spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 141


 Kapel van Steenbergen
 herrijst naar lichaam en ziel

spacer.gif (820 bytes)In het Meerdaalwoud aan de Bosdreef liet Hendrik van Donghelberghe, ridder van Herlaer, Zillebeke en Vaalbeek en heer van Korbeek-Dijle en Steenbergen in 1652 deze kapel oprichten, met een vloer van 10 bij 17 meter en een hoogte van bijna 15 meter één van de grootste van Vlaanderen.

Op deze plaats hadden kloosterlingen een Mariabeeldje gevonden, dat op miraculeuze wijze mensen bleek te genezen van de ‘heete korze’, een gevaarlijke moeraskoorts.

De eiken biechtstoel en de klok dateren uit de 17de eeuw, de altaren, het dorsaal en het orgel werden begin 18de eeuw gebouwd.


Meer Info :
www.kapelvansteenbergen.be

Of via email:
kapel.steenbergen@erfgoed-vlaanderen.be

 
spacer.gif (820 bytes)


De restauratie van de kapel van Steenbergen aan het Zoet Water is een geschiedenis, een verhaal op zich. Het verhaal van een lokale organisatie die stap voor stap, op eigen initiatief, een aantrekkelijk monument van de ondergang heeft gered.

De Regie der Gebouwen, die tot in het jaar 2001 eigenaar van de kapel was, beschikte niet over de nodige budgetten om dit geklasseerd gebouw, dat door vocht en insijpeling zwaar toegetakeld was, te restaureren. De vzw De Vrienden van O.L.Vrouw van Steenbergen klopte aan bij alle mogelijke instanties en vond uiteindelijk steun bij Cera. Ook de gemeente was zich bewust van de dringende noodzakelijke werken en nam een groot deel van de financiële lasten voor haar rekening. De vzw liet zich evenmin onbetuigd en kon dank zij de giften van talrijke milde weldoeners haar bijdrage leveren.

Met een budget van 7.5 miljoen oude Belgische franken (186.000 euro) werden  het vooronderzoek en de dringendste instandhoudingswerken uitgevoerd. Bovendien vond de vzw ook nog drie mecenassen bereid om de hoognodige restauratiewerken aan de prachtige waardevolle 17de eeuwse schilderijen te bekostigen, goed voor 750.000 BEF (18.600 euro) in totaal.

Ook kon in die periode dank zij de inspanningen van de vzw de kapel overgedragen worden aan Erfgoed Vlaanderen. Door Erfgoed Vlaanderen kwam de restauratie in een stroomversnelling terecht en kon men bovendien beschikken over steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Gemeente Oud-Heverlee en de Provincie.

Na de burgerlijke plechtigheid op 18 mei 2006 en plechtige eucharistieviering met inzegening door Kardinaal G. Danneels op 26 mei is dit gebouw ondertussen in al zijn glorie hersteld.

Het trekt wekelijks honderden bezoekers: individuele bezoekers op zondagnamiddag van 14.30 u. tot 18.00 u., of door bij de vzw aangevraagde groepsbezoeken. Elke maandagavond  wordt er om 19.00 u. het rozenhoedje gebeden. Er is een H. Mis om 17.00 u. van de eerste zondag van mei tot eind augustus onder leiding van Pater Wilfried Meert s.d.b.

Ieder jaar zijn er openluchtvieringen op 1 mei (met kaarskensprocessie), 15 augustus (met Mariaprocessie en ommegang rond het Zoet Water) en ter gelegenheid van Sint-Hubertus op de eerste zondag van november. Vorig jaar vond de Sint-Hubertusviering met dierenzegening plaats op 5 november, opgeluisterd door een groep indrukwekkende jachthoornblazers.

Ado stelt zich wat vragen bij de voegwerken aan de buitenkant van de kapel: de voegen liggen nogal diep ten opzichte van de gevelsteen, wat de waterafloop niet ten goede komt. De vrienden repliceren dat de voegen reeds in de jaren 80 van vorige eeuw werden gerestaureerd door openbare werken in samenwerking met monumentenzorg.

Ze zijn zeer tevreden over de restauratiewerken in hun geheel.

Meer info :  www.kapelvansteenbergen.be
of via email:
kapel.steenbergen@erfgoed-vlaanderen.be
spacer.gif (820 bytes)