spacer.gif (820 bytes)

         Uit ADO 147       Oud-Heverlee:

een bedrijvige gemeente

De Gecoro wil liever leegstaande bedrijfsgebouwen opnieuw gebruiken als vestigingsplaats voor lokale niet-hinderlijke bedrijven. Dat gaat sneller en goedkoperdan landbouwgrond onteigenen in Blanden en er industriezone van maken.
Leegstaande bedrijfsgebouwen en panden zijn er genoeg, alleen al in Weert vind je
meer hectaren dan voorzien is voor die ambachtelijke zone. En vermits het volgens de gemeente toch moet gaan om niet-hinderlijke lokale bedrijven….
spacer.gif (820 bytes)
Langs de IJzerenwegstraat in
Sint-Joris-Weert ligt ook het
voormalig bedrijfsterrein van
bouwmaterialen Vandezande
al jaren braak en te wachten
op een nieuwe bestemming.
spacer.gif (820 bytes)
De leegstaande grote loods van
houthandel Meyhi in Sint-Joris-
Weert aan de achterzijde van
de Stationsstraat. Worden het
appartementen ? Het volk wikt,
de burgemeester beschikt.

spacer.gif (820 bytes)

Het bedrijfsgebouw en aanpalende
terreinen van
garage Vandezande in de
Kauwereelstraat in Sint-
Joris-Weert staan al jaren te
verkommeren.
spacer.gif (820 bytes)
Het station in Sint-Joris-Weert staat
al jaren te verkrotten. Zicht op de
wachtzaal waar de vogelkers welig
tiert. Treinreizigers krijgen meteen
een passende indruk van de dynamiek
waarmee dit dorp bestuurd
wordt. Onderneemt een gemeentebestuurder
eens iets bij de NMBS ?

spacer.gif (820 bytes)
Aan het station van Weert
liggen een paar hectaren
leegstaand en onderbenut
industrieterrein. Beter
dat te onteigenen voor
niet hinderlijke lokale
bedrijven dan het waardevol
agrarisch gebied
in Blanden waarop de
gemeente loert.
spacer.gif (820 bytes)
Aan de overkant van het
station van Weert staan de
gebouwen van houthandel
Meyhi leeg. Te wachten op
een andere bedrijvigheid of
wordt het een appartementenblok
op maat van de lelijke
blokkendoos waarin de post
gevestigd is ?
spacer.gif (820 bytes)