spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 142

Gemeenteraad 24 april 2007
Verslag

spacer.gif (820 bytes)
Het beheer van het recreatiepark ‘Zoete Waters’ opnieuw ter discussie Het college vraagt de gemeenteraad om de balans 2006 goed te keuren van het VKT dat het recreatiepark beheert. In de balans zien we dat het jaar met een negatief saldo van 35.000 euro werd afgesloten. De gemeenteraad begint met een verrassing als Kris Debruyne (CD&V) enkele vragen stelt. Het is zeldzaam dat een gemeenteraadslid van de meerderheid die geen schepen is een vraag stelt of aan het woord komt. Hij wil weten of de trampolines die nu weg zijn zullen terugkomen en of er voor de medewerkers die nu niet meer in het park werken een oplossing gevonden werd. Burgemeester Vandezande (FB) kan hem geruststellen.
Marleen Roelants laat weten dat Groen! zal tegenstemmen. Uit de jaarrekening blijkt weer eens dat men veel te lang gewacht heeft om orde op zaken te stellen en de gewijzigde situatie in 2007 niet geanticipeerd heeft. Ook SP.A heeft bedenkingen en onthoudt zich.
De gemeenteraad keurt de volgende agendapunten unaniem goed: de beslissingen van de algemene vergadering van het VKT over enkele wijzigingen van de statuten en de samenstelling van de leden; het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven; en nieuwe vacatures in het gemeentelijk
basisonderwijs en het kunstonderwijs vanaf 1 januari 2008.
spacer.gif (820 bytes)
Objectiviteit van de gemeentelijke communicatie
Groen! onthoudt zich als aan de gemeenteraad gevraagd wordt de huurovereenkomst goed te keuren met stadsradio Audio-Flash voor de oprichting en uitbating van een antenne in het sportcomplex van Oud-Heverlee. Paul Pues (Groen!) heeft geen problemen met de antenne, maar wel met de tegenprestatie naast de huurprijs. De gemeente krijgt wekelijks zendtijd om activiteiten te communiceren. Groen! is nog steeds kwaad dat de boomplantactie rond 900 jaar Hertogdom Brabant als een gemeentelijk initiatief werd gecommuniceerd aan de pers.
De echte initiatiefnemer Groen!, Groen Links en Ecolo werden niet eens vernoemd. Zal de communicatie via Audio-Flash wel objectief zijn vraagt Paul Pues zich af? Marc Rom (CD&V) vond de communicatie wel correct. Vanaf het ogenblik dat Groen! aan de gemeenteraad vroeg om te helpen werd het een gemeentelijk initiatief. Als Groen! dit wou vermijden moesten ze het maar zelf organiseren. Het werd even bitsig tussen beide
gemeenteraadsleden.
De eindafrekening voor de wegenwerken in de Blandenstraat wordt unaniem goedgekeurd.
spacer.gif (820 bytes)
Weinig concurrentie voor leveranciers
van elektriciteit
De gemeenteraad keurt de prijsaanpassing goed die Luminus voorgesteld heeft. Rita Decock (Groen!) vraagt zich af welke schepen verantwoordelijk is voor deze materie en of er wel andere energieleveranciers werden aangeschreven? Deze materie wordt door gans het college beheerd antwoordt burgemeester Vandezande (FB). En ja, er werden vier leveranciers aangeschreven, maar enkel Luminus heeft geantwoord.
Energieleveranciers spreken onder elkaar af wie welke gemeente zal bedienen!
Joris Vanderveeren (SP.A) heeft een probleem met een verkavelingaanvraag langs de Speelbergstraat. Waarom een half-open bebouwing toelaten als men nu al weet dat er naast dat huis nooit een ander huis kan komen? Paul Pues (Groen!) heeft een ander bezwaar. Omdat de plannen onduidelijk waren werd deze aanvraag tijdens de vorige gemeenteraad uitgesteld. Tijdens de fractievergadering waren de plannen nog steeds niet in orde. Nu plots wel, maar zo hebben de gemeenteraadsleden geen kans gehad om de plannen te zien. Groen! en SP.A stemmen tegen.
Enkel Joris Vanderveeren (SP.A) onthoudt zich bij de vraag naar een principieel akkoord voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied ‘De Kouter’. Sommigen hebben hem erop gewezen dat de huizen voor senioren misschien beter in Haasrode komen. Iets om over na te denken vindt hij.
spacer.gif (820 bytes)
GSM mast in Haasrode Groen! heeft enkele agendapunten toegevoegd. De inwoners van Haasrode hebben massaal een petitie getekend tegen de plaatsing van een GSM-mast dicht bij de school. Groen! wil weten wat het advies van de gemeente zal zijn? Burgemeester Vandezande (FB) antwoordt dat de gemeente de procedure gevolgd heeft
door geen standpunt op voorhand in te nemen, maar dat ze zeker een negatief advies zal geven. Voor bouwaanvragen van dit type is de procedure wel anders. Stedenbouw heeft hier het laatste woord. Zij moeten het advies van de gemeente niet volgen. Rita Decock (Groen!) citeert uit de bouwaanvraag ‘in samenspraak
met de gemeente werd er gezocht naar een geschikte plaats’. Burgemeester Vandezande (FB) daagt diegene die dit zeggen uit om te zeggen waar, wanneer en met wie er dan wel afgesproken zou geweest zijn. Adri Daniels (CD&V) merkt terecht op dat de mensen enerzijds geen GSM masten willen, maar anderzijds
wel graag draadloos willen surfen in hun tuin.
spacer.gif (820 bytes)
Burgemeester Vandezande
en Paul Pues
gaan samen wandelen
De parkeerproblemen aan het Zoet Water komen weer eens ter sprake. We zullen er iets aan doen klinkt het weer. Deze twee zinnen konden we evengoed kopiëren uit een ADO van 20 jaar geleden, binnen 20 jaar nog altijd?
Paul Pues (Groen!) heeft een vraag over het storten van beton in veldwegen zodat ze gebruikt kunnen worden als omleiding voor de werken in de M.Noëstraat. Burgemeester Vandezande (FB) en Marc Rom (CD&V) zeggen dat de gemeente verplicht is om deze wegen te onderhouden en berijdbaar te houden, stel dat er een ziekenwagen door moet. Paul Pues kan moeilijk geloven dat een ziekenwagen deze wegen moet gebruiken omdat er geen huizen zijn om naar toe te rijden. Deze veldwegen moeten enkel voor fietsers en wandelaars dienen. Paul Pues moet maar eens gaan kijken vindt Burgemeester Vandezande. Ze spreken af om samen eens te gaan kijken. ADO heeft tevergeefs gewacht op het verslag van hun wandeling.
spacer.gif (820 bytes)