spacer.gif (820 bytes)Uit ADO 145


Hoe doen ze het bij de buren?

Het groene gras van Bierbeek

spacer.gif (820 bytes)

Het moest er dus eens van komen, een artikel over een Vlaamse gemeente die aan de onze grenst en waar nogal wat van onze meer geëngageerde gemeentegenoten naar verwijzen als we alweer eens geconfronteerd worden met de ondraaglijke lichtheid van de manier waarop onze gemeente bestierd wordt. Niet dat we groen van jaloezie zien, want het gras is altíjd groener aan de andere kant.

Het logo van Bierbeek is de fameuze watertoren, beschilderd met een wereldbol. Die staat symbool vermoeden we voor een open en op de wereld gerichte gemeente, en dat lijkt ook zo.
Wij hebben zoiets niet.
Wie ADO leest weet dat we in onze rangen een kloon van Koen Meulenaere hebben, onze Gerrit, en dat die van Bierbeek naar Oud-Heverlee verhuisde, zijn roots nooit ontkend heeft maar nooit terug verhuisde naar zijn oorspronkelijke plek. Dus moet het hier toch beter zijn? Onze Gerrit pleit in deze kolommen voor een zonevreemde en niet volkseigen Panamarenko – een inhoudsloos en nikszeggend en stupied idee als u het ons vraagt, zoals de kunstenaar zelve.
Neen, laten we voor Oud-Heverlee misschien als logo die omvergevallen paddenstoel van het Zoet Water nemen, waar hij het ook over heeft: die zegt veel over de kabouterpolitiek alhier.

Het kan ook anders. Dat toont Bierbeek, gedeeltelijk althans.
Bierbeek dus, zoals Oud-Heverlee ook een groot groen slaapdorp met een evenzeer hoog gehalte aan hoog opgeleide inwoners en dito 
inkomensniveau. Weliswaar niet zo rijk als wij, maar toch in ons goed (?) gezelschap. Maar toch verschillend.

ADO ging onlangs dus maar op een avond op de valreep en op de fles met een koppel allochtone Bierbekenaars die zich als autochtonen bekennen en al lang het onderscheid tussen auto en allo niet meer zien. Van Bierbeek dus, et fier de l’être.
Dit wordt geen facts and figures stukje (daar hebt u er al meer van in deze ADO, het ene spijtig genoeg alweer hallucinanter dan het andere), maar een badinerend-helikopterend en deels vergelijkend stukje.
spacer.gif (820 bytes)
Oei, een moeilijk en
gevaarlijk woord:
beleidscultuur

Als we de verwezenlijkingen van het Bierbeeks gemeentebestuur over de laatste decennia zien, dan wordt het ons als Oud-Heverleenaren wat rood om de wangen, karmijnrood bij wijlen. Op nogal wat beleidsdomeinen neemt de gemeente daar het voortouw, zijn ze pro-actief bezig. En dan spreken we zowel over het politiek personeel als over de ambetantenaren;
we laten ons vertellen dat nogal wat ambtenaren heel actief voorstellen doen en meebouwen, en ook de ruimte krijgen om
dat te doen. Bierbeek staat dan ook aan de top in Vlaanderen als energievriendelijke gemeente, als FairTradeGemeente, een gemeente die de klimaatwijken promootte, al in 1981 een cultuurcentrum die naam waardig boven de doopvont hield,
zonder dralen instapte in het decreet lokaal cultuurbeleid…, et j’en passe, l’ambarras du choix, quoi.

Ook een van de weinige grensgemeenten met het Waalse Gewest die op frisse wijze samenwerkingsverbanden opzet met onze Franstalige landgenoten, al sinds een wijle. Laten we misschien voorzichtigjes stellen dat dit te danken is aan het soort van beleid, dat proactief en warm is in plaats van re-actief en koud (pro-actief: zelf de gaten vullen, de voorzetten geven, opportuniteiten zien) in plaats van gewoon zien wat er gebeurt en dan misschien hier en daar wat ondersteunen – want dan krijg je middelmaat.
Dat is wat we met lokale beleidscultuur bedoelen, een gemeenteraad en een college dat ook zo een cultuur van samenwerking uitdraagt, en met resultaat.

spacer.gif (820 bytes)
Wie Bierbeek zegt,
denkt De Borre

Tot spijt van wie ’t benijdt, zullen we maar zeggen.
En benijden doen we Bierbeek om dat centrum.
Het kan er natuurlijk allemaal nog veel beter, zeggen vele culturo’s, maar in vergelijking met het cultuurlandschap in onze gemeente liggen ze lichtjaren voorop. Het grote voordeel van zo’n centrum is dat het het hele verenigingsleven ‘trekt’ in de gemeente, er dikwijls ook de inspirator voor is en grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten opzet binnen de gemeente.

En het is wat makkelijk om te zeggen: jaja, als je zo’n centrum cadeau krijgt van de Vlaamse Gemeenschap dan is het niet moeilijk. Neen. Het is een lokaal initiatief, waar de lokale overheid veel geld voor over heeft (gebouwen), ook jaarlijks een
subsidie van meer dan 100.000 euro voor veil heeft (en die niet besteedt aan een vorstelijke schepenwedde voor de voorzitter zoals dat bij ons bij het VKT zo lang het geval was – de voorzitter van De Borre steekt veel tijd in het centrum en wordt daar met de riante som van 0 euro voor verloond – en zo hoort dat ook).

Uiteraard vragen ze subsidie aan bij de Vlaamse Gemeenschap voor de vele projecten, zoals iedereen, maar de basis is en blijft lokaal. Van wat is het VKT bij ons de trekker? Dat is maar een mager beestje. Wij hoeven geen De Borre natuurlijk, profiteren er wel mee van en van de nabijheid van Leuven profiteren we natuurlijk ook op cultureel vlak – maar van gecoördineerde, pro-actieve en visionaire ondersteuning van het lokale talent en verenigingsleven kunnen we heel wat leren.

spacer.gif (820 bytes)
Lokaal cultuurbeleid


Een van de domeinen waarop gemeenten zich kunnen profileren, zonder al te veel en dikwijls fnuikende inmenging van de hogere overheden, is het lokaal cultuurbeleid.
We hoorden dat Bierbeek maar wat graag met onze goeddraaiende academie een verregaand samenwerkingsverband zou
willen opzetten – goed idee, want op dat vlak scoren we erg goed hier bij ons, dat mag wel es in de verf gezet worden – maar denkt u dat onze verkozene(n?) daar ooit al opgekomen is, laat staan er kan inkomen, of er haar schouders onder zou zetten?

Oud-Heverlee heeft in de vorige beleidsperiode zelfs verzuimd om in te stappen in het lokaal cultuurbeleid (wat de gemeente een gratis cultuurbeleidscoördinator zou opleveren en 1 euro per inwoner per jaar, te spenderen aan gemeenschapsvorming).

Bij het ter perse gaan van deze ADO was onze gemeente nog steeds onzichtbaar op de lijst van de goedgekeurde aanvragers. Uw dienaar schreef dat al meer dan zes jaar geleden ook in dit blaadje. Maar ja, er wordt alleen actie genomen hier als er de naam van de verkozene verkeerd gespeld wordt, zo lijkt het.
De Borre speelt ook een actieve rol in het grensoverschrijdende project met Beauvechain (zie het vorige artikel in deze ADO)

spacer.gif (820 bytes)
Milieu, een speerpunt Bierbeek is koploper in Vlaanderen wat betreft milieupilootprojecten:
milieuvriendelijk bermbeheer, promotie van individuele waterzuivering, vaststellen van lekkage van stookolietanks (toen het nog gratis kon en was). Ook hier zien we een cultuur van ambtenaren die door de politieke overheid gedekt en gestimuleerd
worden.

spacer.gif (820 bytes)
Ruimtelijke ontwikkeling:
een voorbeeldje
In een van de deelgemeenten (Lovenjoel) ligt het impressionante en schitterende Groot Park (Salve Mater), nu eigendom van de
K.U.Leuven. Men wil er een multifunctioneel woon- en werkpark van maken.
In plaats van dat allemaal maar door promotoren en eigenaars onderling te laten bedisselen, zoals dat in Vlaanderen dikwijls het geval is, heeft de gemeente dat pro-actief aangepakt en voor heel wat sociale, mobiliteits- en andere klemtonen gezorgd.
Daar kroop heel wat werk en vergaderen in, maar zo hoort dat in een democratie.

In dat park ligt ook het kleine/fijne BEK-huis (een low key en heel boeiend kunsthuis voor beeldende kunst, waar we ook heerlijke klassieke en jazzconcerten meemaakten en dat samenwerkt met de gemeente – het is ook de stek van Roel Dieltiens, Vlaanderens beste cellist en zijn ensemble Explorations).
Zie www.beksite.be.

spacer.gif (820 bytes)
Sociale huisvesting:
inhaaloperatie
Het lijkt wel of het daar het walhalla is, of lag het aan de uitgelezen wijn die we onze gasten serveerden?
Uiteraard is niet alles rozengeur bij de buren.
Zo liep Bierbeek stevig achter op vlak van sociale woningbouw, maar zijn ze wakker geschoten en hebben ze enkele projecten
opgestart.

spacer.gif (820 bytes)
Ontwikkelingssamenwerking:
permanente en
structurele aandacht
De gemeente Bierbeek heeft een ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking.
Kijk eens. Niet dat door geld te zoeken voor een ambtenaar plots een hele sector gaat draaien, maar als dat iemand is die wat vrijheid krijgt en zich gewaardeerd en geapprecieerd weet, dat kan toch helpen niet?
Jongeren van Bierbeek gaan naar Zuid-Amerika waar Bierbeek een partner heeft.

spacer.gif (820 bytes)
De stem van de burger
in de lokale media:
noppes!
Ha! Dat is een domein waar Bierbeek hier eens wat kan komen leren.
Want een ADO, dat hebben ze daar nog niet. Kwatongen beweren dat ze dat niet nodig hebben omdat het beleid daar transparant genoeg is. Die vraag laten we in het midden. Maar toch heeft er in de vorige eeuw kort ooit een blaadje ‘achter d’oechelen’ bestaan.

spacer.gif (820 bytes)
En guise de conclusion

Tot daar een zeer summier en veelal lovend overzicht.
We hadden het niet over mobiliteit, of over politiewerking en openbare werken, natuur, cafés en frietkoten, dorpsfiguren, openbare pissijnen, sport ende festiviteiten, ongevallenstatistieken, zelfmoordcijfers en heiligverklaringen, etc.
Moet u zelf maar eens naar op zoek gaan.
Eindigen we met de stelling dat wat er hierboven (niet hierneerwaarts) aan positiefs over onze buren gezegd ende geschreven
is, voor een deel te danken is aan langvolgehouden inspanningen, veel energie en veel ‘warmhouderij’ van een aantal aandachtspunten.

In een volgend nummer willen we een mythische Bierbekenaar aan het woord laten, die trouwens blijkbaar ook een tijd naar Oud-Heverlee verkaste. Zijn naam verklappen we niet.
Zou het dan toch beter zijn aan deze, onze kant van de heuvel (in casu de Berg van de Bergenstraat in Haasrode dus)?
En hoeven we dus niet meer te pleiten voor de natuurlijke fusie van Bierbeek met Haasrode, die trouwens historisch en landschappelijk is. Want wat heeft een Haasroods bevrijdingsfront zin als het is om van het ene juk onder het andere terecht te komen?

spacer.gif (820 bytes)