spacer.gif (820 bytes)


ADO en GRS


Voorontwerp
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Introductie

spacer.gif (820 bytes)
Downloaden
spacer.gif (820 bytes)
Samenvatting

Een samenvatting komt er in ADO 142, alvast een voorsmaakje.

Uw reacties zijn ons zeer welkom: redactie@achterdoechelen.be

spacer.gif (820 bytes)
Voorontwerp
Versie
Januari 2007

Momenteel is er een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in voorbereiding voor Oud Heverlee. Het gaat al om een tweede voorontwerp dat momenteel circuleert bij gemeenteraadsleden en wordt momenteel besproken in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.

Zo een ruimtelijk structuurplan moet de krachtlijnen weergeven van het beleid inzake ruimtelijke ordening dat de gemeente Oud Heverlee wil gaan voeren de komende jaren, binnen de perken van het Vlaams en provinciaal plan. Het plan bevat een beschrijvend informatief deel, een tweede deel met richtinggevende opties, en een derde deel met bindende opties.

Je vindt er de plannen in die de gemeente voor heeft met bijvoorbeeld de inplanting van een "woon en zorgcampus" in Oud Heverlee (blz 90 ev); met godbetert een nieuw bedrijventerrein (blz 94 ev), wat ze in bijzonder vage bewoordingen voor hebben met zonevreemde bedrijven (blz 161); hoe het idee van de ringweg rond Sint-Joris-Weert verdwenen is (is geschrapt, staat er niet meer in. Joepie !),   maar hoe – alleluluia - een fietspad wordt voorzien van Sint-Joris-Weert tot Leuven, pal naast de treinbedding (zie blz 142) en dus ook dwars door het reservaatgedeelte van de Doode Beemde. 

Gemakkelijke lectuur is het helemaal niet. Ook in vergelijking met plannen van andere gemeenten is dit voorontwerp rijkelijk vaag, bevat nogal wat fouten en foutjes (daarom is het ook een voorontwerp), vele herhalingen, erg veel bladvulsel en verhullend taalgebruik.

Na lectuur van sommige 'richtinggevende opties' weet geen Nobelprijswinnaar  u te vertellen wat ze precies voorhebben met uw gemeente (leest u maar even over Oud-Heverlee en ander deelgemeenten in het stuk rond blz 127 ).

De gemeente zelf stelt dit niet beschikbaar. U als brave burger hebt nochtans recht op inzage en kopie via de wet op openbaarheid van bestuur. Maar dan moet u wel eerst een brief schrijven naar de secretaris en inzage vragen. Dan krijgt u binnen de 30 dagen een antwoord. En moet u langs gaan. Het ter plekke gaan inzien. En een afschrift vragen tegen kopiekost. Op die wijze kan u inzage vragen van elk bestuursdocument. Ook van deze nota. Zoveel administratieve last willen we de gemeente besparen. Daarom vindt u het hele ontwerp plan hier.
En in Achterdoechelen nr 142 een samenvatting (maar hier alvast een voorsmaakje)

Tot uw dienst. Samen maken we van het gemeentehuis een glazen huis. Waar niets achter de oechelen uit het zicht blijft.

Uw reacties zijn ons zeer welkom: redactie@achterdoechelen.be
spacer.gif (820 bytes)