spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 140


De Gemeenteraad van OH
7 november 2006

spacer.gif (820 bytes)
 De eerste 7 punten van de agenda gaan over de begrotingen 2006/2007 van onze kerkfabrieken. Niets bijzonder, iedereen stemt voor. Bij punt 8, ‘Begrotingswijziging gemeente dienstjaar 2006’,  laat Yvette Desmet (SP.a) weten dat alles al werd besproken en nagekeken en dat SP.a voor zal stemmen. De leden van Groen! beslissen om zich te onthouden, maar ze zeggen er niet bij waarom.

Bij punt 9 over de invoering van een tonnagebeperking van maximaal 3,5 ton voor vrachtwagens in de P.Tielemansstraat, de Ijzerenwegstraat en de Reigerstraat wil Joris Vanderveeren (SP.a) graag een algemene opmerking maken over de goedkeuring van politiereglementen. SP.a wil graag nuttige politiereglementen goedkeuren als die op het terrein daadwerkelijk worden toegepast. Zo heeft SP.a een parkeerverbod aan de Zoete Waters mee goedgekeurd. Maar als dit niet wordt opgelegd heeft het weinig zin vindt Joris Vanderveeren. Rita Decock (Groen!) vindt dat de opmerking van Joris Vanderveeren niets met dit agendapunt te maken heeft.  Burgemeester Vandezande (FB) gaat hiermee akkoord. Wij vinden dat Joris Vanderveeren wel een punt heeft. Wat hebben wij aan een politiereglement als iedereen het ongestraft kan negeren?

spacer.gif (820 bytes)

PMD vuilzakken

Twee artikels van het politiereglement moeten aangepast worden. Ten eerste in verband met het PMD-afval omdat er meer en meer niet-gereglementeerde zakken gebruikt worden. Enkel de officiële blauwe, transparante zakken zullen opgehaald worden. Ten tweede wordt er nu duidelijk omschreven welke bestelwagens toegang hebben tot het containerpark. Containerparken zijn niet bedoeld voor grote hoeveelheden afval van ambachtelijke en handelsactiviteiten. Iedereen stemt voor.

spacer.gif (820 bytes)

Een zitmaaier,
waarvoor?

Bij het volgende punt over de aankoop van een zitmaaier met opvangsysteem is er meer discussie. Groen! vraagt zich af  welke grote grasoppervlakten in Oud-Heverlee zo een grote zitmaaier noodzakelijk maken? En net zoals Groen! vraagt Joris Vanderveeren (SP.a) zich af of het niet over de voetbalvelden gaat zodat we weer kunnen spreken van een onrechtstreekse subsidie aan de voetbalploegen? Burgemeester Vandezande (FB) spreekt dit tegen en nodigt de oppositie uit om eens door onze mooie gemeente te wandelen om zelf vast te stellen waar die grote grasoppervlakten zich bevinden. Zo is er geen discussie meer mogelijk en kunnen SP.a en Groen! niet meer doen dan zich te onthouden. Het is natuurlijk zo dat de oppositie een duidelijker antwoord mag verwachten van de burgemeester als hoofd van de administratie. Maar enig zoekwerk op voorhand had hen toegelaten om echt een punt te maken. Wij weten nu niet of die zitmaaier noodzakelijk is of niet.

Punt 12, 13 en 14 gaan over de aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers en hun mandaat op enkele algemene vergaderingen. Iedereen stemt voor.

Als laatste punt keurt iedereen de statuten van het gemeentelijke ondernemingsverbond goed. Groen! blijft zoals in het verleden wel opmerken dat er nog steeds verwarring is of dit nu een gemeentelijk of privé-initiatief is. Burgemeester Vandezande (FB) antwoordt dat het een volledig autonome VZW is. De enige link met de gemeente is dat de schepen van middenstand automatisch effectief lid is.
spacer.gif (820 bytes)

Fluisterasfalt

Agendapunt 1 door Groen! toegevoegd. Op de E40 richting Luik is er fluisterasfalt gelegd tot 100m voorbij de brug over de E40 te Haasrode. Maar een kort stuk van ongeveer 1km tot aan het grondgebied Bierbeek blijft nog onbehandeld lawaaierig beton met dwarsprofiel. Verderop werd het beton afgeschraapt, wat ook een aanvaardbare geluidsreductie geeft. Zo blijft een deel van Haasrode met hoge geluidsoverlast kampen. Groen! vraagt zich af waarom het gemeentebestuur niet meer geijverd heeft om ook dit laatste stukje te laten asfalteren? Burgemeester Vandezande (FB) zegt dat het gemeentebestuur wel degelijk aangedrongen heeft om ook dit stukje te asfalteren, maar zonder succes. Voor ADO blijven enkele belangrijke vragen onbeantwoord. Waarom kon de asfaltering van de E40 niet een beetje verder getrokken worden: budget en planning of gewoon omdat het niet aangevraagd werd? Zijn er andere redenen? Hoe moet het nu verder?

spacer.gif (820 bytes)

De brug
van Haasrode

Een tweede agendapunt van Groen!.  Door de problemen van de brug over de E40 te Haasrode moet het  zwaar verkeer door Blanden en Haasrode omgeleid worden. Dit zorgt voor extra verkeersdrukte en verkeersonveiligheid omdat de snelheidslimiet van 50 km/uur niet altijd gerespecteerd wordt. Groen! vraagt hoe en wanneer deze problemen zullen aangepakt worden? Het zal waarschijnlijk zeker één jaar duren, stelde burgemeester Vandezande (FB). Bovendien zou ook de tweede brug mankementen vertonen. Een tijdschema is nog niet bekend. De politiediensten zullen gewaarschuwd worden van de snelheidsproblematiek. Groen! kan volgens de burgemeester deze problemen zelf voorleggen op de politieraad.

Agendapunt 3 door Groen! toegevoegd: is het gemeentebestuur op de hoogte van een aanvraag tot grond ophoging tot 6 meter boven het maaiveld langs de E40 ter hoogte van het vroegere stort Canivet?  En wat is het standpunt van het gemeentebestuur over deze ophoging? Burgemeester Vandezande (FB) en Marc Rom (CD&V) geven toelichting. De NV Molenveld heeft inderdaad een bouwaanvraag ingediend voor het oprichten van een geluidsberm naast de E40. Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (AROHM) bracht al een negatief advies uit. AMINAL (Administratie Natuur en Landschap) afdeling Land moet nog een advies geven. Het gemeentebestuur zal dit advies volgen.

Een vreemde zaak vindt ADO en weer worden enkele belangrijke vragen niet gesteld. De belangrijkste vraag is natuurlijk of deze ‘geluidsberm’ nuttig zal zijn. Of hebben we hier te maken met een firma dat hoopt om met deze aanvraag meer kans te maken om grond kwijt te raken? Wat was de motivatie voor het negatief advies van AROHM?
spacer.gif (820 bytes)