spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 139

De gemeenteraad
van 29 augustus 2006:

Een verslag

spacer.gif (820 bytes)
 

 

 

 


Na wat financiën i.v.m. het OCMW komt het jaarverslag gemeentebeleid 2005 ter sprake. Patrick Biront (Groen!) vraagt dit jaarverslag op de website te zetten. Schepen Marianne Thyssen (CD&V) wil eerst bekijken of het er volledig op moet of enkel uittreksels. Er worden vervolgens wat toelagen goedgekeurd voor ontwikkelingssamenwerking, de vakantiedagen voor het gemeentelijke onderwijs worden vastgelegd en een aantal aankopen van muziekinstrumenten en meubilair voor de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord worden besproken. Marleen Roelants (Groen!) wil weten wie beslist welke zaken het dringendst zijn. Ellen van Vlasselaer (FB) antwoordt dat deze aankopen uitsluitend voor de vestiging in Sint-Joris-Weert zijn en dat de lijst door de bestuurscommissie is goedgekeurd.

spacer.gif (820 bytes)

Bij punt 7, ruimingswerken van een gedeelte van de Leibeek, reageert Katia Debock (Groen!). “Afgraven van talud is voor ons een gevoelig punt. We hopen dat er er geen zullen verdwijnen”. Reactie van burgemeester Vandezande (FB): “dat hopen wij ook”.

De renovatiewerken van de jeugdlokalen en de bibliotheek in Weert hebben een aantal meerkosten. Of de gemeenteraad de meerkost van 19.000 euro wil goedkeuren. “Nogal veel, hé burgemeester”, zegt Joris Vanderveeren (sp.a). De burgemeester beaamt.

spacer.gif (820 bytes)

Het volgende agendapunt gaat over het vertrek van de stedenbouwkundige ambtenaar. Voorlopig komt er een samenwerking met Interleuven, in afwachting van een nieuwe invulling van de vacature. Joris Vanderveeren vindt het jammer dat de betrokken ambtenaar, net nu hij ingewerkt is, vertrekt. Even wordt er gepraat over verloning en dergelijke. Dit schijnt ook in andere gemeenten een probleem te zijn. Misschien wil René Feyffer (CD&V) deze taak op zich nemen, maar dan gratis, wordt er gelachen.

spacer.gif (820 bytes)

 

Agendapunten vanuit de oppositie ten slotte: Rita Decock (Groen!) wil meer weten over het statuut van het ondernemingsverbond van Oud-Heverlee. Is dat nu van de gemeente of niet van de gemeente? Waarom is het adres het gemeentehuis? Joris Vanderveeren vindt het positief dat er samenwerking is, maar moet het adres in het gemeentehuis zijn? Het enige wat de burgemeester hierover kwijt wil, is dat de statuten op een volgende gemeenteraad goedgekeurd zullen worden. En de onkosten, wil Rita Decock weten? Voorlopig voor de gemeente, antwoordt de burgemeester.

Groen! wil ook wat uitleg over het zware verkeer door Blanden en Oud-Heverlee. Er is een spankabel gesprongen in de brug over de snelweg. De burgemeester zegt dat er zo snel mogelijk een oplossing gezocht wordt en dat hij ook niet weet hoe lang het zal duren. Hij weet van een plaats waar het een jaar geduurd heeft, maar hij hoopt dat het hier zo lang niet zal zijn.

spacer.gif (820 bytes)
 

Het laatste agendapunt gaat over een dossier dat al jaren aansleept. Joris Vanderveeren wil een ordentelijke grondafstand regelen in de Bovenbosstraat. Als drie personen praten, reageert de burgemeester, zijn er geen advocaten nodig. De drie eigenaars zijn al uitgenodigd door de gemeente. Schepen Adri Daniëls (CD&V) spreekt van een mogelijke doorbraak, maar blijft een beetje in het vage. Als ze opgeroepen worden en ze tekenen, dan zijn er geen meerkosten.

spacer.gif (820 bytes)