spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 146


De Bremberg: open brief van de buurtbewoners

spacer.gif (820 bytes)
Lees de brief hier.

Midden januari 2009 kregen alle gemeenteraadsleden een brief bezorgd van een groep bewoners uit de omgeving van het Bremberg centrum in Haasrode. U kan de brief integraal nalezen op onze website. Ze tonen zich daarbij ongerust over de beslissing van het gemeentebestuur om Bremberg toe te staan om beperkte verfraaiings- en verruimingswerken door te voeren.

Ze vrezen dat het eigenlijk gaat om een verkapte strategie van de vzw Bremberg om dit vormingscentrum geleidelijk en sluiks om te bouwen tot een commerciële hoteluitbating. Daarvoor wijzen ze naar de eerste plannen in januari 2005 om het centrum tot driemaal te vergroten onder het mom van een renovatie. De tweede poging in september 2007 wou los van de eerste aanvraag 14 kamers bijbouwen in het nabijliggend paviljoen.

Pas helemaal verontrust werden de bewoners door het interview in het Laatste Nieuws van 17 mei 2008 waarbij de directeur Eddy Bollen er geen twijfel over laat bestaan dat de Bremberg de commerciële toer wil opgaan. In dat interview is er sprake van een viersterren hotel, het aanschrijven van touroperatoren om toeristen tijdens weekends en vakantieperiodes aan te trekken, de bedoeling om extra evenementen te organiseren, en de plannen voor een leuke brasserie. Zelfs op “Hapje Tapje” was de Bremberg met een stand aanwezig.

De bewoners wijzen erop dat de Bremberg nog steeds in een zone ligt voor gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen. In haar aanvraag tot renovatie stelde de vzw Bremberg daarbij zelf “het uitdrukkelijk cultiveren van een stille zone ter bevordering van sociale, culturele en godsdienstige waarden” te willen garanderen.

Voorwaar een vreemde doelstelling voor een conferentiecentrum van ABVV Metaal. De bewoners merken dat er steeds meer buitenlandse toeristen overnachten. En verwonderen er zich over dat de gemeente in haar ruimtelijk structuurplan de Bremberg omschrijft in zijn functie van conferenties en hotel. Dat werd in de betwisting bij de bestendige deputatie over de bouwvergunning nog met zoveel woorden ontkend door de advocaat van Bremberg: “Slechts de gemeente beschouwt het centrum als een hotel. Indien het centrum uitgebouwd wordt tot een hotel kan de gemeente hiertegen optreden: maar in hoofde van de vzw Bremberg is er geen sprake van een hotel”.

En de bewoners hopen dan ook dat de gemeente aan de vzw Bremberg ondubbelzinnig zou duidelijk maken wat mag en niet mag. En hen zou willen informeren over de richtlijnen die het aan de vzw Bremberg zal overmaken.

Anderhalve maand later wachten de bewoners nog op een antwoord.

spacer.gif (820 bytes)