spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 141


De gemeenteraad
van 27 februari 2007

spacer.gif (820 bytes)
Wat er niet was

Op deze gemeenteraad was het belangrijkste nieuws dat wat er niet was: 2 maanden na de start van de nieuwe legislatuur is er nog steeds geen officiële beleidsverklaring, geen “regeerprogramma” van de nieuwe meerderheid. In het verleden werd dit telkens op een van de eerste gemeenteraadszittingen toegelicht. Daarop is het nu nog steeds wachten: naar verluidt wordt een en ander nog concreet becijferd. Nochtans was vlak na de verkiezingen meegedeeld dat niet alleen was onderhandeld over de “postjes”, maar dat ook het programma was  onderhandeld. Blijkbaar een lange bevalling om het resultaat van die onderhandelingen op verkiezingszondag mee te delen.

En ook een andere intentie van vlak na de verkiezingen ligt al aan diggelen: er is al helemaal geen samenwerking meer in de oppositie. SP-A en Groen! stemden al verschillend in deze gemeenteraad. En ook in de commissie ruimtelijke ordening zaten  SP-A en Groen! elkaar al in de haren: SP-A ziet samen met de meerderheid de aanleg van een nieuwe KMO-zone in Blanden-Haasrode helemaal zitten, Groen! wil er niet van weten.
spacer.gif (820 bytes)
50.000 euro extra
voor het VKT pretpark

De raadszitting begon met een aanpassing van de begroting voor de vzw VKT die het Zoet Water pretpark uitbaat: die krijgt 50 000 euro extra toegeschoven. De oppositie had bezwaar: volgens Joris Vanderveeren (SP-A) stemde de begroting van VKT niet overeen met de werkelijkheid. En Marleen Roelants (Groen!) hekelde dat er tot op het laatste moment nog dure onderhoudswerken werden gedaan terwijl al werd beslist om het park in maart niet meer zoals anders te laten opengaan. Meerderheid tegen minderheid werd de toelage goedgekeurd. Dat gebeurde later ook nog met de gemeentelijke garantie voor een  verruiming van de kredietlijn van VKT bij de KBC tot 80 000 euro.

Bij een discussie over nieuw sanitair voor het sportcomplex in Haasrode langs de Kartuizerstraat vroeg Groen! dat het lastenboek zou worden aangepast om in zonneboilers te voorzien: het dak van de kantine leent zich daar uitstekend toe. De burgemeester zei dat men het expliciet zou vragen in de offerte aan PBE, maar het lastenboek daarom niet zou aanpassen.

spacer.gif (820 bytes)
25.000 euro om de
voetbalvelden
te besproeien

Met een ander agendapunt werd voorgesteld om de sporttereinen van Haasrode en Oud Heverlee te voorzien vaneen grondwaterpompinstallatie zodat àlle velden voortaan zouden kunnen worden besproeid. De kostprijs werd geraamd op 25 000 euro. Groen! vond die kostprijs wel zeer hoog, ook omdat nu al wel een aantal velden kunnen worden besproeid. En als het dan toch moet voor alle velden, stelde Groen! voor om te wachten op de bouw van de beloofde sporthall: dan kan voorzien worden in een regenput en dat allemaal goedkoper. Groen! stelde voor om dit alternatief vooraf te onderzoeken, en het punt nog even uit te stellen.

SP-A fractieleider Vanderveeren maakte meteen duidelijk  dat ze de meerderheid – en Koning Voetbal - hierin steunden: maar er moest wel een vergunning worden aangevraagd.
Dat zou gebeuren na de beslissing, zegde de burgemeester toe. CD&V, Fusiebelangen en SP-A keurden daarop het voorstel goed, Groen! stemde eenzaam tegen.
spacer.gif (820 bytes)
Mandaten in intercommunales

Vervolgens verdeelde de meerderheid onder haar leden de bezoldigde (bestuurs-)mandaten in de intercommunales: Adri Daniels wordt bestuurder bij Interleuven en de sociale woningbouwmaatschappij “Demer en Dijle”; Marc Rom bij Eco-Werf, IGO-Leuven en Regionaal Landschap Dijleland; Albert Vandezande nam Intergas en PBE voor zijn rekening waar hij al langer hoog en droog in de structuren zetelt,  Bert Van Hamel  kreeg Creadiv, De Lijn en een mandaat bij de gemeentedienst van België;  Kris Debruyne Riobra en Dexia, Bart Clerckx het crematorium en een mandaat in Demer en Dijle, Rachel Clabots en Albert Vandezande de Vlaamse maatschappij voor Watervoorziening, en Rachel Clabots eveneens de Vereniging voor Steden en Gemeenten en samen met Frans Rentmeesters een mandaat bij Ethias, Katrien Timmermans mag bij de sociale woningbouwmaatschappijen  “Dijledal” (waar Myriam Deprez bestuurder wordt) en bij “De Goede Haard” aanschuiven op de algemene vergadering, Marc Rom bij het Waterschap “Dijle-Zuid”,

Ook het bestuur van VKT werd samengesteld: voor de meerderheid maken Albert Vandezande, Ellen Vanvlasselaer, Adri Daniels en Marc Rom de dienst uit. Walter Niclaes (SP-A) en Danielle Vermetten (Groen!) bezetten de bankjes van de oppositie.

spacer.gif (820 bytes)