spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 141


Francis Van Biesbroeck uit Blanden,
nieuw gemeenteraadslid
voor Fusiebelangen

spacer.gif (820 bytes)

Francis heeft geen politieke achtergrond. Zijn vader was secretaris van de ambachtschool SPAS (nu VTI) en woonde in de Vesaliusstraat in Leuven, later in de witte wijk in Egenhoven waar Francis een heerlijke jeugd beleefde in wat we nu een ‘woonerf’ zouden noemen.

Sinds 1978 huurde Francis een woning in de Kartuizersstraat tegenover het huis dat hij een aantal jaren later bouwde tot zijn huidige woonst. Zijn vrouw en hij hebben er samen een tandartsenpraktijk, in associatie met collega’s. Zij leerden elkaar kennen aan de Leuvense Universiteit.

Hij koos bewust voor Blanden bij de keuze voor de school van de kinderen. “De school in Haasrode stond toen beter ‘aangeschreven’ dan de veel kleinere school in Blanden, maar omdat wij in Blanden woonden en de opgang van die school ook wilden steunen, lieten wij onze kinderen naar de school in Blanden gaan”.

spacer.gif (820 bytes)

Fusiebelangen

“Eigenlijk was ik vroeger minder geïnteresseerd in politiek. Ik had het er veel te druk voor trouwens door actief te voetballen in Haasrode en natuurlijk ook door het opbouwen van de praktijk. Ik leerde wel heel veel mensen kennen door het voetbal in Haasrode en nog veel meer door mijn tandartsenpraktijk in Blanden. Pas de laatste jaren komt er wat tijd vrij, ondermeer omdat er nu vier van onze vijf kinderen op eigen benen staan.

Fusiebelangen is niet echt een ideologische keuze voor mij geweest. Ik denk dat het zinvol kan zijn om deel uit te maken van een partij die een grote lokale gemeentelijke partij is. FB kent geen partijstructuur zoals de CD&V en SP-a. FB is voor mij een lokale, gemeentelijke partij, gericht op onze eigen bevolking. Ik heb een open geest en wil veel leren, bijleren. En politiek goed samenwerken met andere partijen om iets te bereiken. Ik houd van ‘gezond boerenverstand’, om dingen te veranderen, invloed te kunnen uitoefenen. Hoe? Dat is nog wat zoeken binnen onze eigen fractie en binnen de ganse gemeenteraad. Dit is voor mij een ontdekkingsreis, alles is nieuw en misschien kan ik halverwege de reis eens reflecteren”.

spacer.gif (820 bytes)
Gemeenteraad

“Tot nu toe heb ik nog maar een paar gemeenteraden meegemaakt. Er is geen debatcultuur, wat ik wel verwacht had en misschien ook wenselijk vind (valt af te wachten of dit beter functioneert). Het moet mogelijk zijn om in de gemeenteraad goede ideeën op te pikken en te overwegen. Er is wel een forum in de fractievergaderingen en zeker binnen de commissies”.

spacer.gif (820 bytes)
Commissies

“Ik zit in de commissies voor financiën, begroting, sport, feestelijkheden en ook van milieu en huisvesting. Huisvesting in onze gemeente vind ik belangrijk. Onze kinderen kunnen hier geen betaalbare gronden en/of huizen meer vinden en moeten uitwijken naar andere gemeenten.
Daar moet toch iets aan gedaan kunnen worden”.

spacer.gif (820 bytes)
Regeertermijnen

“Het is niet omdat een bepaalde partij of een burgemeester jarenlang aan de macht is dat dat daarom een slechte zaak moet zijn voor de gemeente. Ik ben het er wel mee eens dat kritische geluiden moeten blijven klinken en gehoord worden.”

spacer.gif (820 bytes)
Beleidsverklaring

Tja, er is nog geen beleidsverklaring vanuit de meerderheid, ook niet na 3 gemeenteraden. Daar wordt ongetwijfeld aan gewerkt binnen het schepencollege.

“Zaken uit de vorige legislatuur moeten nog uitgevoerd worden. Er is tot nu toe nog geen visie die teruggekoppeld wordt naar de gemeenteraadsleden. Samen met Eddy Vandezande zou ik ook wel een website willen lanceren om te weten te komen wat er bij de mensen leeft, zeker als het over belangrijke beslissingen gaat”.

spacer.gif (820 bytes)
Blij om
verkozen te zijn?

“Ik was vijfde van de 21 en heel blij om verkozen te zijn! Misschien kan ik wel iets realiseren, maar het moet gezegd worden dat de mensen die al lang het beleid voeren al veel gerealiseerd hebben.

Maar nogmaals, ik ben en blijf wel kritisch hoor”.

En voorts babbelden we nog wat over de rare geografische samenstelling van onze gemeente, waarvan een deel meer op Leuven geaxeerd is, een ander deel meer - geschiedkundig trouwens ook - bij Bierbeek aanleunt, en over de reuzentroef die Oud-Heverlee heeft met het Zoet Water en al wat er mee te maken heeft (zoals het VKT), en dat daar duurzaam en zorgzaam en met visie moet mee omgesprongen worden etc. etc.

Nieuw bloed op de banken bij FB dus. Of Francis ook een pion in de ploeg wordt, dat weten we binnen enkele jaren. Dan zoeken we hem terug op.
spacer.gif (820 bytes)