uit ADO 71:

De handelsbalans

zie ook het interleuvenfeuilleton(ADO 73)  een zakenman uit Vaalbeek (ADO 101) lezersbrief (ADO 102)

 

De VLD-fractie in onze redactie is deze dagen niet te houden. In navolging van hun grote leider Verhofstadt willen ze nieuwe politieke ge-woonten doorvoeren. Helemaal wild waren ze voor de nieuwe VLD-statuten die willen dat hun verkozenen al hun mandaten en hun vermogen officieel bekendmaken. Dat moesten ze meteen maar toepassen in Oud-Heverlee, vonden ze.

De VLD'ers, die meer van zaken afwe-ten dan de overige redactieleden, wisten al me-teen waar ze die informatie konden vinden. In de zakenwereld is het namelijk heel gewoon dat on-dernemingen de balansen en jaarrekeningen op-vragen van hun leveranciers en grote klanten. Ondernemingen zijn overigens verplicht al die balansen officieel in te dienen bij de Nationale Bank. En daar kan iedereen die dat wil komen neuzen. Je vindt er ook de lijst van alle bestuur-ders van vennootschappen. En zo kom je al eens wat meer te weten van onze politici ...

Van René Feyfer (CVP) en Constant Boghe (SP) vonden we enkel een bestuursman-daat terug bij de intercommunale "De Goede Haard". Van onze burgemeester Albert Vande-zande (Fusiebelangen) was de buit groter.

Onze burgemeester is niet alleen be-stuurder bij de intercommunale maatschappij voor de ruimtelijke ordening (Interleuven), maar ook afgevaardigde bestuurder van de NV Vande-zande, van de NV Matrabouw en zaakvoerder van de firma's 'Onderhoudswerken V.D.Z.', A.V.R.T. en Firenze-Chrisly.

NV Vandezande is de bouwfirma waarin naast Albert Vandezande, ook zijn echt-genote en twee kinderen bestuurder zijn. Dit zaakje heeft een kapitaal van 92 miljoen in 1991 waarvan 43 miljoen eigen vermogen. In 1991 was er een omzet van 207 miljoen, en een officië-le winst van 1,1 miljoen frank. Het gemid-deld personeelsbestand was 271.

De NV Matrabouw met hetzelfde clubje bestuurders houdt zich bezig met de exploitatie van onroerende goederen. Dit zaakje heeft een kapitaal van 78 miljoen, met een eigen vermogen van 60 miljoen. In 1991 was er een omzet van 41 miljoen en officieel een winst van 5 miljoen. Hier zijn 13 personen tewerkgesteld.

Verder is er de Onderhoudswerken Vandezande. In 1990 een kapitaal van 8,1 mil-joen en een eigen vermogen van 6,6 miljoen. Met een omzet van 16 miljoen werd er 1,1 mil-joen winst geboekt. In 1990 werkten er gemid-deld 35 personen. Een ander akkefietje is de BVBA A.V.R.T., de verhuurzaak van allerlei toe-stellen die in de Vanderkelenstraat 39 in Leuven gevestigd is. A.V.R.T. heeft een kapitaal van 9,6 miljoen waarvan 1,5 miljoen eigen vermogen. A.V.R.T. doet het niet zo goed en maakte in 89, 90 en 91 verlies. In 91 daalde ook de omzet met 1,5 miljoen tot 7,8 miljoen.

En ook de andere loot van de Vande-zandetak, de kledingzaak Firenze-Chrisly is geen fantastisch commercieel succes. Hier gaat het om een kapitaal van 6,9 miljoen, waarvan 2,8 miljoen eigen vermogen. Met een omzet van 10,3 miljoen in 1991 werd -officieel - 414 000 fr. verlies geboekt. Ook in 1990 en 89 werd er met verlies gewerkt.

De optelsommetjes van al dat kapitaal en eigen vermogen laten we aan de lezers over.