spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 140

Hier geen Aquafin kunstwerk

Wie langs de Ophemstraat rijdt kan er niet naast kijken.
In koeien van letters schreeuwt een bord zijn protest uit
tegen de Aquafin plannen.

spacer.gif (820 bytes)
  Aquafin moet zorgen voor de intergemeentelijke riolering. Tot nog toe komt al het afvalwater van Oud Heverlee ongezuiverd in de Dijle terecht. Om dat op te lossen wil Aquafin op een laag punt in Oud Heverlee een ondergronds bezinkingsbekken bouwen met een pompinstallatie. De capaciteit is voorzien op 1800 kubieke meter, een ondergrondse bak van 35 meter op 15 meter met een diepte van bijna 5 meter.  Van daaruit wil Aquafin het rioleringswater van 902 huizen uit Oud Heverlee wegpompen richting Leuven naar een waterzuiveringsstation. Bovendien is daarbij ook een wachtbekken nodig, een vijver die bij grote regenval of toevloed van rioleringswater,
de overvloed kan bufferen. Die zou gemiddeld maar eens per jaar moeten vollopen, met verdund rioleringswater.
spacer.gif (820 bytes)

Wie op zoek gaat naar een geschikt terrein op een laag gelegen deel in Oud Heverlee komt al snel in natuurgebied terecht. Aanvankelijk liet Aquafin zijn oog vallen op gronden – gedeeltelijk in het natuurgebied, gedeeltelijk in de bouwzone - tussen de Ophemstraat en de spoorweg. Dat stuitte op bezwaren van de administratie Bos en Natuur. Daarom  koos Aquafin vervolgens voor de twee bouwpercelen in de Ophemstraat. Daar wil men het ondergronds bezinkingsbekken inplanten: bovengronds zouden enkel wat deksels te zien zijn en een technische cabine. In de schapenweide van een van de bewoners zou de buffervijver moeten komen. Die weide ligt echter ook in natuurgebied.

spacer.gif (820 bytes)

 

De eigenaars en aanpalende bewoners startten daarop hun protest. Ook het gemeentebestuur had oren voor de bezwaren van de omwonenden. Op 11 januari was er een vergadering met Aquafin, het gemeentebestuur en de omwonenden. Op vraag van de bewoners gaat Aquafin een alternatief onderzoeken: het ondergronds bekken zou ook kunnen ingeplant worden onder de parking van het Zoet Water. Maar ook daar zit men in natuurgebied. En dan is er ook nog geen oplossing voor de buffervijver. De suggestie van de bewoners om de vijver van het Zoet water daarvoor te gebruiken zal allicht op bezwaren stoten van de administratie Natuur die wellicht geen verdund rioolwater wil zien terechtkomen in het Zoet Water.

Wordt vervolgd.

spacer.gif (820 bytes)