spacer.gif (820 bytes)


ADO en GRS


Ontwerp
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Maart 2008

spacer.gif (820 bytes)
Downloaden
spacer.gif (820 bytes)
Reageer

Uw reacties zijn ons zeer welkom op onze ADO Blog
of via mail
redactie@achterdoechelen.be

spacer.gif (820 bytes)
Voorontwerp
Januari 2007

Het voorontwerp dat dateert van Januari 2007 is ook nog steeds beschikbaar op onze website. Mocht u "de 7 verschillen" zoeken of gewoon willen vergelijken.
Klik dan hier.

spacer.gif (820 bytes)
Ontwerp
Versie
Maart 2008

Na twee voorontwerpen is er nu een heus eesrte ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan klaar voor Oud Heverlee. Het wordt momenteel besproken in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.

Zo een ruimtelijk structuurplan moet de krachtlijnen weergeven van het beleid inzake ruimtelijke ordening dat de gemeente Oud Heverlee wil gaan voeren de komende jaren, binnen de perken van het Vlaams en provinciaal plan. Het plan bevat een beschrijvend informatief deel, een tweede deel met richtinggevende opties, en een derde deel met bindende opties.

Je vindt er de plannen in die de gemeente voor heeft
- met bijvoorbeeld de inplanting van een "woon en zorgcampus" in Oud Heverlee,
- met bedrijventerreinen en zonevreemde bedrijven,
- met wegen en mobiliteit,
- met fietspaden en meer...

Gemakkelijke lectuur is het helemaal niet. Ook in vergelijking met plannen van andere gemeenten is dit ontwerp rijkelijk vaag, met erg veel bladvulsel en verhullend taalgebruik.

De gemeente zelf stelt dit niet beschikbaar. U als brave burger hebt nochtans recht op inzage en kopie via de wet op openbaarheid van bestuur. Maar dan moet u wel eerst een brief schrijven naar de secretaris en inzage vragen. Dan krijgt u binnen de 30 dagen een antwoord. En moet u langs gaan. Het ter plekke gaan inzien. En een afschrift vragen tegen kopiekost. Op die wijze kan u inzage vragen van elk bestuursdocument. Ook van deze nota. Zoveel administratieve last willen we de gemeente besparen. Daarom vindt u het hele ontwerp plan hier.

Tot uw dienst. Samen maken we van het gemeentehuis een glazen huis. Waar niets achter de oechelen uit het zicht blijft.

Uw reacties zijn ons zeer welkom: redactie@achterdoechelen.be
spacer.gif (820 bytes)