spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 142

Eddy Vandezande,
een ruimdenkend man met visie

spacer.gif (820 bytes)

Eddy Vandezande (geen familie van zijn naamgenoot), voor het eerst in zijn leven politiek geëngageerd, werd door burgemeester Vandezande (ook geen familie dus) begin juli vorig jaar gevraagd om op de lijst van Fusiebelangen te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen en meteen verkozen met 323 stemmen.

Als 55 jarige perfusionist* werkzaam in de Gasthuisberg sinds maart 1982 was hij eigenlijk van plan dit najaar 80% te gaan werken om meer te genieten van het leven samen met zijn vrouw. Helaas kunnen niet voldoende mensen zijn werk overnemen en bijgevolg wordt dit toekomstplan nog even uitgesteld. Zijn vrouw werkt bij de opname dienst in de Gasthuisberg, een functie die veel sociale vaardigheid vereist. Samen hebben zij twee zonen, Joris 25 en Dries 28 jaar oud, uit huis maar nog niet getrouwd of met kinderen.

*een perfusionist bedient tijdens hartoperaties de hart-longmachine, een job die het uiterste van de concentratie en soms ook van de zenuwen vergt (zie ook www.maguza.be)

spacer.gif (820 bytes)
Filosoof of
pragmaticus

Eddy is een levensgenieter. Neen, hij is geen filosoof en houdt zich niet bezig met grote theoretische gedachten, maar is een zeer betrokken man zodra hij zich engageert voor een bepaald doel. Dan probeert hij als een “pitbull” de zaken aan te pakken, gaat grondig te werk en zoekt zoveel mogelijk uit hoe de vork in de steel zit. Om gemeentelijke zaken te doorgronden is het van belang te weten wie de beslissende macht is en wie de deskundigen zijn. Tot nu toe heeft hij hier nog geen duidelijk inzicht in. Bij Fusiebelangen ziet hij geen transparante structuur en ook mist hij begeleiding voor nieuwkomers die een mandaat opnemen. Zo stap je in een systeem zonder enige voorbereiding, waardoor je inschattingsfouten kunt maken. Het zou beter zijn eerst een paar jaar “op proef” mee te draaien.

spacer.gif (820 bytes)
Werkgroep
ruimtelijke ordening,
verkeer, mobiliteit,
jeugd

Als kind groeide Eddy op in de buurt van de Zoet Waters in de Ophemstraat waar zijn moeder nog steeds woont. Vroeger waren er in die buurt lokalen en cafeetjes en stond de term Zoet Water voor het “Lunapark”. Gelukkig werd in de loop van de jaren het geheel rond het Zoet Water commercieel niet te erg uitgebouwd. Er is wel een opwaardering nodig van de hele omgeving, zowel van de vijvers als de omringende natuur. De grote parking aan het recreatiepark zou beter omgevormd worden in een “onthaastingspark”; vanaf die plek is er een uniek zicht op de vijvers en de bossen, met wat banken en groen kan dit geheel geïntegreerd worden met de vijvers en een meerwaarde betekenen. De insteekweg (voor “diensten en levering”) die nu rechts naast de Rozenberg loopt, zou aangesloten kunnen worden op de weg komende van het voetbalveld, zodat mensen die vanuit Blanden aan komen rijden daar in draaien en bij het voetbalveld parkeren. Net zo goed kunnen degenen die vanuit richting Leuven komen worden verhinderd om de Waversebaan naar beneden te rijden en verplicht worden om bij het voetbalveld te parkeren.

In Oud-Heverlee dorp zou hij 2 zeer onveilige knelpunten verkeersmatig willen aanpakken:

  1. de hoek Fonteinstraat – Dorpstraat bij de fietsenwinkel
  2. de hoek Dorpstraat – Bogaardenstraat en dat deel richting station waar nu geen voet- en fietspad is (ook de kasseien zouden beter vervangen worden door asfalt wegens te lawaaierig)

In Haasrode stelt zich het probleem van de grootscheepse appartementsbouw zonder degelijke, deskundige voorafgaande verkeerstechnische studie. Een koper van een appartement wordt niet verplicht ook een garage te kopen met als gevolg dat iedereen maar op straat parkeert en er onveilige verkeerssituaties ontstaan.

spacer.gif (820 bytes)
Een communicator
met toekomstvisie

“Op politiek vlak ben ik een regenboog, in de meeste partijstandpunten is wel iets goeds terug te vinden. We moeten luisteren naar iedereen, niemand heeft “de wijsheid” in pacht. Het containerpark in Blanden werd bijvoorbeeld volledig omgevormd naar aanleiding van een plan dat door iemand van Ecowerf van Interleuven werd uitgetekend blijkbaar zonder de situatie ter plekke ten gronde te kennen. Zelfs de verantwoordelijke van het containerpark werd niet om advies gevraagd terwijl die toch de problemen het best kan inschatten. Met gevolg dat er nu meer klachten zijn dan voordien vanwege de gevaarlijke verkeerssituatie in en rond het containerpark en men het misschien beter weer sluit om opnieuw te beginnen. Dat is het paard achter de kar spannen”.

Om te vermijden dat er tijdens een gemeenteraad soms goede ideeën (van de oppositie bv) als niet ter zake doende worden afgedaan, zou het wellicht beter zijn vooraf de mening van andere partijen en burgers te kennen om er op in te kunnen spelen en bruikbare voorstellen zo nodig mee te nemen in de besluitvorming.

Hiervoor moet een kanaal gevonden worden. Samen met Francis Van Biesbroeck (cfr. Ado 141) wil hij een weblog opstarten waarop inwoners van onze gemeente hun ideeën naar voren kunnen brengen. Democratie vanaf de basis dus.

“Ik ben een vechter voor de minstbedeelden, voor de underdog en wil goed doen voor alle mensen. Ik vind dat een gemeente bestuurd zou moeten worden zoals een gezin: realistisch qua uitgave, met toekomstvisie en een doorzichtig beleid. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn en dat kan alleen als ze goed geïnformeerd worden, helder en doorzichtig. Vriendjespolitiek en andere machinaties staan heel ver van mij af. Eigenlijk zou een gemeente geen politieke partijen nodig moeten hebben maar een beheerraad die eveneens kan gekozen worden door de inwoners van de gemeente met aan het hoofd een gedelegeerd bestuurder, nu burgemeester genoemd. Deze beheerraad zou dan jaarlijks een verantwoording moeten afleggen aan zijn aandeelhouders, de inwoners van de gemeente dus. Om machtsconcentratie en “inkapseling” in het gemeentelijk bedrijf tegen te gaan zou voor politieke mandatarissen een doorschuifidee (om de drie jaar bijvoorbeeld) van stoel naar stoel, niet slecht zijn”.

spacer.gif (820 bytes)
Klimaat en
aanverwante onderwerpen

“Een gemeente kan haar burgers uiteraard tot allerlei individuele goede acties aanzetten, maar vanuit de regionale en federale overheden zou meer regulerend opgetreden mogen worden. Een regering moet bedrijven verplichten om bv auto’s te produceren volgens bepaalde normen en niet toelaten dat er andere soorten grote vervuilers op de markt worden gebracht; de koper van een alles verslindend en CO2 uitstotend automobiel moet extra zwaar belast worden. Op gemeentelijk vlak zouden bepaalde zaken zoals subsidies die men kan krijgen voor milieu verbeterende ingrepen aan de woning (zonnepanelen, dubbele ramen e.d.) veel meer onder de aandacht van onze inwoners gebracht moeten worden. Veel mensen zijn onvoldoende of zelfs niet op de hoogte van allerlei mogelijke subsidieregelingen; aan de bekendmaking daarvan moet meer gewerkt worden”.

Verder sprak Ado nog met Eddy over brugpensioen, vacatures binnen de gemeentes, het structuurplan OH en aanverwante zaken, maar dat zal voor een volgende keer zijn, halverwege de legislatuur. En de vernieuwde aanleg van het containerpark in Blanden is volgens onze bescheiden mening zeker stof voor een artikel in een van de volgende Ado’s!

spacer.gif (820 bytes)