spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 139

Oud-Heverlee: rijk aan vuil water

spacer.gif (820 bytes)

Zou het dan toch ooit kunnen goedkomen met de oppervlaktewaterkwaliteit in Oud-Heverlee?? In tegenstelling tot wat je zou verwachten, gaat het bijzonder slecht met de kwaliteit van het oppervlaktewater in Oud-Heverlee. Je zou dit niet verwachten, omdat recent nog deze gemeente gerangschikt werd bij de vijf rijkste gemeenten van België en in een andere rangschikking bij de top drie gezet werd van gemeenten waar het aangenaam is om te wonen.

Je zou dit bovendien niet verwachten omdat volgens de gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij de rioleringsgraad in deze gemeente meer dan 90% bedraagt. In realiteit betekent dat echter niet veel. Inderdaad, er liggen veel rioleringen. Maar zeer veel huizen die langs gemeentelijke rioleringen liggen, zijn daar niet op aangesloten. Notoire voorbeelden daarvan zijn de Maurits Noëstraat in Vaalbeek en de Pastoor Tilemansstraat-IJzeren wegstraat te St-Joris-Weert. In beide gevallen ligt de gemeentelijke riolering in de openbare weg, aan de voorzijde van de huizen, maar het afvalwater verlaat de woningen langs achter, rechtstreeks naar de Vaalbeek respectievelijk de Leibeek. Zo zijn er veel voorbeelden te vinden in “groot” Oud-Heverlee.

spacer.gif (820 bytes)

Als je aan de vijvers van Oud-Heverlee een kijkje wil gaan nemen, dan kom je meestal via de Weidestraat of langs de Hazenfonteinstraat, langs de spoorlijn Leuven-Ottignies naar beneden gewandeld/gefietst/gereden om bij de koeienbrug (een bakstenen brug onder de spoorweg) een aardeweg op te kunnen gaan die naar de zuidelijke vijver loopt, in Oud-Heverlee ook wel het Zilvermeer genoemd. Aan de geur merk je het al, hier is “stront aan de knikker”! Het beekje dat hier loopt, vervoert AL het afvalwater van ALLE huizen van het centrum van Oud-Heverlee. Voorwaar, dit ruikt pittoresk, het oogt bijzonder aangenaam en de effecten op het wat verderop gelegen Vlaamse reservaat van de vijvers van Oud-Heverlee laten zich dan ook raden. Discussies over de her­inrichting van dit gebied lopen al vele jaren vast omdat het afvalwater­probleem maar niet opgelost geraakt.

spacer.gif (820 bytes)
Een vergelijkbare situatie doet zich voor in St.-Joris-Weert. De Leibeek, die ter hoogte van de parking van de Doode Bemde in de Reigersstraat in de Dijle uitmondt, heeft Europese bekendheid. Jaren geleden al bestudeerde een Europees project de vervorming van de monddelen van muggenlarven als gevolg van vervuiling van oppervlaktewater. Bleek dat hoe vuiler het water, hoe meer die monddelen vervormd worden. De Leibeek van St.-Joris-Weert bleek toen het Europese “neusje van de zalm” te zijn van alle in het project bestudeerde beken. In deze Leibeek komt AL het afvalwater van ALLE huizen van St.-Joris-Weert terecht. Je moet weten dat diezelfde beek regelmatig overstroomt in een deel van het natuurreservaat de Doode Bemde … De discussie in verband met de sanering van deze toestand loopt, net zoals voor het centrum van Oud-Heverlee, al vele jaren zonder al te veel resultaat
spacer.gif (820 bytes)

 

Maar, recent blijkt er dan toch wat hoop te ontstaan dat ten minste het probleem van St.-Joris-Weert zal worden aangepakt. Op dit ogenblik loopt er een openbaar onderzoek voor het aanleggen van een Aquafincollector vertrekkende vanaf de Reigersstraat via het centrum van St.-Joris-Weert, naar het zuiveringsstation van Neerijse. Alle gemeentelijke rioleringen zullen daarop aangesloten worden. Tegelijkertijd zou er een gemeentelijke riolering worden aangelegd die alle lozingen van de vele tientallen huizen langs de IJzerenwegstraat en Pastoor Tilemansstraat zou opnemen. Uitvoering van de werken is voorzien vanaf 2007. Het is dan ook te hopen dat de woningen langs die twee straten effectief zullen worden aangesloten op die riolering.

Als alles goed loopt, zou einde 2008 het probleem van St.-Joris-Weert van de baan kunnen zijn. Daarmee zou dus ongeveer 1/3 van het afvalwater van groot Oud-Heverlee kunnen opgelost zijn. “Zou … kunnen” … en dan is er nog de overige 2/3 van het probleem die later aan bod “zou kunnen” komen. Zeer benieuwd!!!

Piet De Becker

spacer.gif (820 bytes)
 

Overgenomen uit “Tijdingen”,  juli-september 2006.

Tijdingen is het driemaandelijks tijdschrift van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. Lid worden kan door 12,5 euro te storten op 431-0525001-07.

Meer info op www.vhm-vzw.org
spacer.gif (820 bytes)