spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 141


De gemeenteraad
van 1 februari 2007

spacer.gif (820 bytes)

Twee nieuwe
gemeenteraadsleden

Diane Grauwels en Hilda Vanlinthout (beide CD&V/N-VA) nemen ontslag als gemeenteraadsleden om te gaan zetelen in de OCMW-raad.
Opvolgsters Myriam Deprez en Katrien Timmermans zullen hen vervangen en leggen de eed af.
spacer.gif (820 bytes)

Begroting 2007
van vzw VKT en OCMW
omstreden

SP.A en Groen! stemmen tegen de begroting van vzw VKT. Volgens Joris Vanderveeren (SP.A) is het VKT aan hervormingen toe en vindt het spijtig dat de begroting hier geen rekening mee houdt. Burgemeester Vandezande (FB) antwoordt dat de begroting zal herzien worden als er een nieuwe raad gekozen wordt. Marleen Roelants (Groen!) hoopt dat dit echt de laatste maal is dat de gemeente bijna 240.000 euro moet bijpassen om deze vzw uit de rode cijfers te houden. En dat de nieuwe begroting die voor maart aangekondigd is, niet zal ontgoochelen.
De begroting voor het OCMW krijgt ook tegenwind. Paul Pues (Groen!) vindt niets terug over plannen voor seniorenwoningen op de Kouter en 1 miljoen euro voor studiekosten vindt Groen! veel. SP.A en Groen! onthouden zich.

Wat voor studies juist gedaan worden voor 1 miljoen weten we niet. En in de perstekst met de agenda voor deze gemeenteraad kunnen we lezen dat de VKT-voorzitter en OCMW-voorzitster hun respectiebele begroting zullen toelichten. Voor het OCMW is dat zelfs in de wet voorzien. Maar daar hebben we geen recht op gehad.

De nieuwe beheersvorm van het gemeentelijke recreatiepark “Zoet Water” en gemeentelijke ontmoetingscentra wordt wel door iedereen goedgekeurd.
Net zoals de aanvullende overeenkomst afgesloten tussen het Intergemeentelijk Opbouwwerk Arrondissement Leuven vzw (Igo-Leuven), de gemeente en het OCMW om het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 op te stellen.
spacer.gif (820 bytes)
Het gemeentelijke
informatieblad en
politieke meningen

Meerderheid en oppositie keuren de lastenboeken voor lay-out en drukken van het gemeentelijke informatieblad goed. Joris Vanderveeren (SP.A) vindt wel dat de mening van de oppositie, naast die van de meerderheid, ook mag weergegeven worden. Voor Marianne Thyssen (CD&V) mogen en worden geen meningen weergeven, enkel de beslissingen. Joris Vanderveeren zou toch graag wat meer details zien zoals hoeveel stemmen er voor en tegen waren. De agendapunten toegevoegd door de oppositie krijgen minder aandacht of uitleg zegt Paul Pues (Groen!). Volgens Marc Rom (CD&V) komt dit door de magere kwaliteit van de extra agendapunten van de oppositie. Marianne Thyssen (CD&V) stelt het minder hard voor. De agendapunten toegevoegd door de oppositie zijn meestal vragen waar geen beslissing over genomen (moet) worden. Die horen dan ook niet thuis in het informatieblad.

In een eerste agendapunt toegevoegd door Groen! vraagt Marleen Roelants dat de gemeente zou deelnemen aan het project ‘Brabant 900 bomen’.
De gemeente zal de bomen planten, maar Marc Rom (CD&V) stelt dat dit een internationaal initiatief is van groene partijen en dat het dus aan Groen! is om de organisatie te verzorgen om dit een feestelijk tintje te geven en eventueel scholen te betrekken.
spacer.gif (820 bytes)
Begeleidingscommissie
mobiliteit immobiel

In dit door Groen! toegevoegd agendapunt vraagt Paul Pues zich af waarom deze commissie al meer dan 1 jaar niet meer is samengekomen? Er zijn nochtans voldoende mogelijke onderwerpen. Zoals de smalle Interleuvenstraat in Blanden waar geregeld vrachtwagens komen ingereden omdat chauffeurs in hun GPS-systeem de Interleuvenlaan hadden ingebracht.
Of het vastleggen van het stratentracé in het woonuitbreidingsgebied in Haasrode. Voor Adri Daniëls (CD&V) komt dit door technische redenen. Het is moeilijk om de mensen te doen komen, en er komen dikwijls nieuwe mensen zodat continuïteit moeilijk is.
Joris Vanderveeren (SP.A) vindt dat er weinig vergaderd werd.
Er worden wegen gelegd zonder dat de commissie dit bespreekt en de gemeenteraad weet van niets. Er is dus geen discussie noch inspraak (van de bevolking) klaagt Joris Vanderveeren aan. We kunnen de raden toch niet voor de lol laten bijeenkomen, probeert Adri Daniëls nog. Appartementen die in de dorpskern van Haasrode gebouwd worden is toch niet voor de lol vindt Joris Vanderveeren.

spacer.gif (820 bytes)
Asfalteringswerken E40
en
fietsstallingen

Groen! wil net als in een vorige gemeenteraad dat de gemeente aandringt om de ‘vergeten’ strook van ongeveer 1 km te laten asfalteren. Marianne Thyssen (CD&V) wil eerst graag kwijt dat de vertraging echt met het slechte weer te maken had en niets anders zoals er wel eens gesuggereerd wordt. Zij vreest dat het inbrengen van een nieuw element de werken zou kunnen vertragen.

In een laatste door Groen! toegevoegd agendapunt vraagt Rita Decock om fietsenstallingen te voorzien aan de zaal Roosenberg.  Adri Daniëls (CD&V) laat weten dat er wel degelijke enkele betonblokken met gleuf zijn voor fietsen. Burgemeester Vandezande (FB) geeft drie mogelijke inplantingplaatsen.

spacer.gif (820 bytes)