spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 146


Op de lange baan en op het verkeerde spoor

spacer.gif (820 bytes)

Citaat dat u kunt lezen op de welkompagina van de website van onze onvolprezen gemeente:
“Op het vlak van bereikbaarheid scoort de gemeente ook zeer goed: goede verbindingen langs autosnelwegen en via het openbaar vervoer, ook de zwakke weggebruiker wordt niet aan zijn lot overgelaten”.

U denkt misschien: daar zijn ze van ADO weer met hun gemekker over veilig verkeer. Dan bent u niet een van de vele jonge en niet zo jonge voetgangers en fietsers die zich dagdagelijks via de Bogaardenstraat in Oud-Heverlee-dorp naar en van school, station of elders verplaatsen. En er bewust voor gekozen hebben niet het vervuilend en lawaaierig gemotoriseerd verkeer te gebruiken (dat overigens in de Bogaardenstraat voor een deel over kasseien rijdt, zodat de omwonenden zich telkens weer een breuk schrikken, maar dit terzijde – voer voor een volgend schrijfsel).

Als u dit geen gezeur vindt maar wel een halszaak, dan behoort u tot de groep mensen die hun leven in de waagschaal stellen, elke dag weer.

Decennialang al proberen groeperingen van allerlei pluimages, zoals onze ADO-redactie er een is, de gemeente op het gevaar van deze onverkwikkelijke verkeerssituatie te wijzen. Zonder enig zichtbaar resultaat.

U vraagt zich af waarom? Wel, dat komt omdat Oud-Heverlee niet het hoofddorp is in onze gemeente. Haasrode is dat wel. En daar moet eerst alles in goede banen (?) geleid worden voordat ons bestuur andere deelgemeentes aanpakt op verkeerstechnisch gebied.

Wij stellen volgende (mogelijke) oplossingen aan de gemeente voor:

- de aanpalende bewoners van dit stukje straat vergoeden voor de onteigening van een kleine strook van hun voortuin, zodat op die plek een voet- en fietspad kan aangelegd worden;

- de Bogaardenstraat versmallen zodat er slechts om beurten autoverkeer door kan rijden en een voet- en fietspad aanleggen op het resterende weggedeelte.

Deze laatste mogelijkheid biedt als bijkomend voordeel dat de dorpskern niet meer door razendsnel binnenkomend verkeer geterroriseerd wordt, en andersom geldt dit ook voor de bewoners in de Bogaardenstraat richting station.

Wat denken de dames en heren bestuurders?

Is dit een onoverkomelijk vraagstuk waar nog maar eens een tiental legislaturen over gepalaverd moet worden? Of vat u als goede huisouders de koe bij de horens?

Of wachten we gezamenlijk de eerste zwaar gewonden of doden af? Lijkt ons niet erg wenselijk. Noch raadzaam.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten wegens nalatigheid i.v.m. goed bestuur behoort ook tot de mogelijkheden. Daar beginnen we nu mee: met allereerst een gewone enquête te houden onder de betrokkenen.

Komt er aan.

Om dan hogerop te gaan. Uit pure noodzaak

spacer.gif (820 bytes)