spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 143


Aan onze lezers

spacer.gif (820 bytes)

De redactie van Achter d’oechelen heeft met weemoed besloten dit jaar de pizza-avond niet te laten doorgaan. Dat heeft te maken met een aantal beslissingen over onze verdere werking.
We willen op een andere manier gaan werken omdat het met de huidige redactieploeg niet lukt om vijf keer per jaar een nummer uit te brengen zoals we het ideaal zouden willen: telkens een mix met een paar goed gestoffeerde artikels om achter de oechelen van het gemeentelijk beleid tekijken, een leuke column (dat lukt wel), een paar “human interest”–artikels, af en toe een stukje geschiedenis, een interview, nieuws van verenigingen, een of ander ding uit de gemeenteraad wat uitspitten, een zomerse wandeling, …

Om zo’n goede nummers te maken, waar ook wij tevreden over zijn, heb je aardig wat tijd nodig. En die vinden de redactieleden alsmaar minder. Te drukke beroepsbezigheden, rennen door onze agenda, te weinig vrije tijd en rust. Maar neen hoor: we geven het niet op. We willen wel onze formule aanpassen aan wat wél in ons bereik ligt en ons nauw aan het hart blijft liggen: kritisch achter de oechelen kijken van wat in deze gemeente gebeurt.

Een vaste frequentie van 5 jaarlijkse nummers met een mix van artikels, dat zit er voorlopig niet meer in. We willen ons toeleggen op een aantal themanummers per jaar, en naar boven wroeten wat onder de mat wordt geveegd of achter oechelen blijft zitten: dorpskernvernieuwing, structuurplan, de plannen met het VKT, sociale woningbouw etc.
En korte berichten of dringende zaken willen we meteen via de website en onze elektronische nieuwsbrief op u loslaten.

Dit papieren december-nummer beloofden we u alvast in oktober.
Al een beetje een themanummer, maar ook nog een paar interviews om onze serie met nieuwe raadsleden af te sluiten.
Nadien zien we wel, als “zij” wat doen, dan wij ook. Wat minder lichte en ontspannende lectuur in Achter d’oechelen, wat meer ernst en af en toe wat kuiten bijten.

Voorlopig laat onze financiële toestand het toe om een jaar of zo wat te experimenteren. Maar uw financiële steun blijft welkom om deze experimenteerperiode te overbruggen.

En mocht u zin hebben om aan die nieuwe Achter d’oechelenformule mee te werken of eens een artikeltje te schrijven, laat u dan van u horen? Vele handen, en vele pennen, maken het werk lichter.

Het volgend nummer mag u verwachten rond februari-maart.
Tenzij.

Tussenin mag u altijd naar onze website gaan kijken, we bezorgen u wel een mailtje als we daarop weer nieuwsberichten klaar hebben.

Vriendelijke groeten,
De redactie van Achter d’oechelen.
spacer.gif (820 bytes)