spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 142

Gemeenteraad 29 april 2007
Verslag

spacer.gif (820 bytes)
Jaarrekeningen 2006 De rekeningen 2006 van de kerkfabrieken worden allemaal unaniem goedgekeurd. Voor de goedkeuring van de jaarrekening 2006 van de gemeente zelf, onthouden SP.A en Groen! zich. Joris Vanderveeren en Yvette Desmet (SP.A) vinden dat er weer veel geld naar de sportclubs gaat en het probleem van de niet-gediplomeerde trainers werd – hoewel beloofd – niet opnieuw geëvalueerd. De inkomsten uit dividenden dalen en het energiebeleid van de gemeente moet geëvalueerd worden.
Paul Pues (Groen!) merkt op dat de energierekening van de gemeente 103.000 euro bedraagt. Dat lijkt enorm, kan het niet beter vraagt hij zich af? De totale federale subsidies in Oud-Heverlee voor zonneboilers, regenwater en individuele waterzuivering bedroegen in 2006 minder dan 5.000 euro. De gemeente zou voor extra subsidies kunnen zorgen als ze zelf een beetje zou besparen vindt Paul Pues. De gemeente zoekt adressen van bedrijven die een energie audit kunnen uitvoeren laat Marc Rom (CD&V) weten. De toelage van de gemeente voor kinderopvang bedroeg in 2006 bijna 5.000 euro per kind heeft Paul Pues (Groen!) gevonden. Weerom een enorm bedrag.
Voor Marianne Thyssen (CD&V) is dat het gevolg van de keuzes die men maakt.
Het Dolfijntje is een kleine crèche waardoor de vaste kosten per kind hoog liggen. De veiligheid van de kinderen is belangrijk, maar ook duur. Er zijn altijd twee verpleegsters aanwezig, zelf al is er maar 1 kind. We gaan kijken hoe andere kleine crèches het doen zegt Marianne Thyssen. En er zijn nog twee vrije lokalen, we kijken uit wat we daarmee kunnen doen. Vreemd dat er dan soms maar één begeleider is als de kinderen zich verplaatsen in Oud-Heverlee vindt Joris Vanderveeren (SP.A). Marianne Thyssen had enkele gemeenteraden terug beweerd dat dit een eenmalig incident was, maar Joris Vanderveeren heeft andere informatie.
De aanduidingen van de gemeentelijke afgevaardigden en hun mandaat voor vergaderingen van Interleuven; Intergas; de vereniging voor crematoriumbeheer; het intergemeentelijk milieubedrijf
Oost-Brabant EcoWerf; de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging IGO Leuven en de intercommunales Riobra worden unaniem goedgekeurd.
Joris Vanderveeren (SP.A) vraagt zich af of een gemeenteraadslid de voorzitter kan zijn van de bestuurscommissie van de gemeentelijke academie voor Muziek en Woord? Dat kan blijkbaar. Het wordt dan ook goedgekeurd. De aanstelling van de leden van het beheersorgaan voor de openbare bibliotheek Oud-Heverlee wordt door burgemeester Vandezande (FB) uitgesteld naar een volgende zitting. Rita Decock (Groen!) heeft blijkbaar terecht opgemerkt dat het voorstel onwettig was omdat niet alle strekkingen vertegenwoordigd worden.
spacer.gif (820 bytes)
Wie weet of de verwarmingsinstallateur
en loodgieter één en
dezelfde persoon kan zijn?
De eindafrekening voor de bouw van de scoutslokalen in Haasrode wordt goedgekeurd. Als het college aan de gemeenteraad vraagt om renovatiewerken goed te keuren aan de sportzaal in Haasrode ontstaat er een discussie omdat Paul Pues (Groen!) wil weten waarom sanitair en verwarmingsinstallatie afzonderlijk zullen worden aangepakt. Dat heeft toch niets met elkaar te maken vinden burgemeester Vandezande (FB) en Marc Rom (CD&V). Dan kan je even goed een dakwerker erbij betrekken volgens burgemeester Vandezande. Paul Pues gaat niet akkoord, in zijn huis werden beiden uitgevoerd door dezelfde aannemer. Zelfs al wordt het een volledig gescheiden systeem dat door twee aannemers wordt uitgevoerd, kan je het toch beter bij elkaar laten moest een geïntegreerd systeem mogelijk zijn.
Dit zou kost efficiënter zijn. Nu kan het niet meer. Voor Joris Vanderveeren (SP.A) is er nog een probleem. Er werden onvoldoende budgetten voorzien in de begroting voor deze werken.
We riskeren dat er weer geen geld meer zal zijn voor belangrijke sociale punten. De gemeente moet beter haar huiswerk maken als het budget opgesteld wordt vindt hij. Groen! onthoudt zich.
Groen! stemt zelf tegen de renovatie- en uitbreidingswerken van het sportcomplex Oud-Heverlee. Volgens Marleen Roelants (Groen!) zal er dit jaar weer 228.000 euro uitgegeven worden aan de voetbalploeg.
In een door Groen! toegevoegd agendapunt vraagt Paul Pues waarom het college een positief planologisch attest afgeleverd heeft aan manège Meerdaalhof. Een gedeeltelijk positief attest was eerder aangewezen vindt Paul Pues. De gemeente had meer garanties moeten eisen over de belofte om het aantal paarden
niet te laten toenemen en het aanpakken van het mestprobleem en de erosie. Volgens Adri Daniels (CD&V) komt er geen mest in de Zoete Waters terecht zoals Paul Pues beweerde, maar enkele erosie van de holle weg zelf. De stoffen die gemeten werden zijn niet van een holle weg weet Paul Pues.
Als laatste punt heeft Marianne Thyssen (CD&V) een brief van de gemeente voorgelezen die naar alle politieke partijen gestuurd zal worden om aandacht te vragen voor de gestegen lawaaioverlast door vliegtuigen in Oud-Heverlee. De gemeente vond het belangrijk om dit dossier terug op de agenda plaatsen
net voor de verkiezingen.
spacer.gif (820 bytes)