spacer.gif (820 bytes)
Uit ADO 145


De rubriek van de moderne allochtoon

Kabouter Splits

spacer.gif (820 bytes)

Wat een ‘coïncidence’. Net nu Marianne Thijssen voorzitster is geworden van de CD ampersand V, valt de paddestoel op het ‘zoete water’ van zijn sokkel.

Is het een voorteken van de invloezd die een eenvoudige bakkersdochter uit Sint-Joris-Weert kan hebben?
Marianne, altijd een beetje onzichtbaar geweest in het even ongrijpbare Europa, komt nu langs in prime time.
Een ideale voorzitster: kruising tussen het volkse en bemiddelende van de middenstand want je moet de mensen het gevoel geven dat ze gelijk hebben. Tussen het vrome, ietwat devote sérieux eigen aan de christendemocratie en de managerstaal: responsabiliseren, implementeren, boeiend en uitdagend voor de mensen. Er is inderdaad de orde van de Zusters van de Jacht.

Ik hoop wel dat ze er voor zorgt dat ons monument op het ‘zoete water’ op een waardige manier in ere wordt hersteld. Niet in de vorm van een paddestoel, bespaar ons dat, hoewel haar eerste grote optreden dat in Plopsaland plaatsvond het ergste doet vermoeden.
Nee, zoals ik reeds in een vorig cursiefje stelde: geef ons een Panamarenko-tuig zoals een duikboot of een vliegtuig, een Jan Fabre-beest of een Delvoye-exploot.
Het zou Oud-Heverlee extra op de kaart kunnen zetten net nu we naast Herwig Van Hove, onze immer brommende wijnkenner, en Luc Steeno, zanger zonder contract, nog een BV bij hebben in ons dorp.

spacer.gif (820 bytes)

En haar is alvast een moeilijke taak toevertrouwd.
Het splitsen van BHV. Niet simpel. Nog eerder gaat de toch al fel geplaagde deeltjesversneller het kleinste atoom gesplitst hebben en zeker is in het eerste leerjaar de splitsing van het getal 2 een feit. Bij de vorige voorzitter ligt BHV op maag en slokdarm, in het verkeerde keelgat dus.
Trouwens, wat ik mij aan de rand even tussendoor afvraag: het beleg van Laken: is dat kaas of hesp of Filp américain? En, bakkersdochter uit een bijna faciliteitengemeente, mag je nog altijd spreken over een ‘carré confitureke’ of moet nu je zeggen: ‘een abrikoos vierkant met latjes overtrokken’?
Ik zou zeggen, Marianne, zo’n grootse opdracht daar kan en mag je niet zomaar onvoorbereid aan beginnen. Je moet eerst oefenen. Net als een architect eerst een maquette maakt, net zoals Wim Delvoye al aan zijn tiende cloaca toe is, net zoals ik onze jongste zijn huiswerk eerst in het klad deed maken: je moet klein beginnen. Bij wijze van oefening, ergens vijf minuten tussendoor, stel ik voor dat je met een overzichtelijke BHV-splitsing begint om ervaring op te doen.

Met name de splitsing van Blanden, Haasrode aan de ene kant en Vaalbeek en de rest aan de andere kant:
onze eigen BHV.

spacer.gif (820 bytes)

Ik woon nu ongeveer 20 jaar in Oud-Heverlee kant ‘Zoete Water’, maar zelfs vanuit mijn heimat Bierbeek vind ik de
samenstelling van de fusiegemeenten van mijn allochtoondorp en autochtoondorp niet echt geslaagd. Landschappelijk, mobiel, infrastructureel, romantisch, agrarisch…. het klopt niet.
Alles kan beter! De fusies van de gemeenten: het was tijd van de Fixkes: ’t was zo simpel allemaal op 1 januari
1977: Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel en Opvelp werden één en Blanden, Haasrode, Vaalbeek, Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert werden samengevoegd.

spacer.gif (820 bytes)
Ik weet nog hoe het was toen we als kind in de Opel Record van mijn vader – zo eentje in Chevrolet slee-stijl met van die ronde rode achterlichten – overgekocht van mijn nonkel Boerenbond – uitstappen maakten naar het Zoet Water.
Je kwam geleidelijk in een ander land, met andere heuvels, met een ander groen, het bos als centrum en niet aan
de rand, geen rechte banen maar slalommende wegen.
De auto leek er trager en slomer te gaan rijden: het was ook altijd lente of zomer die over het park en de nu nog
steeds alomtegenwoordige terrassen hing. Er heerste een vreemde slow motion: vakantie en speelplein.
Het overschrijden van een grens gaf een gevoel van geluk – de speeltuin wachtte – en van avontuur zoals het bereiken van een bergtop.
Het ‘zoete water’ leek bovendien enorm ver omdat je in die contreien nooit kwam, gericht als we waren op Leuven en hoogstens Tienen. De Waversebaan leidt dan ook nergens echt naar toe, zelfs niet naar Waver. Het is een beetje zoals je nu naar Sint-Agatha-Rode rijdt of naar Duisburg.
Zo ver en toch zo dichtbij.

spacer.gif (820 bytes)

Als ik er langer over nadenk werd die grens aangegeven door de Naamsesteenweg.
Het is de breuklijn die onze gemeente in twee splitst. Net zoals de Apenijnen Italië splitsen, de Moerdijk Zuid- en Noord-Holland, de IJssel Oost- en West-Nederland, de Duero Spanje en Portugal, de split de benen van miss België en de relaties van Ignace Crombé, het spleetje de tanden van Verhofstadt en tot voor kort van Frieda Van Wijck, de taal Vlaanderen en Wallonië, de Bosporus Istanbul en Europa en Azië.

Trouwens, maar dat volledig ter zijde, als je Constant In Opel rijdt, Is’tan boel?

spacer.gif (820 bytes)
Ik lanceer bij deze een nieuwe fusie.
Haasrode en Blanden liggen aan gene kant van de Naamsesteenweg annex oprit van de autostrade en liggen landschappelijk, commercieel en straattechnisch veel meer in het verlengde van Bierbeek en Lovenjoel.
Het is niet voor niets dat Haasrode met zijn autostrade die ook midden door Bierbeek loopt dankzij de verkeersredactie één van de meest bekende gemeenten is van Vlaanderen. Opvelp hoort dan weer echt bij Boutersem, ook dialectgewijs
met zijn beginnende dzjie en mich Tiense accenten.

spacer.gif (820 bytes)
Organisch vormen Vaalbeek, Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert en Korbeek-Dijle ook een geheel.
Korbeek-Dijle past immers echt niet bij Bertem, dorp van steenwegen, autostrade en Aldi.
De Dode Beemde mag je toch zomaar niet splitsen. Het is toch aangenaam als een dorp een geheel vormt.
Trouwens, denk ik nu, dat geldt ook voor streken en landen.

Marianne, er wordt altijd gedacht dat Wallonië bij een splitsing zou gaan aansluiten bij Frankrijk en komt daar nog bij dat Marianne in Frankrijk model stond voor la République. Nochtans, op doorreis via Luxemburg vind ik dat vele stukken van Wallonië beter aansluiten bij het mooie Luxemburg: is daar al een enquête over gehouden?

spacer.gif (820 bytes)
De Naamsesteenweg zou ik een apart statuut geven als corridor tussen Leuven en Wallonië.
Onze keizer Louis, die momenteel gezien de zakken onder zijn ogen meer nood heeft aan een eye-liner dan een one liner, zal het plezier doen.
Divide et impera. Hic.

Hoewel je niet alles van de keizer kan geloven, het is vaak Lippens-dienst.
De keizer zei immers ook dat voor alle Belgen Fortis de sterkste was (dichterlijke vertaling van “Horum omnium fortissimi sunt Belgae”).

Mensen, wat denk je ervan? Laat eens horen.

Gerrit
spacer.gif (820 bytes)