spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 143


Inwoners warm maken voor het Zuiden:
dat is de taak van de GROS

spacer.gif (820 bytes)

Solidariteit met het Zuiden staat Johan Cottenie op het lijf geschreven. Hij werkte in Indonesië en reisde naar verschillende plaatsen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, en is al jaren actief bij 11.11.11. Maar Johan is ook voorzitter van de GROS, de Gemeentelijke Raad voor ontwikkelingssamenwerking. Ontstaan als een kleinschalig initiatief, is de GROS nu uitgegroeid tot een zichtbare speler op het gemeentelijke vlak. Reden genoeg voor ADO om de GROS eens onder de loep te nemen, met een interview met Johan Cottenie. Want liggen de mensen van Oud-Heverlee wel wakker van wat er in het Zuiden gebeurt?
spacer.gif (820 bytes)

Het begon zo’n 14 jaar geleden, tijdens een paarse gemeentecoalitie. Met uitzondering van een solidariteitsactie voor Roemenië, en een paar initiatieven in het Zuiden, zoals dat van priester Willy Vranckx (“Willy Pakistan”), steunde de gemeente geen projecten. Maar onder meer met de hulp van toenmalig schepen Joris Van der Veeren, kwam de GROS van de grond. “We hadden twee doelstellingen”, zegt Johan, “we wilden iedereen bijeenbrengen die zich wilde engageren voor de solidariteit met het Zuiden. Dat waren toen Damiaanactie, Broederlijk Delen, 11.11.11, SOS PG en een groep rond Lou Michels die in Congo werkte. Ten tweede was het onze taak om het subsidiebudget van de gemeente goed te besteden. “

Maar stilaan wilde de GROS wat meer doen dan alleen coördineren en advies geven. Eerst trokken de vrijwilligers naar de scholen met de wereldkalender van 11.11.11, met achterop een lespakket. Daarop sloeg de GROS de handen in mekaar met het OCMW en de parochie, om in de pastorie van Sint-Joris-Weert politieke vluchtelingen op te vangen.

spacer.gif (820 bytes)
Gedoogbeleid

“Rond die tijd was de GROS nog een beetje op zichzelf aangewezen. Je kon moeilijk spreken van zware actieve steun van het schepencollege, op enkele uitzonderingen na. Laten we het maar houden bij een ‘gedoogbeleid’. Misschien was de tijd in Oud-Heverlee gewoon niet rijp voor engagement. Toen CD&V aan de macht kwam, betekende dat een ommezwaai voor de GROS. Waar Joris Van der Veeren redelijk alleen stond in het schepencollege, kreeg schepen Marc Rom wel veel ruggensteun, onder meer in de persoon van Marianne Thyssen. Zo kregen we stilaan meer geloofwaardigheid.”

De GROS ging zich nog meer toeleggen op de politieke vluchtelingen, die intussen onderdak hadden gekregen in OASE, in Sint-Joris-Weert. “Daar zie je toch dat die mensen echt aanvaard worden, en niet scheef worden bekeken wanneer ze op straat lopen. We hebben al drie keer een integratie-activiteit georganiseerd. Ook de professionele dienstverleners van het OCMW leveren vele inspanningen. Als we onze inspanningen op mekaar afstemmen kunnen we hen nog beter integreren. “

spacer.gif (820 bytes)
Wereldreizigers

De GROS raakte ook steeds meer overspoeld met aanvragen voor projectfinanciering. Veel jonge mensen van Oud-Heverlee kregen de smaak te pakken van de wereldreizen. Ze kwamen langs in de Via Via van Dakar, toerden rond in Zuid-Afrika of in Ecuador, en waren zo enthousiast over wat ze zagen, dat ze zich meteen wilden engageren. “De laatste jaren zien we dat meer en meer jongeren meedoen aan onze acties. Denk maar aan medewerking van scouts, Op Post en de jongerengroep de Langste Weg van Blanden bij de soepbedeling van 11.11.11, of het initiatief van de Wereldschool, de Fair Trade, en nu recent, de vraag van de Jeugdraad, om meer uitleg te krijgen over de GROS. Er komen trouwens steeds meer jonge mensen zich engageren bij de GROS, dat is een fijne gedachte.”

spacer.gif (820 bytes)
Oud-Heverlee
is solidair

“Als je de succesvolle 11.11.11-actie van vorig jaar als maatstaf neemt, dan is deze gemeente zeker heel solidair”, zegt Johan. Oud-Heverlee gaf toen maar liefst 13.463 euro, een derde plaats in Vlaanderen! Het blijft wat moeilijk om mensen uit hun huis te krijgen voor info-avonden. Maar daar willen we iets aan doen, door betere communicatie. We zetten nu veel informatie op onze website, en lichten in het infoblad onze projecten toe.

De GROS heeft twee doelstellingen voor de nabije toekomst. “We groeien naar de 0,7 % van het gemeentebudget voor ontwikkelingssamenwerking, én we zijn stevig op weg om van Oud-Heverlee een Fair Trade-gemeente te maken. Ik ben heel hoopvol dat we nog veel meer mensen kunnen warm maken voor het Zuiden.”

spacer.gif (820 bytes)
Contactgegevens

Wil je meewerken aan activiteiten van de GROS of gewoon informatie krijgen?

Kijk dan op de website van de gemeente 
www.Oud-Heverlee.be/gemeentebestuur/raden/GROS
of neem contact op met Johan.cottenie@11.be

spacer.gif (820 bytes)