spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 140


De brug van Haasrode:
van raadsel tot nachtmerrie

spacer.gif (820 bytes)
  Vlak voor de zomer verscheen langs het traject Parkstraat, Dassenstraat, Blandenstraat onaangekondigd en zonder enige uitleg het woord “OMLEIDING”. Het raadsel duurde tot 1 september 2006 toen de media meldden dat de brug over de E40
in Haasrode om veiligheidsredenen dringend (?) gesloten werd voor alle voertuigen van meer dan 3,5 ton wegens “technische” problemen. Eén van de spankabels van de brug was blijkbaar gesprongen. Vanaf nu werd ook de twee maand oude omleiding
van kracht. De werken zouden belangrijk zijn en mogelijk 1 à 2 jaar in beslag nemen (budgetten vrijmaken, offertes vragen, uitvoeren,...). Oud-Heverlee bleek niet of laattijdig geïnformeerd te zijn door de technische diensten van de Vlaamse Gemeenschap, maar had zich evenmin vragen gesteld naar het waarom van die
omleidingsborden op haar grondgebied.
spacer.gif (820 bytes)

Het streven naar veiligheid zorgt enerzijds voor ernstige andere problemen en creëert anderzijds een nieuw soort onveiligheid. Al het zware verkeer doorkruist nu de dorpskernen van Haasrode en Blanden, dendert langs de school van Blanden en zorgt ervoor dat een busrit naar Leuven 15 minuten langer duurt. Door een samenloop van omstandigheden beginnen in november 2006 rioleringswerken in het industriepark van Haasrode, waardoor de doorgang over de brug ook onmogelijk wordt voor al het
andere verkeer.

spacer.gif (820 bytes)
De ingestelde omleidingsweg is geëvolueerd naar een superdrukke weg voor zowel het lokale verkeer als het sluipverkeer richting Brussel. De verkeersoverlast leidt tot nachtmerries voor de bewoners, tot verkeersonveiligheid over niet aangepaste wegen,
doorheen dorpskernen en langs scholen. Ondertussen blijft het wachten op informatie vanuit de gemeente en op de resultaten van de beloofde dringende alternatieven zoals verkeerslichten, hoogdringendheidsprocedure, noodbrug,...
spacer.gif (820 bytes)