spacer.gif (820 bytes)Uit ADO 146


Alexander Binon neemt ontslag uit Fusiebelangen ...

maar niet als schepen

spacer.gif (820 bytes)
Als Achter d’oechelen-lezer wist u het ook al langer. Sinds het gedoe met het kunstgrasveld boterde het niet zo echt goed in het schepencollege. Alexander Binon, schepen voor Fusiebelangen voor sport en financiën had zijn collega’s een kritische nota bezorgd over die overeenkomst tussen de gemeente en voetbalclub OHL. En hen voorgerekend dat het al snel om een ondraaglijk hoog kostenplaatje van 100 000 euro per jaar zou gaan. De details kan u nalezen in ADO 145, of op onze website.

De meerderheid besliste toch om daarmee door te gaan: de overeenkomst met OHL werd bevestigd. Toen dit op de gemeenteraad van juni aan de orde kwam, kwam Alexander Binon laattijdig binnen. Bij de stemming stemde hij niet mee met de meerderheid. En verliet meteen na dit punt terug de raadszitting.

Aan een en ander gingen ruzies op het schepencollege vooraf, waarbij naar verluidt door burgemeester Vandezande de decibels niet werden gespaard. Tevergeefs.

De geruchtenmolen draaide. Alexander Binon woonde nog nauwelijks de vergaderingen bij. Liet weinig van zich horen. Profileerde zich niet publiek met zijn afwijkend stemgedrag. Een overstap naar LDD werd geroddeld. Maar weer ontkend. Ook met het ontwerp structuurplan zou Binon het moeilijk hebben. En die ambachtelijke zone in Blanden al evenmin zien zitten. De rest van het schepencollege wel.

spacer.gif (820 bytes)
De breuk met Fusiebelangen


Op 27 januari barstte dan wat niet meer houdbaar was. Alexander Binon meldde schriftelijk dat hij opstapte bij Fusiebelangen. Maar niet als schepen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat ik het belang van de bevolking het best kan dienen als onafhankelijk zetelend schepen’, zegt Alexander Binon in het Nieuwsblad. “Het spreekt voor zich dat ik mijn mandaten – ook dat van schepen – zal vervullen tot het einde van de termijn”.

Ook nu wil Alexander Binon liever niet ingaan op de problemen die zich stelden met Fusiebelangen. Meningsverschillen over inhoud van het beleid, over té grote verschillen tussen het verkiezingsprogramma en de praktijk, andere opvattingen over hoe en met welke stijl meningsverschillen best worden uitgepraat, en enkele ethische en deontologische overwegingen spelen een belangrijke rol.

Alexander Binon werd in 1994 van op de 8ste plaats op de Fusiebelangenlijst verkozen: hij haalde 339 stemmen, genoeg om 3 hoger geplaatste kandidaten op de Fusiebelangenlijst voorbij te steken in populariteit. En 15 stemmen tekort om schepen te worden: bij Fusiebelangen werd men schepen in volgorde van het stemmental. Binon, met een populariteit vanuit de jeugdbeweging, is beroepshalve advocaat bij een Leuvens advocatenkantoor.

In 2000 werd de lijst van Fusiebelangen herschikt. Frans Rentmeesters en Alexander Binon kregen volgens hun verdienste een hogere plaats op de Fusiebelangenlijst. Maar Ellen Vanvlasselaer, nichtje van de burgemeester, kreeg uit het niets wel de tweede plaats op de Fusiebelangenlijst. Binon haalde van op de vierde plaats 488 stemmen, genoeg om Frans Rentmeesters op de derde plaats voorbij te steken, en werd toen schepen van Begroting en Financiën, Personeel, Feestelijkheden en Sport.

In 2006 haalde Alexander Binon van op de derde plaats van de Fusiebelangenlijst 690 voorkeursstemmen. Daarmee was hij aanbeland op de vierde plaats van de lokale stemmenkannonnen: minder dan Albert Vandezande, Marianne Thyssen en Ellen, maar ruimschoots meer dan Adri Daniels of Marc Rom. Het werd dus opnieuw een schepenportefeuille. Dezelfde. Aan een jaarwedde van 29.027 euro bruto op jaarbasis.

Alle mandatarissen van Fusiebelangen, Binon incluis, werden op de VLD-website destijds als lokale VLD mandatarissen gepresenteerd.
Bij de lokale verkiezingen schuwt Fusiebelangen het VLD-label. En Albert Vandezande deelt er de lakens uit, zonder tijd te verliezen aan VLD-regels over interne democratie. Polls en stemmingen over lijstsamenstelling vindt Albert Vandezande niet democratisch als het over lijstvorming gaat, zei Vandezande eerder in een interview met Achter d’oechelen.

spacer.gif (820 bytes)
Een schepen afzetten,
dat gaat niet zomaar

Een schepen wordt verkozen door de gemeenteraad. Maar een schepen voortijdig weer afzetten: dat kan zomaar niet. Zo werkt de wetgeving de overloperij en de politieke instabiliteit tegen. Wat wel kan is dat een schepen zelf opstapt. Maar als hij wil blijven zitten, tja, dan blijft hij zitten.

Wat de meerderheid dan wel kan doen is pogen om de bevoegdheden herschikken. En beslissen dat de bevoegdheidspakketten van Binon worden overgenomen door andere schepenen. Of dat desnoods de facto zo te regelen, zodat ze geen juridische problemen riskeren. Zodat Binon schepen wordt van een lege doos. En er voor Piet Snot mag komen bijzitten. Het beloven gezellige vergaderingen te worden op het schepencollege.

Dat scenario is kennelijk in de maak, en zou door CD&V mee worden gesteund. Wordt vervolgd.

spacer.gif (820 bytes)