spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 146


Zeg je kinderen later niet dat je dit niet wist!

spacer.gif (820 bytes)
Beste Burger,


Beste burger,

Het is zover. Nu kan je nog efficiënt van je tetter maken. Nog drie maand. Maar als je niks doet, tja.

Kom dan later bij ons niet zeuren als dat agrarisch landbouwgebied in je achtertuin wordt omgezet in een industriegebied, een ambachtelijke zone. Als ze in jouw naam een nieuw wandel- en fietspad aanleggen dwars door het natuurgebied van de Doode Beemde, in plaats van de bestaande wandelpaden te verbeteren. Als de Bremberg zich mag uitbouwen tot een commercieel hotel en conferentiecentrum. En de auto’s daarvoor door je smalle straat denderen. Als de uitwaaierende lintbebouwing de laatste open ruimte in Oud-Heverlee naar de knoppen helpt. Als je kinderen of vrienden hier later geen betaalbare sociale woning kunnen kopen. Als er hier geen sociale huurwoning te vinden is. Als auto’s door het Meerdaalbos blijven racen. Als illegaal gebouwde woningen worden gelegaliseerd. Als de Kerkstraat in Haasrode, de Kartuizerstraat in Blanden, de Bogaardenstraat en de Dorpsstraat in Oud-Heverlee en de Beekstraat en Molenstraat in Sint-Joris-Weert geen woonstraat mogen worden.

Want dat staat allemaal in dat gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Waarover de gemeente verplicht is om nu je mening te vragen. Daarvoor een vaag plan liet opmaken. Waarvoor je nog tot 2 juni de tijd hebt om te reageren. Nadien is het te laat: dan worden alle bezwaren samengevat door de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (de GECORO), en beslist nadien de gemeenteraad.

Er zal veel tegenwind nodig zijn om ze daar van af te houden. Om er ook maar een letter aan te veranderen. Die tegenwind kan je mee maken. Maar dan moet je wel een brief sturen naar de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. Aangetekend! En uitleggen wat je wel of niet wil uit dat plan. Er is een website om je daar bij te helpen, en een heus actiecomité.

Eén adres: www.eenBOSvoorOudHeverlee.be

spacer.gif (820 bytes)
Wil je een ambachtelijke zone
in Blanden?
Doe dan niets!


Want het gemeentebestuur doet het dan wel. En legt je stilte wel uit als je akkoord. Waar gaat het om:

In het nieuwe GRS doet het studiebureau GVE een weinig overtuigende poging om dat programmapunt van de vrienden van Fusiebelangen te onderbouwen. Alle bedrijven die in de gouden gids stonden werden in 2000-2001 (!) aangeschreven. Op basis van diezelfde schriftelijke enquête van toen komt men in het huidig ontwerp tot weer andere resultaten dan in 2001. Voor drie met name genoemde bedrijven stelt het studiebureau dat ze “gecategoriseerd worden als zijnde te herlokaliseren omdat zij niet verweefbaar zijn met hun omgeving en op hun huidige locatie niet kunnen blijven bestaan of op eigen vraag wensen te herlokaliseren (niet limitatief)”. (…) “De totale oppervlakte te herlokaliseren lokale bedrijven bedraagt ongeveer 90 are” concludeert het studiebureau GVE in januari 2007 (blz 94).

Onzin. Een eerste met name genoemd bedrijf, actief in de verhuur van werkkledij, is sinds 2004 operationeel op het industrieterrein Bost-Gallic in Tienen. Voor hen hoeft er in Blanden-Haasrode allicht geen bedrijventerrein te komen. De bedrijfsleider van het andere genoemde bedrijf die we contacteerden is zeer verbaasd dat dit zo staat vermeld in het GRS. Hij heeft niet om een herlokalisatie naar een lokaal bedrijventerrein gevraagd en is dit ook niet zinnens. Hij wil boomgaarden en een boerderij, géén plaats op een nieuwe ambachtelijke zone.

Het soort van bedrijfsterreinen waar nood aan is, is in Oud-Heverlee voldoende voorhanden: alleen al in Sint-Joris-Weert is er een potentieel beschikbaar van 2, 5 hectare aan weinig of niet-benutte bedrijfsterreinen, opslagplaatsen en loodsen. Heel wat bedrijven stopten recent hun activiteiten: garage Vandezande, Textivan, de loodsen en terreinen aan het station, bouwmaterialen Vandezande, het advocatenkantoor in Chateau Biezenhof,  … Een beleid om die vrijkomende bedrijfsterreinen, opslagplaatsen of kantoorruimtes een nieuwe economische bestemming te geven is er totaal niet in Oud-Heverlee. Het zou nochtans van aard zijn om lokale bedrijven hier te houden, te ondersteunen, en een goede mix van werken en wonen te vrijwaren. En dat kan allemaal zonder open ruimte of landbouwgrond om te zetten in ambachtelijke zone of industriegebied.

Die 2, 5 hectare alleen al in Sint-Joris-Weert overtreft de behoefte die het studiebureau GVE met zijn natte vingerwerk bijeen telt voor Oud-Heverlee. Fluks voegen ze er ook nog 2, 5 hectare aan toe als terrein voor de gemeentelijke technische diensten. Aan hergebruik van vrijkomende bedrijfsterreinen besteedt het GRS geen letter aandacht. En klaar is kees: er is behoefte aan een bedrijventerrein van 5 hectare concludeert GVE. Dat is precies het maximum dat de overheid toelaat voor gemeenten van onze soort.

En dus worden er 8 zoekzones afgebakend in het GRS. Allemaal in Blanden-Haasrode, want elders mag het niet volgens de Vlaamse normen. En dan kan je overkomen wat de familie V overkwam. Die had een stuk bouwgrond voor zoonlief in Blanden. Goed gelegen, met uitzicht op een zone van agrarisch waardevol gebied. Zoon en schoondochter laten plannen maken door een architect. Vragen een bouwvergunning aan. En komen dan te weten, toevallig want de gemeente verwittigt de omwonenden niet, dat hun bouwterrein in een van die “zoekzones” ligt voor een ambachtelijke zone. Gaan naar de burgemeester. Die hen doodleuk verteltdat de economische ambities van de gemeente niet kunnen worden gestopt voor de bouwplannen van een burger. En dat er een haag komt, een groenscherm om die ambachtelijke zone af te schermen van hun bouwperceel. Geef toe, een belangrijke troost.

Zoals V. zijn er nog tientallen in Blanden en Haasrode. Maar vaak weten ze het nog niet. Want als je nog niet door hebt dat je perceel of eigendom grenst of midden in een van de 8 “zoekzones” ligt voor een ambachtelijke zone, dan ben je de sigaar. Ze moeten maar goed in Achter d’oechelen kijken. Of op het gemeentehuis die 200 bladzijden van het ontwerp GRS nalezen. Want het gemeentebestuur zal het hen niet komen melden. Met informatie en democratie wordt hier niet overdreven.


spacer.gif (820 bytes)
Wil je geen sociale woningen:
doe dan niets!

In Oud-Heverlee zijn er sinds 30 jaar geen sociale woningen gebouwd. Wat er staat, staat er in Oud-Heverlee en dateert van voor de fusie van de gemeenten van 1976. Toen bouwde de sociale woningmaatschappij Dijledal hier 25 huurwoningen in Oud-Heverlee. Nadien bouwde de gemeente ook nog 16 eensgezinswoningen aan het kerkhof in Sint-Joris-Weert, en verkocht die aan lage prijzen via het politiek dienstbetoon. Geen inkomenscriteria toen. Tel je die erbij, dan kom je aan 0, 97 % sociale woningen in Oud-Heverlee. Een van de laagste cijfers van Vlaanderen. Die willen er minimaal 5 %.

Bertem maakt daarin duidelijke beleidskeuzes in zijn structuurplan en schrijft in het bindend gedeelte dat de resterende binnengebieden enkel in aanmerking komen voor sociale koop-en huurwoningen. Da’s klare taal. En een duidelijke sociale prioriteit. Niet zo in Oud-Heverlee. Hier wordt in het plan geschreven dat er sociale woningen mogen komen. Als privépromotoren dat willen gaan we ze niet tegen houden. Alles mag, niets moet. Het liberale summum. Opties als in Bertem om bepaalde binnengebieden “uitsluitend voor sociale woningbouw” te reserveren vind je niet terug in ons GRS. 

spacer.gif (820 bytes)
Wil je uitdeinende
lintbebouwing:
doe dan niets!

In Bertem, Kortenberg, Maldegem, Bilzen, Vilvoorde spreken ze klare taal in hun structuurplan. Bertem wil geen ingrepen die de open zicht zones verstoren. Kortenberg wil de “verdere bebouwing of uitbreiden van linten om die reden in de mate van het mogelijke afremmen”. Ook Vilvoorde neemt zo ‘n opties.Bilzen wil in bepaalde gebieden geen appartementen of meersgezinswoningen meer vergunnen. Maldegem somt gebieden op waar geen uitbreiding meer mogelijk zal zijn.

Niet in het GRS van Oud-Heverlee. Binnengebieden mogen verder ontwikkeld worden door de privésector. Geen bindende opties om lintbebouwing te stoppen.

Ziet u het al: tussen het Zoet Water en Vaalbeek valt nog veel te bouwen. Of tussen Sint-Joris-Weert en Neerijse. De Ophemstraat: die is helaas al volgebouwd. Maar de Bogaardenstraat tot Korbeek-Dijle: daar is nog wel wat open. Vrijheid blijheid, geen hinderlijke duidelijke normen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. We zijn hier tenslotte niet in Bertem of in Vilvoorde.

spacer.gif (820 bytes)
Wil je alle zonevreemde
gebouwen legaliseren:
doe dan niets

In het GRS maakt de gemeente geen onderscheid tussen illegaal gebouwde woningen en zonevreemde gebouwen. Gebouwen die voor 1963 werden gebouwd, toen we nog geen wet hadden op ruimtelijke ordening, kunnen perfect legaal gebouwd zijn en in natuurgebied liggen. En zijn toch zonevreemd. Want liggen bijvoorbeeld in een natuurgebied dat pas later werd afgebakend. Dat scheelt wel een slok op de borrel met gebouwen die na 1963 werden gebouwd zonder bouwvergunning in afgebakende natuurgebieden. Zo hebben we er hier ook

Dát onderscheid tussen zonevreemde gebouwen, een rechtvaardig onderscheid, maakt men wel in het Bertemse GRS. Niet in het GRS van Oud-Heverlee. Voor álle zonevreemde gebouwen, zonder dit onderscheid, wil men hier plannen maken om ze rechtszekerheid te geven.

spacer.gif (820 bytes)
Dat fietspad?
Die straten?

Ook dat staat allemaal in het GRS. Je kan het GRS nalezen op onze website. Of op die van de gemeente. Of onze samenvatting lezen op de Achter d’oechelen-website: www.achterdoechelen.be. (bij de dossiers). En in het nummer van juni 2007.

spacer.gif (820 bytes)
Wil j er iets aan doen?
Doe dan iets!

Naar aanleiding van die informatie-avonden van de gemeente en van Groen! Is er een actiecomité ontstaan. Zij willen een BOS voor Oud-Heverlee, een Beter Ontwerp van Structuurplan. En ze zoeken mensen die een bezwaarschrift willen ondertekenen om de huidige versie van het structuurplan tegen te houden of die zelf een bezwaarschrift willen indienen. Ze willen iedereen helpen met het papierwerk en zoeken vrijwilligers om bezwaren te verzamelen.

Je vindt ze op www.eenBOSvoorOudHeverlee.be.
Alles en nog wat voor een beter ontwerp structuurplan. Kijkt u er maar even!

spacer.gif (820 bytes)