spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 140


BERT VANHAMEL,
terug in de gemeenteraad,
en nog wel in de meerderheid

spacer.gif (820 bytes)
 

Bert Vanhamel, 68 jaar oud, sinds acht jaar gepensioneerd als leraar Frans, gehuwd sedert de jaren zestig met Edith (twee dochters en vier kleinkinderen) - iederéén kent hen allebei in Oud-Heverlee Dorp - is al aktief in de gemeentepolitiek sinds 1977. Toen kwam hij voor het eerst op voor de toenmalige Volksunie én werd gekozen in de gemeenteraad. Zijn wieg stond in Limburg, via dag- en avondstudie belandde hij in Leuven, en zo woont hij sinds 1969 in Oud-Heverlee, al die tijd in zijn huis in de Bogaardenstraat. Zijn politieke belangstelling is opgewekt door Willy Kuypers, het misschien bekendste lid van de Volksunie en thans nog burgemeester van Herent.

Bert is (zegt hij zelf) lang niet zo charismatisch als Willy maar toch heeft hij het 23 jaar lang in de gemeenteraad volgehouden als aktief lid van de oppositie.  Bij de verkiezingen van 2000 kwam de VU zelfstandig op en dat kostte Bert zijn plaatsje. Ooit, dat is van 1982 –1994, had de Volksunie twéé zetels en (nationaal) bijna twintig procent van de stemmen. De tijden zijn veranderd, natuurlijk was er ook de scheiding NVA/Spirit en die laatste komt in onze gemeente zelfs helemaal niet op voor de verkiezingen. In 2006 is het dus opnieuw gelukt in een kartel met de CD&V  met 271 stemmen. Stemmen die voor het grootste deel – maar niet uitsluitend (zegt Bert) geleverd werden door de trouwe Vlaamsgezinde  achterban vanuit de héle fusiegemeente. En dus staat Bert er terug en is vastbesloten om er nog jàren mee door te gaan.

spacer.gif (820 bytes)

Wel NVA, geen Spirit

Bert plaatst in zijn eigen profiel sociale en christelijke waarden als het centrum van zijn gedrevenheid. Zijn Vlaamse eigenheid kreeg lang geleden vorm in het Belgisch leger in Kongo (1959/1960) toen hij als dienstplichtig soldaat het waagde om een superieur in het Nederlands te antwoorden op een vraag in het Frans en daarmee bij zijn bazen disciplinaire problemen kreeg. Voor Spirit is hij niet te vinden want in de SPA vindt hij zich niet terug. Na de splitsing is er in de gemeente een interne raadpleging gedaan naar de wil van de plaatselijke kiezers om zich bij de NVA dan wel bij Spirit aan te sluiten. De eerste kreeg verreweg de voorkeur en dat is de reden dat Bert er nog altijd bij is. Bert ziet geen problemen in het samengaan met de plaatselijke Christendemocratische fraktie. Er zijn goede afspraken gemaakt, het programma staat hem aan en in alle eer en eerlijkheid kan hij via dat programma deel nemen aan het sociale dorpsleven. Dat doet hij dan ook met het vaste voornemen om op te komen voor iedereen die onrechtvaardig behandeld wordt

spacer.gif (820 bytes)

Rietvelden.

Bert ziet er absoluut niet uit als een ‘groene jongen’. Desondanks is hij in afgelopen jaren toch bekend geworden met zijn pleidooi om het gemeentelijke afvalwater via rietvelden biologisch te zuiveren en niet alleen maar in de door Aquafin bepleite betonnen bekkens. In Gent heeft hij Professor De Maeseneer leren kennen die zich daarin specialiseerde. Via die kennis heeft Bert lang geleden in de Donaudelta kunnen vaststellen hoe het water van die heel grote rivier via enorme rietvelden helemaal gezuiverd wordt voor die in de Zwarte Zee terecht komt. Zoiets moet in Oud-Heverlee uiteraard ook kunnen . Vanuit de oppositie is er nooit gehoor voor gevonden, al zeker niet bij diegenen die vooral belangstelling hebben voor alles wat gebouwd kan worden. Maar inmiddels zijn de tijden veranderd en wellicht kan er via de meerderheid nu toch aan die plannen gewerkt worden.

Bert is ook géén voorstander van de camping in het bos bij Weert  en vindt het maar goed dat er langs gerechtelijke weg controle gekomen is op de permanente bewoning in dit natuurgebied. Hij is voor een ‘uitdoofbeleid’: mensen die er wonen om sociale redenen mogen blijven maar opvolgers zijn niet meer toegelaten. Zo zou op termijn die camping toch moeten verdwijnen.

spacer.gif (820 bytes)

 Meer openheid

Na 23 jaar oppositie, onderbroken door een gedwongen periode buiten-politiek aktief  (Bert is de beste barbecue-kok in onze gemeente, daarvoor kan je bij hem terecht op het Zomerfeest!) , terug in de gemeenteraad maar nu in de meerderheid; gaat hij het verschil kunnen maken? Bert denkt van wél. De tijden zijn veranderd, de burgemeester is nog altijd geen begenadigd spreker, maar er wordt méér geluisterd. De openheid is toegenomen . Politieke tegenstanders en niet zelf-bedachte voorstellen worden niet meer automatisch de verdomhoek ingebezemd. Binnen de uitgebreide fraktie kan àlles aan bod komen als er maar over gediscussieerd is. Bert speelde een aktieve rol in de gemeentelijk Seniorenraad (maar niet meer als bestuurslid sinds hij in de gemeenteraad zetelt).

Betere bejaardenwoningen moeten er komen en het OCMW project aan de Kouter heeft zijn volle aandacht. Het kan toch niet zijn dat tientallen bejaarde inwoners in de  wijde omtrek geplaatst moeten worden omdat er binnen de gemeente geen betaalbare waardige huisvesting voor hen is? Wist je dat in onze gemeente meer dan 1500 mensen boven de zestig zijn? Een recente enquete naar hun behoeften leverde een respons op van méér dan 50%.  De Cultuurraad moet blijven en de herstructurering van het VKT is een goede zaak. Het gemeentelijk recreatiepark moet heel anders gerund worden en véél toegankelijker voor inwoners van de gemeente zélf. De financiële verliezen moeten worden ingeperkt maar 100% zelfbedruipend hoeft dan ook weer niet. Het Zoet Water moet autoluw gemaakt worden en parkeerders naar de parking aan het sportterrein worden verwezen. De infrastructuur aldaar – zéker die lelijke parking aan de Noestraat - moet véél ‘groener’ worden gemaakt. Samen met Kris Debruyne maakt Bert zich sterk dat in de komende vijf jaar ‘zijn’ plan zal kunnen worden verwezenlijkt om de Bogaardenstraat te vernauwen aan de glascontainer en daar een fietspad en/of voetpad aan te leggen. Van Bert Vanhamel gaan we nog véél horen in de komende jaren!

spacer.gif (820 bytes)