeker bekend zijn ook Karel Goovaerts, oud pastoor van Blanden en de kunstenaars pater Rik van Schil en pater Geroen, beide werkzaam in het naastgelegen kunstcentrum "Pro Arte Christiana". Meer inlichtingen: VZW La Foresta tel 40.24.91 Klooster der Minderbroeders tel 40.08.40