spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 140

Parochies in beweging

spacer.gif (820 bytes)
  
Vroeger waren de zaken simpel: in elk dorp een kerk, een pastorij, een parochie, vaak ook nog een onderpastoor. Die tijden liggen al langer achter ons. Noodgedwongen wordt er al langer samengewerkt over de dorpsgrenzen heen. Zo vormden de parochies van de deelgemeenten van Oud-Heverlee (Haasrode, Blanden, Sint Joris Weert, Oud-Heverlee en Vaalbeek) sinds 2001 samen de parochiefederatie Oud-Heverlee. Daaraan werden in 2005 ook Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal  toegevoegd. Deze kreeg de naam parochiefederatie Bertem/Oud-Heverlee. Samen met de federaties Boutersem en Bierbeek vormt zij het dekenaat Bierbeek. Als deken werd hiervoor op zondag 20 januari Dirk De Gendt aangesteld.

Ook binnenin de parochiewerking is aardig wat veranderd. Er wordt gewerkt met een parochieploeg, een groep van een zes tot acht personen, die samen met de parochiepriester het beleid voert in de parochie. In Oud-Heverlee trekt Jan Verwaest als moderator de kar van de ploeg, in Blanden en Haasrode is dat Godfried Rosseel als moderator en Paul Maes als secretaris.
spacer.gif (820 bytes)
Priesters
met pensioenDe drie parochies van Bertem vielen in 2005  zonder vaste parochiepriester. Eind juni treedt pater Jos, burgerlijk op pensioen op 1 februari, terug als pastoor van Haasrode. Hij blijft als medewerkende priester zijn diensten aanbieden in de regio. Ook priester Fons D’Hoogh gaat op 1 april met burgerlijk pensioen. Normaal moet hij dan stoppen en verhuizen. Hij kreeg echter de toelating om nog één jaar (verlengbaar met telkens één jaar) hetzelfde parochiewerk te blijven doen (Blanden, Bierbeek en Opvelp). De kans bestaat dat hij op 1 juli ook voor Haasrode parochiepriester wordt. De beide  parochiepriesters van Blanden en Haasrode blijven wonen in de pastorie te Bierbeek.
spacer.gif (820 bytes)
Samenwerking
Blanden-Haasrode
In oktober 2005 begon een systematisch en begeleid overleg tussen de parochieploegen van Haasrode en Blanden over de vragen: binnenkort vallen we zonder eigen parochiepriester, en dan? Willen wij hier nog een eigen parochie? Zo ja, hoe zien we die dan? Na een oproep en een open informatie-avond voor alle parochianen ging een visiegroep van negen  personen aan het werk.
Al snel bleek dat er veel bereidheid tot samenwerking was tussen Blanden en Haasrode, ook al door de samenwerking van verschillende verenigingen over de dorpsgrenzen heen. Sinds 2003 werd de avondmis in Haasrode afgeschaft en konden de Haasrodenaars terecht voor een avondmis in Blanden. Anderzijds trok de zondagse vroegmis  (8.30 u.) in Haasrode mensen uit Blanden. Sinds twee jaar worden paasnacht en kerstmis ook slechts in één van beide kerken gevierd. Koorleden van beide parochies verzorgden dan samen die gemeenschappelijke viering.
De samenwerking wordt nu versterkt. Juridisch blijven de parochies Blanden en Haasrode apart bestaan met een eigen autonome kerkfabriek, pastorij, boekhouding, vieringen enzovoort. Een officiële fusie is niet aan de orde, ook al niet omdat dit juridisch geen eenvoudige klus is. Maar er is één bestuursploeg en een groeiende gezamenlijke werking voor beide parochies: doopselcatechese, gezinsvieringen, broederlijk delen en welzijnszorg worden voortaan samen aangepakt. Er is gekozen voor de naam HaBla, en in het federatieblad Bierbeek heeft HaBla een eigen rubriek. Fons D’Hoogh is federatiepastoor voor de uitgebreide federatie Bierbeek.
spacer.gif (820 bytes)
HaBla
naar Bierbeek

De strukturen van de parochies werden eveneens herschikt. Blanden en Haasrode horen vanaf 1 januari 2007 bij de parochiefederatie Bierbeek . De twee andere parochies binnen onze gemeente, Oud-Heverlee (met kapelanij Vaalbeek)  en Sint-Joris-Weert blijven bij de federatie Bertem/Oud-Heverlee. Ook elders in het Leuvense werden parochiefederaties herschikt. 

Die herschikkingen leidden tot wat beroering. In de vier parochies leeft bij sommigen  de verdenking dat een andere parochie ‘die van ons’ zal opslokken. De samenwerking over de gemeentegrenzen heen zien anderen dan weer als een politieke aanslag op de samenhorigheid binnen onze fusiegemeente. Anderen opperen dat er persoonlijke redenen zijn voor die overheveling naar Bierbeek: pater Jos en priester Fons wonen samen in de pastorie te Bierbeek en zouden daarom die operatie hebben doorgeduwd. En wat laster haalde zelfs de krant: pater Jos en priester Fons zouden tweetalige missen invoeren bij huwelijken en uitvaarten. Aanleiding: een woord van welkom door een parochiaan aan anderstalige (Franse, Engelse, Filipijnse) familieleden.
spacer.gif (820 bytes)
Zo een vaart
loopt het wel niet


Priester Fons relativeert de zaak: die onvrede en beroering is een normale reactie bij schaalvergroting en samenwerking. De betrokkenen moeten daarmee leren leven. Wie een impact vreest op de samenhorigheid in de gemeente overschat zwaar de invloed van parochies, meent hij. De 4 kerkfabrieken werken overigens meer dan ooit samen in een centraal kerkbestuur, en zorgen bijvoorbeeld samen voor één informatiefolder in het gemeentehuis.
De geografische nabijheid van HaBla bij de parochies van Bierbeek, de oude historische banden (Haasrode en Blanden horen sinds de 11e eeuw bij de heerlijkheid Bierbeek); de zeer intense samenwerking binnen het vorige dekenaat Bierbeek, en het zoeken naar een meer evenwichtige indeling van de 13 betrokken parochies (van 7/4 naar 5/6) waren de reden voor die herschikking.

HaBla laat Oud Heverlee echt niet los.
spacer.gif (820 bytes)