spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 140


Hoe zat het ook alweer met de Bremberg?
Een stand van zaken

spacer.gif (820 bytes)
 

In ADO 128 van September 2004 (het volledige artikel vindt u terug in het archief van onze website www.achterdoechelen.be) kon u lezen dat er bij de buurtbewoners van de Bremberg in Haasrode enige onrust opgedoken was bij het bekend worden van de grootse plannen die de nieuwe eigenaar van de Bremberg had, de CMB, de nationale ABVV Metaalcentrale. Het bestaande gebouw zou met de grond gelijk gemaakt worden om plaats te maken voor een gigantisch complex. De bestaande 28 kamers zouden uitgebreid worden tot een hotelaccommodatie van 78 kamers. En de buurtbewoners hoefden zich niet ongerust te maken over toenemend verkeer, want al die gasten zouden ‘s avonds ter plaatse blijven en niet gaan stappen in Leuven. Er zou misschien zelfs minder verkeer zijn, zo werd in een charme-offensief gesteld op een receptie, enkel ‘s maandagsochtends en vrijdag ‘s avonds zou er wat verkeer zijn, maar wie kon daar nu een probleem van maken? En werfverkeer, ach, dat was maar voor eventjes. Een vakantiecentrum ging het zeker niet worden.

spacer.gif (820 bytes)

Dat de Boetsenberg, een smalle kasseiweg waar auto’s amper kunnen kruisen en de enige toegangsweg, langs geen kanten geschikt is voor het vele verkeer, mocht geen probleem zijn. Ook de aanpalende straten, de Bergenstraat en de Dalemstraat, zijn kronkelend en enkel geschikt voor plaatselijk verkeer. En waar bleef de cultuur van de stilte waar in de oorspronkelijke statuten van de vzw Bremberg over gesproken werd?
Enkele ongeruste buurtbewoners organiseerden een info-avond in de parochiezaal van Haasrode. Er werden 111 bezwaarschriften ingediend bij het openbaar onderzoek. Het College van Burgemeester en Schepenen van Oud-Heverlee verwierp dan ook op 18 maart 2005 de aanvraag van de vzw Bremberg en weigerde een vergunning te geven voor de renovatie (!) van het Brembergcentrum.

spacer.gif (820 bytes)

Op 24 april 2005 tekende de vzw beroep aan bij de Bestendige Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant. Op 8 december 2005 werd dit verzoek echter verworpen. Dus stapte de vzw op 13 februari 2006 naar de Raad van State. De vzw hoopt te kunnen aantonen dat de Bestendige Deputatie onzorgvuldig te werk is gegaan bij het nemen van de beslissing en betwist de geldigheid van de beslissing. Als de vzw Bremberg gelijk krijgt, zijn we terug bij af en wordt het besluit van de Bestendige Deputatie vernietigd. Ofwel dient de vzw nieuwe, minder grootschalige plannen binnen bij het gemeentebestuur. En dan kunnen nieuwe bezwaarschriften komen. Hopelijk neemt het College van Burgemeester en Schepenen dan een gelijkaardige beslissing.

spacer.gif (820 bytes)

 

Buurtbewoners kunnen bij de Raad van State een verzoek tot tussenkomst indienen als belanghebbende. Dit kan je als belanghebbende particulier. Nieuwe argumenteren tegen de bouwplannen kan in dit stdium niet, maar als dit verzoek gehoord wordt, worden de buurtbewoners ten minste op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Het verzoekschrift kan pas ingediend worden als de Auditeur van de Raad van State klaar is met zijn verslag. En dit zou best nog enige maanden kunnen duren. De rechterlijke molens malen immers traag. Maar, zo verneemt Achter d’oechelen uit betrouwbare bron, dit wordt zeker in ‘t oog gehouden en dat het verzoekschrift er zal komen, dat lijdt geen twijfel. En als er een nieuwe procedure komt met een vraag naar een bouwvergunning, dan kunnen er nieuwe (tegen)argumenten komen.

Voorlopig afwachten dus in het dossier Bremberg, maar hopelijk blijft er nog lang stilte voor al wie houdt van de stilte van Meerdaalwoud.

spacer.gif (820 bytes)