spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 141


Paul Pues, nieuw in de gemeenteraad,
verliet de persbank om te "zetelen"

spacer.gif (820 bytes)

Paul Pues, 54 jaar, gehuwd met Dany, en vader van drie zonen en een dochter, is een absolute nieuwkomer in de politiek. Maar wel meteen verkozen met een respectabel aantal stemmen. Die bekendheid heeft hij natuurlijk te danken aan zijn inzet voor deze eigenste dorpskrant. Paul is afkomstig uit Herent, woonde nadien een tijdje in Kessel-Lo en is uiteindelijk, 20 jaar geleden, in Blanden beland. De oude boerderij in de Kartuizersstraat in Blanden werd eigenhandig grondig verbouwd.

Beroepshalve is Paul werkzaam als ingenieur elektronica in de VRT, waar hij meewerkt aan de voortdurende vernieuwing van het televisiemateriaal. De digitalisering weet je wel. Als het enigszins kan rijdt Paul met koersfiets of mountainbike naar het werk, winter en zomer. Enkele jaren doe hij dat al, niet alleen omwille van het milieu, maar ook omdat het gezond is. “Je verliest er relatief weinig tijd mee”, zegt Paul, “in de spits duurt het traject met de auto bijna net zo lang. Wie geïnteresseerd is moet maar eens met mij afspreken, dan fietsen we wel eens samen het grotendeels autovrij traject af “.
spacer.gif (820 bytes)

Wij bij ADO weten natuurlijk wel dat Paul lang getwijfeld heeft toen Groen! kwam vragen om op een verkiesbare plaats op de lijst te staan. Een kritische onafhankelijke krant en een kritische groene! partij zijn in zijn ogen even belangrijk. Maar de zoektocht naar opvolgers bij ADO verliep relatief vlot en daarmee verloor ADO net zoals twaalf jaar geleden met Ward Goovaerts een redactielid aan de groenen. Maar voor zijn overstap was er ook een belangrijke inhoudelijke reden. Paul volgde van nabij de opmaak van het gemeentelijk structuurplan en was eveneens lid van de begeleidingscommissie die het gemeentelijk mobiliteitsplan opmaakt. Die plannen zullen de volgende maanden zeker worden afgewerkt. Paul vindt dat ze buitengewoon belangrijk zijn voor de richting die het dorp uitgaat. Ook dat heeft hem uiteindelijk voor de politiek doen kiezen.


Hij somt enkele van de vele prangende knopen op die binnenkort moeten worden doorgehakt: wordt er gekozen voor nieuwe ambachtelijke zones? Komen er nieuwe wegen door Heverleebos en de Dijlevallei? Kiezen we voor verdere lintbebouwing en voortzetting van de verloedering van de dorpskern? Of kiezen we voor een landelijk, leefbaar Oud-Heverlee op lange termijn? Als kleine politieke groep willen ze die beslissingen vooral beïnvloeden door de inwoners duidelijk en correct te informeren en het gemeentebestuur te motiveren om een ruime inspraak te organiseren. Met het eerste is Groen! al begonnen door het opzetten van een eigen webstek www.bladgroen.be

spacer.gif (820 bytes)

En waarom dan juist voor Groen! gekozen, tenslotte de partij die in de media zijn aaibaarheidsfactor verloor? Paul beseft dat algemeen gezien de uitslag voor de groenen niet goed was, maar hier in de gemeente haalden ze wel het derde beste resultaat van Vlaanderen. “Tja, het gaat met ups en downs, dat komt ervan als je een in wezen moeilijke en onpopulaire boodschap brengt. Maar ook als het stemmen kost moet je doen wat je moet doen. Bij plannen en beslissingen de gevolgen op lange termijn in gedachten houden vind ik heel belangrijk en dat vind ik vooral bij Groen! terug. “Rekening houden met een eigen politieke carrière moet ik zeker niet doen, -daarvoor ik het al te laat- “ lacht Paul. “Maar eerlijk, dat interesseert mij zelfs helemaal niet. Ik zou met evenveel inzet op de achtergrond willen meewerken.”

Hij had natuurlijk liever gezien dat het tot een coalitie met CD&V zou gekomen zijn. Vanuit de oppositie wordt het heel moeilijk om de agenda te bepalen, beseft Paul. Maar dat neemt niet weg dat hij met de groene fractie wil wegen op de dossiers die zich aandienen. Momenteel slorpt het dossier over het woonuitbreidingsgebied in Haasrode veel aandacht op. Het is onvoorstelbaar éénzijdig op winstbejag gericht, is de conclusie bij Groen! De gemeente krijgt van de bouwpromotor 10 % van de grond, en kan op die manier enkele sociale woningen goedkoper aanbieden, maar slikt in ruil wel een plan waar de verkavelaar elk brokje van het 8 ha grote gebied ten gelde maakt. Geen openbaar domein, zo goed als geen speelpleintjes, aan leefkwaliteit voor de 500 nieuwe inwoners en de bewoners van de omliggende straten is duidelijk weinig aandacht besteed, vindt Groen!. Daar ligt dus al een mooie uitdaging om te pogen deze plannen bij te sturen. Misschien lukt het, want uit de informatieronde naar de buurtbewoners groeit wellicht een heus actiecomité.
spacer.gif (820 bytes)

Aan vernieuwende ideeën geen gebrek blijkbaar, want het verkiezingsprogramma vermelde 147 concrete punten. Van aanleun- of kangoeroewoningen tot Zoet Water. Paul zegt al lachend dat een eerste programmapunt bijna vanzelf werd gerealiseerd: de VKT beheersstructuur wordt binnenkort danig afgeslankt. Jaar na jaar heeft hij –als verslaggever- in de gemeenteraad de discussies meegemaakt rond de grote som geld die het Zoet Water uit de gemeentepot hapte. Dat tekort zal binnenkort veel kleiner zijn, hoopt Paul.

Ook bij de laatste gemeenteraden was al te merken dat de plaatselijke Groenen een nieuwe stimulans kregen. De door Groen! aangebrachte agendapunten zoals een motie tegen de jacht in natuurreservaten, de vragen over grondophogingen in Haasrode, de asfalteringswerken op de E40 en de kritische bedenkingen bij de begroting worden nu netjes gedocumenteerd voor de pers.

Of een positieve betrokken oppositie mogelijk zal zijn, wilden we nog weten? Om dat te beoordelen is het nog wat te vroeg, zegt Paul. Hij verwacht wel wat van sommige nieuwkomers in de meerderheid. “Maar ik moet bekennen dat de eerste frustraties al opgedoken zijn. Zo lag op de laatste gemeenteraad een voorstel op tafel om een 60 meter diepe put te boren om met het grondwater enkele voetbalvelden te besproeien. 25.000 euro! Je komt dan met een ecologischer en goedkoper voorstel en je vraagt alleen maar om uitstel om het voorstel te onderzoeken. Maar geen enkel gemeenteraadslid doet zijn mond open en keurt mak en gedwee de investering goed. Tja, dan weet je het wel…”

spacer.gif (820 bytes)