spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 142

Katrien Timmermans
advocate, jonge moeder
én nieuw gemeenteraadslid

spacer.gif (820 bytes)

Katrien Timmermans is advocate en werkt in een associatie in Leuven.
Ze woont met vriend en drie maand oude Jasper in Oud-Heverlee.
Met haar 28 jaar is ze een van de jongste gemeenteraadsleden (CD&V). Ze is hier geboren, haar ouders komen uit Diest en Kessel-Lo (vanuit Zonhoven).
Katrien is opgegroeid in Oud-Heverlee, was heel graag bij de chiro, zeer actief in het vrouwenvoetbal, in de speelpleinleiding.
Ook jeugdhuis JOOW was belangrijk voor haar, de vriendengroep cirkelde daaromheen. Ze vindt dat initiatief nog altijd erg positief en de huidige locatie mag er best wezen. Daardoor bleef de band met het dorp ook sterk, en werd er minder op Leuven gefocust, zoals in zovele andere dorpen wel gebeurt.
spacer.gif (820 bytes)
Lokaal opgevist
Vader was vroeger nogal actief in de CVP achter de schermen (daarna niet meer: de rakettenhistorie in de tijd van Tindemans – weet u nog – de overloop van enkele mandatarissen naar FB…).
Nu met de huidige ploeg werkt hij terug mee … en ja, hoe gaat dat dan…niet zozeer de paplepel, vindt Katrien, maar wel de context, de overtuiging, het engagement deden haar vorig jaar toehappen toen Marianne Thyssen haar vroeg om op de lijst te staan. Dat was zes jaar eerder ook al het geval, maar toen vond Katrien zich nog wat te jong, nog niet eens afgestudeerd, het hoofd nog in de cursussen en de cafés.
Ze zou niet op een andere lijst willen staan, de CD&V staat het dichtst bij haar overtuiging. En vooral haar geloof in de capaciteiten en aanpak van Marianne Thyssen waren doorslaggevend om ja te zeggen. Maar tegelijkertijd beseft ze dat je in de gemeentepolitiek ook vooral een langetermijnvisie moet hebben waaraan je een beleid moet koppelen. En dat vergt tijd…die hopelijk wijsheid zal brengen.
spacer.gif (820 bytes)
Eerste mandaat:
met goesting begonnen
Tweede opvolger was ze en van de eerste keer nipt verkozen…
Ze zetelt in de gemeenteraad omdat Hilda Van Linthout koos voor het OCMW. Ze is voorzitter van de commissie die over de bevoegdheden van eerste schepen Marianne Thyssen gaat, en ze is ook lid van de commissie die de bevoegdheden van Adri
Daniëls behandelt, en van drie intercommunales.
Ze kon zelf kiezen wat haar interesseerde, en zo hoort dat, vindt ze. De CD&V fractie is zeer divers samengesteld, uit mensen met ieder hun specialiteit. Dat is efficiënt werken. Haar evaring in handels- en contractrecht, waar ze zich professioneel vooral mee
bezighoudt, komt de partij (en de gemeente) goed van pas.
Het komt er nu op aan je eigen visie in de partij door te drukken en dan met de partij op de meerderheid te wegen. Op onze vraag of over zinnige punten van de oppositie niet meer kan gedebatteerd worden, zegt ze dat de plek daarvoor eerder het overleg van de fractievoorzitters is, zodat die hun respectieve achterban om standpunten kunnen vragen. Ook goed is dat de gemeenteraadsleden de notulen van het schepencollege krijgen en erop kunnen reageren.
Het zou al mooi zijn mocht ze in de volgende zes jaar kunnen wegen op een aantal thema’s in de gemeente die haar nauw aan het hart liggen. Dat zijn er vier:
spacer.gif (820 bytes)
Dorpskernvernieuwing:
Oud-Heverlee
niet vergeten a.u.b.!
Het gaat dan over Haasrode en Oud-Heverlee, twee grote pijnpunten. In Oud-Heverlee moet de parochiezaal aangepakt worden, de pastorij met zijn beschermde gevel, de hoek Dorpstraat-Bogaardenstraat (levensgevaarlijk!, daar moet toch écht werk
van gemaakt).
Ze is van oordeel dat als je de hele problematiek ineens aanpakt, je riskeert veel tijd
te verliezen (wat totnogtoe het geval was). Probleem per probleem oplossen dus.
spacer.gif (820 bytes)
Sportbeleid:
meer ruimte voor
recreatieve sporten!
Als voetbalfanaat en actief in de club weet ze waarover ze spreekt. De focus van de gemeente op voet- en volleybal is algemeen gekend. Ook tennis wordt goed bediend. Maar een pijnpunt lijkt toch de recreatieve sporten. Buiten aandacht voor jogging en mountainbike is er een groot gebrek aan infrastructuur (badminton bv., en salsa – is dat een sport?..). Na de grote investeringen voor de jeugdinfrastructuren de laatste jaren lijkthet tijd meer aandacht te besteden aan recreatieve sporten.
spacer.gif (820 bytes)
Oud-Heverlee:
Fair Trade
gemeente!
We horen het graag. In onze gemeente is er bitter weinig aanbod
van fair-trade goederen. Toch wel een smet op ons blazoen. Dat
project lijkt goed op poten gezet nu en ze zal er zich voor blijven
inzetten en voorstellen doen.
spacer.gif (820 bytes)
Woonbeleid Da’s voor iedereen een prioriteit, ook voor Katrien. Toen ze vorig jaar op zoek was naar een woning samen met haar vriend, was ze maar wat blij die in Oud-Heverlee op een paar passen van haar ouders te kunnen vinden. Ze beseft wel dat ze heel veel geluk heeft. Ze was er niet alleen erg vlug bij, maar weet ook dat zoiets uitzonderlijk is voor jongeren die hier willen blijven wonen.
Het is een oud zeer in onze gemeente en een dat moeilijk zal op te lossen zijn, maar oplossingen zijn mogelijk, plannen worden gesmeed. Op de een of andere manier moet het toch mogelijk zijn bij de op stapel staande projecten voorkeur te geven aan
mensen uit de eigen gemeente.
Het bouwen van appartementen, zoals dat nu meer en meer ingang vindt zou in zekere mate moeten beperkt worden.
Katrien is niet de enige die vindt dat het structuurplan moeilijk leesbaar en slecht opgesteld is, wollig geschreven ook. Veel werk dus voor de Gecoro, die het niet makkelijk zal hebben om een zinnig advies te geven op dit plan.
spacer.gif (820 bytes)
De toekomst De verandering van bestuursstijl die er gekomen is door de deelname van CD&V werpt toch vruchten af, vindt ze. En ze hoopt dat dat steeds meer het geval zal zijn. Vandaag meent ze dat als haar ooit een schepenambt zou aangeboden worden, ze zeker
niet nee zal zeggen.
Toen kwam Jasper op de arm van zijn vader slaapwel zeggen.
En dat deden wij ook.
spacer.gif (820 bytes)